/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Ruhsal bir tat

Ruhsal bir tat

Ruhsal bir tat

 

Buhur kokulu Eylül ayı yürüyüşümüzü neredeyse tamamlarken, merhametli Tanrı’nın lütfu bu ayı karakterize eden ve O’nunla ilişkilendirilen yaşam veren ve saygıdeğer Haç’ın Yüceltilmesi yortusunu kutlamaya bizleri layık gördü.

Yortu öncesi ve sonrası ilahileri, Haç’ın teolojik derinlik ve yüceliğine adanan iki İncil pasajını coşkuyla okuduk ve Haçın dünyaya sunduğu kurtuluşun sevincini tattık.

İncil Yazarı Luka ile bir tanışma

Bugün Saygıdeğer Haç’ın Yüceltilmesinden sonraki ilk Pazar. Bu pazardan itibaren ve Triodion Döneminin1 başlangıcına kadar, kilisemizin Aziz Pederlerinin bilgeliği Şanlı Elçi ve İncil Yazarı Aziz Luka İncilinde yazılı olan kutsal öğretileri okuyup incelememizin sevincini önerir.

Bu imkân dahilinde, Aziz Luka’nın yaşamına ve eserlerine dair bizlere sunulan bilgilere biraz bakalım. Geleneğe göre Yahudi olmayan İncil yazarı Luka, köken olarak Antakyalı ve uluslardan gelen birisiydi. Daima Aziz Pavlus’un yakınında bulunan ve ona eşlik eden sevgili dostlarından birisiydi. Troya’dan Filipeliler’e yapmış olduğu yolculuklara kadar, Filipeliler’den Yeruşalim ve Kesarya’dan Roma’ya gerçekleştirdiği ikinci yolculuk da olmak üzere, bazı özel gezilerinde Ulusların Elçisine eşlik etti. İlk tutukluluğunda olduğu kadar ikinci tutukluğunda da sadakatle Elçi Pavlus’a yoldaşlık yaptı. Timoteos’a ikinci mektupta anlaşılacağı üzere Pavlus’un yanında duran tek kişi oydu. Tıbbi bilgiye sahipti. Vaazlarde bulunmanın yanı sıra tıbbi hizmetlerini halktan insanlara ve arkadaşlarına ücretsiz olarak sundu.

Aziz Luka, İncil yazarı olmasının yanında Elçilerin İşleri kitabının da yazarıydı. Teolog Aziz Grigorious’un bahsettiği üzere Mesih’in “gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin” (Matta 28:19) buyruğuna ebediyen sadık kalarak Dalmaçya ve Fransa’da vaaz etti, Ahaia’ya geldi ve orada İncilini kaleme aldı. İlahi esine sahip yazar eserini devlet insanı Thefilon’a sundu. Yazıldığı zaman dilimine ilişkin olarak, bazıları onun Pavlus’un ilk hapis cezasından önce olduğunu iddia ederken, bazıları da Kudüs’ün felaketinden sonra yazıldığını ileri sürdüler. Bununla birlikte en yakın ihtimal Luka İncilinin M.S.70’te yazılmış olmasıdır.

Mesih’in Çağrısı

Bugünkü İncil Pasajında Mesih’i, Petrus’un ve diğer kardeşlerin huzurunda, hatta yeniden Celile Gölü’nün kenarında, toplanan kalabalığın önünde umulmadık ve akıl almaz bir biçimde gerçekleştirdiği mucizelerle açları doyururken ve topladığı hasattan memnuniyet duyan balıkçıların gözlerinden takip ediyoruz. Ama en büyük mucize yaşama davet edilen Petrus ve diğer elçilerin, hatta yüreğinin içinde yaşama davet edilenlerin içinde gerçekleşiyor. Mesih’in geminin içinde verdiği vaaz imkân ve yetenekleri ölçüsünde herkesi sunduğu kurtuluşa davet ediyor. Bunu hemen oracıkta başarabilenler artık “deliler” sınıfına ait olmuşlardı çünkü elçiler her şeylerini bırakmış ve O’nu takip etmeye başlamışlardı.

Mesih, hepimizin yaşam sevincine katılmasını, O’nunla paydaş olmamızı, Krallığından tat almamızı istiyor. Bizleri yaşamı inkâr etmeye değil ama O’nun aracılığında yaşamı zenginleştirmeye, kutsanmaya ve bu iyiliği paydaşımız olan insanlara da paylaştırmaya davet ediyor. Umarım ki işlerimiz, uğraşlarımız ve mücadelemiz, Mesih’in rehberliğinde bizleri bu derinliğin içerisine yerleştirsin. Kutsal İncil’i okumak, Tanrı’nın işini iptal etmek için şeytanın kurduğu küçük mekanizmalarda ve sirenlerde bizlere çabalarımızı yoğunlaştırmak ve direnmek için ihtiyacımız olan gücü verecektir.

Arhimandritis A.A. Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 39 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 25 Eylül 2022

1 Paskalya Orucu’ndan 3 hafta önce başlayan ve hedefi imanlιlarι Diriliş bayramına (Paskalya’ya) hazırlamak olan döneme Triodion Dönemi denir.

 

Ruhsal bir tat