/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 21 Ekim. Saygıdeğer babamız yüce Hilariyon

21 Ekim. Saygıdeğer babamız yüce Hilariyon

Hilariyon, aziz

 

80 yıl yaşayıp 333’te öldü.

Apolytikion. Ton 8.

Sel gibi akan gözyaşlarınla kurak çölü işledin ve derin inleyişlerinle emeklerinin yüz kat meyve vermesini sağladın ve tüm dünyada mucizelerinle parlayarak bir ışık oldun: Saygıdeğer Baba Hilariyon, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion. Ton 3.

Bugün bir araya gelmiş olarak seni ruhsal Güneşin batmaz bir ışığı olarak ilahilerle övüyoruz; çünkü bilgisizliğin karanlığındakiler için parlayıp herkesi Tanrı’nın yüceliğine taşıdın ey Hilariyon, onlar şöyle derken: Selam Baba, çilekeşlerin siperi!