/ Kategori / Mesih

Mesih

10/05/2023
Dirilişinden sonra Mesih ilk olarak mür taşıyan kadınlara(Matta 28:9-10), ve Emmaus yolunda yüyüdükleri sırada yetmişlerden olan öğrenciler Luka ve Kleopas’a(Luka…
Mesih’in kendisini kurban etmesi ve insan vicdanı
05/04/2023
Kutsal Haftaya yaklaşırken, Kilise, ilahi tapınma ve sözü ile Rabʼbin Kutsal Çilelerine, Haçʼta Kendisini Kurban Etmesine ve Dirilişi’ne yaklaşmamız için…
04/01/2021
İlahi Litürji ve diğer Kutsal Ayinler esnasında, Rabbimiz İsa Mesih’i, Nur veya Gerçek Nur olarak adlandırırız. Litürjide müminler, Kutsal Armağanlara…
01/05/2020
- Kendisi verdiği 30 cevap! İsa Mesih: 1. Dünyayı kurtarmaya geldim.(Yuh.12,47) 2. Ben Babamın adına geldim.(Yuh.5,43) 3. Ben gerçeğe tanıklık…
  Peder, Dimyan Yakupoğlu Tanıklık da şudur: Tanrıbizesonsuzyaşamverdibuyaşamonunoğlundadır. Kendisindetanrıoğlubulunandayaşamvardır.KendisindeTanrıoğlubulunmayandayaşamyoktur. (1 Yuhanna 5-11 ) Kilisenintarihiniiyibilenbirisi, yehovaşahitlerininMesihhakkındakiöğretilerinin ,dördüncüyüzyıldayaşayanayartıcıArios”unöğretilerindenfarklıbiröğretiolmadığınıanlar. Arios, Mesih”inTanrıoğluolmadığınıveTanrıileaynıözdeolmadığınıiddiaediyordu.AmabubizikesinlikleşaşırtmamaktadırçünküTanrımızbizikutsalkitaptabuayetileuyarmıştı.Birçoksahtepeygambertüreyecekvebunlarbirçokkişiyisaptıracak.Kötülüklerinçoğalmasındanötürübirçoklarınınsevgisisoğuyacak.Amasonunakadardayanankurtulacaktır. ( Matta…
Kutsal Paskalya Pazarı
12/04/2015
    1Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. 2Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. 3Her şey O’nun aracılığıyla var…