/ Kilise / Mesih Allah’tır

Mesih Allah’tır

Dirilişinden sonra Mesih ilk olarak mür taşıyan kadınlara(Matta 28:9-10), ve Emmaus yolunda yüyüdükleri sırada yetmişlerden olan öğrenciler Luka ve Kleopas’a(Luka 24:13-35), Petrus’a ve Yahudiler’den korkuları nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalı olan on öğrenciye(Yuhanna 20:19-23) görünür, onları teselli eder ve cesaretlendirir. 

 

Mevcut 11 öğrenciye ve Thomas’a görünmesiyle(Yuhanna 20:24-29), Tiberya’daki görünmesiyle(Yuhanna 21:1), Yakup’a(1. Korintliler 15:7) ve de Celile’deki dağda(Matta 28:16-20) görünmesiyle öğrencilerin dirilişe dair inaçlarını desteklemiş olur. Elbette, onları zayıf imanlarından ötürü azarlamaktan geri kalmaz, ama sonunda müjdecilik hizmetlerini onlara emanet eder (Markos 16:14-20).

 

Beytanya’daki son görünümlerinde (Luka 24:50-53) ve göğe yükselmesinden önce(Markos 16:19:20) ilk kilise misali bir arada bulunan havarilerini mübarek kılar ve öğrencilerinin zihinlerini geleceğe yönelterek onları büyük misyonlarına hazırlar. 

 

Dirilmiş olan Mesih’in, öğrencilerine görünüşlerinin doğal, iddiasız ve aynı zamanda uyumlu yapısı, Mukaddes yazıların anlatılarının vahiy yoluyla yazılmış olduğunu ciddi ölçüde kanıtlar.

 

Bunları tek bir müjde yazarı yazsaydı o zaman bir kişi, bunun önceden hesap edilerek, planlı biçimde yazıldığını düşünebilirdi. Bunların dört müjde yazarı ve de zaman ve mekan olarak uzak olan ve uzak mesafe sebebiyle iletişim imkanına sahip olmayan ayrıca farklı bir tarihsel dönemde yaşamamış olan Havari Pavlus tarafından yazılmış olmalarında, şüphe uyandıracak herhangi bir durum yoktur.

 

Son olarak vurgulanmaktadır ki, İncil’de yer alan Rabbin dirilişiyle ilgili olan tüm anlatılar aynı sonuca varır. Mesih ölümden dirilmiş olan tek hak Allah’tır!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesih Allah’tır