/ Manevi yaşam / İsa Mesih neden dünyaya geldi?

İsa Mesih neden dünyaya geldi?

– Kendisi verdiği 30 cevap!
İsa Mesih: 1. Dünyayı kurtarmaya geldim.(Yuh.12,47)
2. Ben Babamın adına geldim.(Yuh.5,43)
3. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim.(Yuh.18, 37)
4. Beni O gönderdi. (Yuh.7,29)
5. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.(1.Yuh.3,8)
6. Günahkârları tövbeye çağırmaya geldim.(Luk.5,32)
7. Yargı da şudur: dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. (Yuh.3,19)
8. Fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir.(1.Kor.5,7)
9. Bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi.(Heş.53,5)
10. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilirler ve isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden İblis’in tuzağından kurtulabilirler.(2.Tim.2,25-26)
11. Tanrı’nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir . Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.(1.Yuh.5,20)
12. İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.(Mat.20,28)
13. Şeytan’ın hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek için gönderiyorum. (Elç.İş.26,18)
14. Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. .(Efes.2,1)….. Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.(Yuh.5,40)
15. Artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız. (Efes.2,19)…….. günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. (Elç.İş.3,19)
16. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. (Mat.11,28)
17. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın,(Yuh.3,15-16)
18. Ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun…. Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır…… Çünkü Babamın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim…… iman edenin sonsuz yaşamı vardır. (Yuh.3:16, 36, 6:40, 47)
19. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. (Yuh.3,36)
20. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak. (Yuh.4,14)
21. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. (Yuh.5,24)
22. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. (Yuh.5,24)
23. Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O’na bu onayı vermiştir. (Yuh.6,27)
24. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz(Yuh.6,35)
25. Gökten inmiş olan diri ekmek ben’im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. (Yuh.6,51)
26. Yaşam veren Ruh’tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. (Yuh.6,63)
27. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. (Yuh.10,28)
28. O’nun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum……. Öyle ki, O’na verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. (Yuh.12:50, 17:2)
29. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. (Yuh.17,3)
30. Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. (Yuh.20,31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsa Mesih neden dünyaya geldi?