/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Kurtarıcı Mesih’in doğumu ve anlamı

Kurtarıcı Mesih’in doğumu ve anlamı

Kurtarıcı  Mesih’in  doğumu  ve  anlamı

 

Yine yeni bir yıl başlıyor… Herkesde bir yenilenme telaşı…Beynimizde dönen birbirinden güzel hayaller ve bunları gerçekleştirebilmek için iyi bir başlangıç tarihi… Üstelik tek de değiliz herkesin kafasında bu fikirler var…

Çevremiz de neşeli, cıvılcıvıl, vitrinler süslü, evlerde ışıkları yanan Noel ağaçları, hediyeler, Noel babalar… Peki cidden bu kadar sevinmek ve ümitlenmek mantıklı mi? Bu gecenin diğer gecelerden cidden bir  farkı var mı? Yoksa akrep ve yelkovanın bir oyunu mu sadece?

İlk olarak yeni yıl ve Noel’in farklı kavramlar olduğunu kavramalıyız. Miladi takvim kullanıyoruz ve bu takvim dünyanın güneş etrafında dönüş süresini 365 gün 6 saat olarak kabul eder ve bu süre bittiğinde yeni bir yıl başlar, ama önemli olan kısım bu takvimin İsa Mesih’in doğuş yılını başlangıç olarak kabul etmesi. Noel ise Roma’nın Hristiyanlığı kabulünden sonra MS 4.yy ortalarında resmi olarak kabul edilmesiyle kutlanmaya başlandı. Bu kutlamalar aralık 24 gecesi veya (doğu takvimine göre ) İsa Mesihin vaftiz günü sayılan 6 ocak günü yapılır. Bu durumda görüldüğü gibi Yeni Yıl kutlamaları ile Noel farklıdır fakat aynı dönemlere ras geldiği için kutlamalar iç içe geçmiştir. Peki yukarıda sorduğumuz gibi bu kadar ümitlenmenin bir anlamı var mı? Kesin bir şekilde “evet” çünkü İsa bize sevinç, neşe, huzur, özgürlük, kurtuluş vermek için doğdu…

İsa’nın doğumu melekler tarafından bildirildi. Yıldız bilimciler çok önceden yazılmış kitaplardan bu günü bekliyorlardı ve o parlak yıldızı görüp yazılanlar doğrultusunda yıldızı takip ettiler ki Kurtarıcıyı görebilsinler…

Ve işte yazılanlar gerçekleşmeye başladı…

 

 İsa’nın Doğumu Önceden Bildiriliyor (Luka 1:25-37)

25 ‹‹Bunu benim için yapan Rab’dir›› dedi. ‹‹Bu günlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi.›› 26-27  Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. 28  Onun yanına giren melek, ‹‹Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir›› dedi. 29  Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. 30  Ama melek ona, ‹‹Korkma Meryem›› dedi, ‹‹Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. 31  Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. 32  O büyük olacak, kendisine ‹Yüceler Yücesi’nin Oğlu› denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. 33  O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.›› 34  Meryem meleğe, ‹‹Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki›› dedi. 35  Melek ona şöyle yanıt verdi: ‹‹Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. 36  Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. 37  Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.››

 

Yusuf’un Rüyası (Matta 1:17-24)

17  Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih’e kadar on dört kuşak vardır. 18  İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmadan Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. 19  Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. 20  Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: ‹‹Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. 21  Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.›› 22  Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: 23  ‹‹İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.›› İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. 24  Yusuf uyanınca Rab’bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem’i eş olarak yanına aldı.

 

İsa’nın Doğumu (Luka 2:1-5)

1  O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. 2  Bu ilk sayım, Kirinius’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. 3  Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. 4  Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. 5  Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı.

 

Çobanlar ve Melekler (Luka 2: 8-19)

6-7  Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve  oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. 8  Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. 9  Rab’bin bir meleği onlara göründü ve Rab’bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. 10-11  Melek onlara, ‹‹Korkmayın!›› dedi. ‹‹Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. 12  İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.›› 13-14  Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı’yı överek, ‹‹En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!›› dediler. 15  Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, ‹‹Haydi, Beytlehem’e gidelim, Rab’bin bize bildirdiği bu olayı görelim›› dediler. 16  Aceleyle gidip Meryem’le Yusuf’u ve yemlikte yatan bebeği buldular. 17  Onları görünce, çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. 18  Bunu duyanların hepsi, çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. 19  Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu.

 

Yıldızbilimcilerin Ziyareti (Matta 2: 1-12)

1-2  İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: ‹‹Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.›› 3  Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. 4  Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. 5  ‹‹Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde›› dediler. ‹‹Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: 6  ‹Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder Senden çıkacak.› ›› 7  Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcilerini gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. 8  ‹‹Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım›› diyerek onları Beytlehem’e gönderdi. 9  Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. 10  Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. 11  Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mürç

 

 

Kurtarıcı  Mesih’in  doğumu  ve  anlamı