/ Kategori / Elçi Aziz Pavlos

Elçi Aziz Pavlos

  “Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı`ya sunduysa, siz…
                                    “Çünkü benim için, yaşamak Mesih`tir, ölmek kazançtır.”                                                                                                                   (Filip.1:21)   Havari Aziz Pavlos'un Romalılara yönelik Mektubundan (1:10-15) İncil'in…
      “Ben Pavlus siz uluslar uğruna                                                  Mesih İsa`nın tutuklusu oldum.”                                                                                    (Efs.3:1)     Havari Aziz Pavlos,…
                    ''Büyük emek ve zahmetlerle,çoğu kez uykusuz  kalarak'' (II.Kor.11:27)   Havari Aziz Pavlos, Efes'te çıkan karışıklıkları orada daha fazla…
                                       “Bize sövenlere iyilik diliyoruz,                                                        zulmedilince sabrediyoruz”                                                                                   (I.Kor.4,12)   Havari Aziz Pavlos, uzun süren ikinci misyon…
                                         “Korkma, Konuş, susma! Ben seninle birlikteyim;                                                           hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak.                                                                                             Çünkü bu kentte benim…
                                                             “Çünkü herkes iman etmiş değildir.” (B.Selanikliler 3:2)  Gece'nin koruması altında Pavlos, Timoteos ve Silas kovuldukları şehir Selanik'i…
                                    “Rab İsa`ya iman et,                                                       sen de ev halkın da kurtulursunuz”                                                                                                              (Elç.İşl.16:30)       Filipi şehrinde…
                                           “Makedonya`ya geçip bize yardım et”  (Elç.İşl.16:9)      Havari Aziz Pavlos ve Havari Barnabas birçok kişiyle beraber Antakya'daki…
                               Antakya'daki Rahipler Kilise üyelerinin önünde, Dünya Uluslarına ilk misyon gezilerinden geri dönen iki temsilcisini karşılamak…