/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Görkem ümidiyle mücadele etmek

Görkem ümidiyle mücadele etmek

 Görkem ümidiyle mücadele etmek

 

 

Romalı Klemens’in Korintlilere Mektup Üstüne

Daima uyum içinde, alçakgönüllü ve iffetli olarak her türlü suçlamalardan ve kötü sözlerden uzak kalarak, kendimizi sözlerimizle değil, fiillerimizle doğru olarak göstermek suretiyle yaşayalım. Gerçekten şöyle söylenmiştir: Çok konuşan kimseye, dinleme sırası da gelecektir. Güzel konuşan kimse kendisinin doğru olduğunu mu sanıyor?

Her zaman iyilik yapmak için çabalamalıyız. Çünkü bize her şey Allah’tan gelmektedir. O bizi bu konuda uyarıyor: İşte Rab ve ücret, herkese yaptığı işlere göre vermek için onun yanındadır. O halde bütün kalbimizle O’na inanmamız, iyi eserimiz karşısında tembel ve uyuşuk kalmamamız için bizi teşvik etmektedir. Gururumuzu ve güvencemizi O’nda arayalım ve O’nun iradesine boyun eğelim; meleklerinden oluşan büyük kalabalığı ve O’nun iradesini gerçekleştirmek için bunların O’nun önünde nasıl durduklarını düşünelim. Gerçekten kutsal yazı şöyle diyor: On binlerce on binler O’nun yanında duruyorlardı ve binlerce bin O’nun hizmetindeydi ve şöyle bağırıyorlardı: Kutsal, kutsal, kutsal Rab Sabaoth; bütün yaratılış O’nun görkemiyle doludur.

O halde biz de O’nun büyük ve görkemli vaatlerine iştirak etmiş olmak için tek bir kalple, vicdanların deruni anlaşması içinde bir araya gelmiş olarak, tek bir ağızdan ısrarla O’na doğru seslenelim. Çünkü şöyle söylenmiştir: Göz görmedi, kulak işitmedi, O’nu bekleyenler için O’nun bütün hazırladıklarını insanın yüreği hayal dahi edemez.

Sevgililerim, Allah’ın armağanları ne kadar mutluluk ve hayranlık vericidirler. Ölümsüzlük içinde yaşam, adalet içinde ihtişam, konuşma özgürlüğü içinde hakikat, güven içinde iman, kutsal­laştırmada kendine hakim olma ve bütün bunlar bizim zekamızın ulaşabileceği bir yere konulmuştur! O halde “O’nu bekleyenler için hazırlanmış” nimetler nelerdir? Bunların sayısını ve güzelliğini Ya­ratan ve asırların Pederi, Çok-kutsal olan bilmektedir.

O halde, O’nun vaat etmiş olduğu armağanları kazanabilmek amacı ile “bekleyenler” in arasına konulmak için mücadele edelim. Fakat bu nasıl olacaktır, benim sevgililerim? Eğer düşüncemiz imanla Allah’a bağlanırsa, eğer O’nu hoşnut edeni ve O’nun onayladığını ararsak, eğer O’nun kusursuz iradesine yakışanı yerine getirirsek ve eğer her türlü adaletsizliği kendimizden uzağa atarak gerçeğin yo­lunu izlersek, olacaktır.

Kaynak: Meryemananet

 

 Görkem ümidiyle mücadele etmek