/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 13 Nisan Roma Papası, İtirafçı Aziz Martin

13 Nisan Roma Papası, İtirafçı Aziz Martin

13 Nisan Roma Papası, İtirafçı Aziz Martin

 

649 yılının 5 Temmuz’unda Aziz Martin Papa oldu ki o zamanlarda Ortodokslar ve Monotheist heretikler arasında şiddetli tartışmalar oluyordu. Tahtta Heraklius’un torunu II. Konstandinos vardı, Konstandinupolis’in Patriği de Pavlos idi. Kilise’de tekrar barışı inşa etmek üzere İmparator’un kendisi, sapkınlığa çok meyilli olan Typos’a bir kararname yazdı. Papa Martin de 105 piskopostan oluşan bir konsil topladı ve İmparator’un kararını kabul etmedi. Aynı zamanda Patrik Pavlos’a Ortodoks inancının saflığını sürdürmesi ve İmparator’a heretiklerin teorilerini reddetmesi konusunda nasihat etmesi için bir mektup yazdı. Mektup hem İmparatoru hem de Patriği çok kızdırdı. İmparator, generallerinden biri olan Olympius’u Papa’yı Konstandinupolis’e kafes içinde getirmesi için gönderdi. General Papa’yı kendi elleriyle esir etmeye cesaret edemedi ve askerlerinden birini onu kılıç ile kilisenin içinde öldürmesi için görevlendirdi. Lakin asker kılıcını gizleyip kiliseye girdiğinde, anında kör oldu. Böylece, Tanrı’nın ihtiyatı ile Aziz Martin ölümden kurtulmuş oldu. Bu sırada Araplar Sicilya’yı işgal etti ve Olympius da daha sonra öleceği yer olan oraya gitti. Sonra, heretik Patrik Pavlos’un kışkırtmalarıyla İmparator ikinci bir generali, Theodor’u, Papa’yı tutuklayıp getirmesi için gönderdi. Bu sefer uydurulan sebep şuydu, Papa’nın Araplarla gizli anlaşmaları vardı ve Pek Kutsal Meryem Ana’ya hürmet etmiyordu (!) . General Roma’ya varıp Papa’ya karşı bu suçlamayı okuduğunda, Papa, bunun bir karalama olduğunu söyledi ve “Hıristiyanların karşıtı olan Araplarla hiçbir iletişimim olmadı ve her kim Tanrı’nın Pek Kutsal Annesi’ne hürmet etmiyorsa hem bu çağda hem de gelecek çağda lanetlensin!” dedi. Fakat bu generalin kararını etkilemedi. Papa tutuklandı ve Konstandinupolis’e getirildi. Fena hasta durumdayken zindana atıldı ve burada endişe ve açlıktan acı çekti ta ki Herson (Ukrayna) ‘a sürülene kadar. 655 yılında, uğrunda çok acı çektiği Rab’e ruhunu teslim etti. Şeytan Patrik, Pavlos, ondan iki yıl önce öldü, İmparator onu ölüm döşeğinde ziyaret ettiğinde, kafasını duvarlara vuruyor, Papa Martin’e karşı büyük günah işlediğini itiraf ediyordu, İmparator’dan da onu özgür bırakmasını istiyordu. (655)
(Bazı takvimlerde 14 Nisan’da da anılır)

 

13 Nisan Roma Papası, İtirafçı Aziz Martin