/ Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar / 21. Pavlos’un sevgisi

21. Pavlos’un sevgisi

21. Pavlos’un sevgisi

 

“Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı`ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.” (Efesliler.5,2)

Havari Aziz Pavlos’un örneği bize, ”insanların gücünün yetmediği yerlere, Tanrı’nın gücünün yettiğini” göstermiş oldu, sadece Rab İsa’yı benimsemiş olmamız yeterli geliyordu. Bu yüzden: “Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı`yı örnek alın” diye öneride bulunuyordu (Ef.5:1). Hayatını ve çalışmalarını Tanrı’nın etrafında toplayan bir Havari’nin bu ”Tanrımerkezciliği” bizim için mümkün olmadığı için, bize her zaman mümkün olana, yani İsa Mesih’in ve Havariler’in hayatını benimsememizi öneriyordu. Özellikle: “Mesih`i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın” (I.Kor.11:1) diye yazıyordu ve daha ileride: “Kardeşler, hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın.” (Filip.3:17) diye devam ediyordu. Benzetmenin değeri sevgi üstüne ölçülüyor. Sadece İsa’yı sevenler ona benzemeyi arzulayabilirler. Bu yüzden pek sık: “Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı`ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.” (Ef.5:2) diye öneride bulunuyordu. İnsan diğer şeylerden çok daha fazla bu sevginin erdemi sayesinde Tanrı’ya yaklaşıyor. Sevginin sayesinde Tanrı’nın yandaşı, Tanrı’nın benzeri oluyorsun. İsa Mesih aynısını şöyle vurgulamıştı: “Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız`ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.”  (Mat.5:44-45).

Bu sevgiyi hayatının kuralı olarak tuttu ve ölene dek bunu uyguladı. Hiç kimse düşmanlarını Pavlos gibi sevmedi. Hiç kimse kendisine komplo kurmaya çalışanlara Pavlos gibi iyilikte bulunmadı. Hiç kimse kendisine üzüntü verenler için o kadar zahmetlere katlanmadı. Korint’te büyük günah işleyen kişi için: “Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim.” (II.Kor.2:7-8)… “Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım.” (II.Kor.2:4) diye ekliyordu. Pavlos sevgiyi büyük erdem ve hem inanç hem de umut erdeminden en üstünü olarak göstermeye cesaret eden kişiydi: “İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir” (I.Kor.13:13).

Sevgi kuramsal ve ruhsal bir mesele değildir. Gerçek olması için günlük yaşamda pratik uygulamalar olmalıdır. Bu yüzden Pavlos herkese faal olarak özen gösteriyordu. Kadın diyakon Fibi’ye dikkat etmeleri için Roma’nın tüm Hristiyan topluluğuna: “Kenhere`deki kilisenin görevlisi olan kızkardeşimiz Fibi`yi size salık veririm. Kutsallara yaraşır biçimde onu Rab`bin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa, kendisine yardım edin. Çünkü o, ben dâhil, birçoklarına destek sağlamıştır” (Rom.16:1-2) diye mektuplar yolluyordu. Titus’a gönderdiği Mektubunda: “Hukukçu Zenas`la Apollos`u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et.” (Titus 3:13) diye yazıyordu. Pavlos’un aşırı sevgisinde insanı hayrete düşüren nokta, efendisini soyup kaçan bir kölenin durumuyla ilgilidir. Roma’ya sığındığı ve orada hapse düştüğü zaman, Pavlos onun pişman olmasına ve hayat tarzını değiştirmesine yardım etti. Aynı zamanda, onun efendisi Filimon’a uzun bir mektup yazarak içten sözlerle onu affetmesini ve sevgiyle kabul etmesini rica ediyordu. Kaçak köleyi gayet dostça duygularla ve manevi evladı olarak nitelendiriyordu: “can ciğerimi sana geri gönderiyorum.” (Filimon 1:12). Pavlos kölenin borcunu ve onun verdiği hasarı ödemeyi üstlendi. “Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih`te yüreğimi ferahlat.” (Filimon.1:20) ve ona ”artık onu bir köle olarak değil, fakat sevgili bir kardeş gibi kabul et.” (Filimon 1:16) diye ricada bulunuyordu, üstelik Filimon’a: ”beni kabul edeceğin gibi” diye vurguluyordu. Pavlos, köle Onisimus için bu kadar sevgi gösterdiğine göre, daha birçok kişiye neler verdiğini anlamak hiç de zor değildir. Onu kovalayan ve yok etmeye çalışan Yahudilerin bile esenliğe kavuşmalarını içtenlikle diliyordu. Bu yüzden Yahudiler’in mevcut olduğu her şehre gittiği zaman ilk önce vaazlarını Sinagoglarda vermekle başlıyordu işe ve sadece onu kovduklarında Sinagog dışına ve putperestlere yöneliyordu.

Roma’daki Hristiyanlar’a, İncil’i kabul etmek istemeyen Yahudiler’in ruhsal çöküşü için derin üzüntüsünü belli ediyordu ve bizi şaşırtan özveriyle acısını: “Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsrailliler`in yerine ben kendim lanetlenip Mesih`ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı`nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır.” (Rom.9:3-4) diye ifade ediyordu.

  Altın Ağızlı Yuhanna (John Chrysostom) Havari Aziz Pavlus ile yaptığı bir konuşmadan sonra diyor ki: ”Pavlos’un sevgisini kazan ve şeref tacına sahip olacaksın. Sevginin gücü Pavlos’u ulaştığı yere çıkardı. Pavlos’u ve Pavlos’un Efendisini Göksel Krallığında görmemiz ve ruhsal gelişmemizin zafer taçlarına layık olabilmemiz için biz de bu ”sevgi” yolunu devamlı yürümeliyiz.” ( 3üncü Konuşma ).

  Zaman mekan içinde, Kilise’nin hayatında Pavlos’un olağanüstü ve benzersiz tarihi bir olay olduğunu dolayısıyla “benzemenin” bizim için imkansız olduğunu iddia edecek olana Aziz Altınağızlı Yuhanna: ”Zannetmeyin ki Havari Aziz Pavlos’a benzemek imkansız bir şey. Pavlos da bizimle aynı bedene ve aynı ruha sahipti. Bizim aldığımız aynı gıdalarla ve benzer bir sosyal çevrede yaşıyordu. Fakat İsa Mesih’in yaptığı herşeyin tıpkısının aynısını yapması için iyi niyetle, büyük bir istekle ve derin bir coşku ile çalışıyordu. Eğer sen de ruhunun ve zekânın tüm gücüyle, istekle çalışırsan, O’na ulaşmanda sana hiçbir şey engel olamayacaktır. Tanrı ayırım gözetmez çünkü Pavlos’u da seni de Kendisi yarattı. Rab, Pavlos’un Efendisi olduğu gibi senin de Efendin. Onu onurlandırdığı gibi seni de yüceltmek ve sana da taç vermek istiyor. İçimizde heves oldukça, Pavlos’a benzememizden bizi hiç bir şey alıkoyamaz. Niyetli göründüğü için Tanrı Nimetine kavuştu.”(4cü konuşma) diye cevap verecekti.

 Dünya Ulusları’nın Büyük Havarisi Pavlos’un hayatını ve çalışmalarını Girit Başpiskopos’u Aziz Andreas’ın (Saint Andrew) ilahisiyle kapatalım:”Şanlı Havari Aziz Pavlos, senin hizmet ederken zincire vurulmanı ve katlandığın acıları kim dile getirebilir? Herkesi kazanmak ve İsa’nın Kilisesi’ne çekmek maksadıyla, İsa’nın İncili uğruna yorucu mücadelelerini, sıkıntılarını kim tasvir edebilir? Şanlı Havari Aziz Pavlos, senin emek ve zahmetlerini, uykusuz gecelerini (aç ve sussuz olarak) ruhundaki acıyı, gördüğün hakaretleri, kırbaçlanmaları, taşlanmaları, deniz dibini ve batık gemiyi kim dile getirebilir? Sen, her zaman sana güç veren İsa Mesih’in yardımıyla, insanları Rab’bin İsa adına kazanmak için herşeye katlandın. ”

    SON VE TANRI’YA ŞÜKÜRLER OLSUN.

 

Ses kaydιnι dinleyiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=XoWns3BsTIw

Havari Aziz Pavlus’un Hayatı – Bölüm 21

 

SOTİRİOS TRAMPAS, PSİDYA METROPOLİTİ,  AZİZ PAVLOS, DÜNYA ULUSLARINA GÖNDERİLEN ELÇİ

 

 

       KAYNAKLAR  VE  YARDIMCI KİTAPLAR

 

 ESΚİ AHİT:Septuaginte göre (Yetmişlere)

Yunan Kilise’nin Misyon Yayınları.

YENİ AHİT: Misyonerlik Yayınları.

AYLIK  KİLİSE  YAYINLARI: Haziran dergisi

GALANİ  EVANGELOS: Perge Metropolitanı

Perge tarihi.Yunan Büyükleri Kültür Vakfı

Atina( 2003).

DEMİRER Ünal Arkeolog.PİSİDİA ANTİOKHEİASI_YALVAÇ.

AZİZ PAULUS Men Kutsal Alanı Yalvaç Müzesi ,2003.

DUKAKİ H.K,.  Ünlü sinaksaryum yazarı(Azizlerin hayatını yazan yazar).

HOLZNER  J ., PAVLUS: .Çeviri.

Atina ve tüm Yunanistan  Başpiskopos’u Ieronimus’un (Koçoni) çevirisi.

ŞAM yayınları,Atina (2001).

DİN VE AHLAK ANSİKLOPEDİSİ.

A.Martinos yayınları 1962.

KORİNT’TEKİ HAVARİ AZİZ PAVLOS KATEDRALİ’NDEN,

HAVARİ AZİZ PAVLOS’UN hayatı ve misyonerliği, Korint( 2009).

KALAYCI HRİSOSTOMUS,Myra(Demre) Metropolitanı,

Anadolu’daki Yunan Ortodoks Beşikleri ,Atina( 2007).

KESKİN Naci ,EPHESUS ,Istanbul (2010).

KOSMA DOHEIRATUS, keşiş, -PAVLUS_Mesih İsa ‘ya ait .

Egialia’daki İlahiyatçı Aziz Yuhannes(Saint Jones)Kutsal Manastırı’nın yayınları, Egion (2010).

MİGNE P.J YUNAN PATOLOJİSİ P.G  50ci cilt,

PEHLİVANİDİS P.GEORGİOS,Antalya ve Antalyalılar

A’ ve B’ cilt,”ATLANTİS ”yayınları_M.Pehlivanidis ve A.Ş ,Atina (1989).

PROKOPİOS -Filipi,Neapolis ve Taşoz Metropolitanı,

Havari Aziz Pavlus ve Filipililer ,(2ci baskı)

Filipi Metropolisi yayınları  -Kavala(1995).

PAPAHACİ NIK., Selanik Anıtları ,MOLHO yayınları .

STAVRİDİS TH.BASİLİOS. Ekümenik Patriknane’nin Episkopal geçmişi_Selanik (1996).

TAŞLIALAN MEHMET Dr.,PISIDIAN ANTIOCH ”The journey of  St Paul to Antioch .”,

Theiphilus Archeological Foundation_ yayınları ,London  (2001).

TRAMPAS SOTİRİOS ,Pisidia Metropolitanı _Işıldayan Yıldızlar

Pisidia Metropolisi yayınları (2010).

TRAMPAS SOTİRİOS ,Azizlerin memleketi Psidya(Pisidia)_Seul(2009).

TRAMPAS SOTİRİOS , ST.PAUL THE GREAT MISSIONARY _Orthodox Editions,

Seul (2011)  _(Kore dilinde).

TREMPELAN N.PAN . Elçilerin İşlerine İthaf , İlahi Dernek _”HAYAT” ,yayınları ,Atina (1955).

TREMPELAN  N.PAN  .Elçilerin İşlerine İthaf , İlahi  Dernek_”HAYAT”yayınları,Atina  (1937).

TÜRKİYE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI.   ST.   PAUL ,Ankara (2008).

TÜRKİYE  KÜLTÜR VE  TURİZM BAKANLIĞI  .   ANTALYA  ,Istanbul  (2005).     

 

 

 

KİTABIN RESİMLERİ VE ÇİZİMLERİ

Her bölümün başında yer alan siyah beyaz çizimler ressam bayan Teresa Miyon Cong’un eseridir. Özellikle bu kitabın yayınlanması için merakla çizdi.

Pavlos’un hayatını tasvir eden 10 tane iki renkli resim, Egialia’daki İlahiyatçı Yuhanna (St.John) Kutsal Manastırı’nın yayınladığı ”Pavlos-Mesih İsa’ya  ait” kitabından alınmıştır.

Filipi’yi tasvir eden 5 resim, Kavala’da Filipi Metropoliti’nin yayınladığı ”Havari Aziz Pavlos ve Filipililer” kitabından alınmıştır.

Korint’te Aziz Pavlos’u tasvir eden 4 resim ve freskler ”Havari Aziz Pavlos’un hayatı ve misyonerliği”  kitabından alınmıştır.

Arkeolojik alanların resimleri ”Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı”yayınlarından alınmıştır.

Kitapta yer alan tüm resimler, çizimler ve fotograflar hak sahiplerinin izniyle alınmıştır.

Herkese candan teşekkürler.

 

21. Pavlos’un sevgisi