/ Kategori / Kilise

Kilise

10/05/2023
Dirilişinden sonra Mesih ilk olarak mür taşıyan kadınlara(Matta 28:9-10), ve Emmaus yolunda yüyüdükleri sırada yetmişlerden olan öğrenciler Luka ve Kleopas’a(Luka…
Doğuş orucu
04/12/2022
15 Kasım günü başlayacak ve İsa Mesih'in Dünya'ya zuhur edişine kadar olan sürede yani 25 Aralık tarihine kadar kilisemiz oruç…
Hristiyan apolojetikler
02/11/2022
Hristiyan dininin savunulması yani Hristiyan öğretilerinin ve kutsal yazıların değerinin savunulması ile uğraşan kilise yazarları Hristiyan apolojetikler olarak adlandırıldılar. Apolojetikler,…
Çarşamba ve Cuma günü orucu
14/10/2022
Kilisemiz, Rabbimizin Yahuda tarafından ihanete uğradığı Çarşamba ve haça gerildiği gün olan Cuma gününü oruç günleri olarak belirlemiştir. Çarşamba ve…
Pisidya Metropoliti İov’un göreve başlama töreni
22/09/2022
Bugün, 17 Eylül 2022’de Antalya Aziz Alypius Kilisesi’nde  Pisidya yeni Metropoliti İov’un Piskoposluk makamına çıkışı kutlandı. Ekümenik Patrikliği temsilen Başpiskopos…
Birinci Ekümenik Konsilin Pederleri Pazarı
03/08/2022
 Giriş Paskalya yortusundan sonraki yedinci pazar günü, kilisemiz tarafından birinci ekümenik konsilin pederleri pazarı olarak anılır. Bu günde İmparator Aziz…
Semavi bir arkadaşlık
02/08/2022
Kilisemizde bugün gerçekleşen toplantı, Dirilişle ilgilidir.  Bu Pazar  İlahi Litürji, 4. Ekümenik Konsilin  Aziz Pederlerinin ışıklı aziz endamlarıyla parlıyor. Bu…
Neden Ortodoksum?
22/06/2022
  “1.Neden Roman Katolik (Papa’ya bağlı) ya da Protestan değil de Ortodoksum? Günümüzde kişinin şu soruyu sorması çok mantıklıdır: Hristiyanlığın…
Kapadokyalı Pederler
04/05/2022
  Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında Orta Anadolu’da bulunan Kapadokya bölgesi bir Hristiyanlık merkezi olarak öne çıktı. Bu bölgede “Kapadokyalı Pederler” olarak…
Ortodoks Kilisemizin Yeni Azizi
02/05/2022
  Ekümenik Patrikhane’nin Kutsal Konsil’i Üstat Evmenios Saridakis’i Azizler sınıfına dahil etti. Üstat hakkında birkaç söz: Üstat Evmenios 1931’de Girit…