/ Kilise / 9 Eylül Üçüncü Ekümenik Konsil’in Anması

9 Eylül Üçüncü Ekümenik Konsil’in Anması

9 Eylül Üçüncü Ekümenik Konsil’in Anması

 

Konsil, İmparator Genç Theodosios tarafından düzenlendi, Efes’te gerçekleşti. İki yüz peder, Konstantinopolis Patriği Nestorios’un öğretilerini kınamak için toplandı. O, Meryem Ana’mıza ‘Theotokos (Allahdoğuran)’ olarak değil sadece ‘Hristokos (Mesihdoğuran)’ olarak hitap etmeyi savunuyordu. Konsil’in aziz pederleri, Meryem Ana’nın Allah’ın Annesi olduğunu ve ona böyle hitap edileceğini açıkça onayladılar. Aynı zamanda ilk iki Konsil’in kararlarını tasdik ettiler ve İznik’te açıklanmış olan İnanç Bildirgesi’ni yeniden onayladılar ki değiştirilmesin (ileride Batı kilisesi tarafından yapıldığı gibi). (431)

 

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Eylül Üçüncü Ekümenik Konsil’in Anması