/ Makaleler / Kısaca Protestan sistemi

Kısaca Protestan sistemi

Kısaca Protestan sistemi

Baptist Evanjeliklerin ortaya çıktığı Protestanlık, ilk olarak 16. yüzyılda belirgin olmuştu. Bu hareketin lideri Martin Luther (1483-1546) adlı bir Alman Katolik rahibiydi.

İkincisi, Papa’nın takipçilerinin kendi şehrinde müsamaha sattığını görünce, Mesih ve Kilisesi için utanç verici ve saldırgan olduğunu düşündüğü bu eyleme karşı ayaklandı. Ve 1517 yılında, kentindeki Wittenberg Kilisesi’nin kapısına, Katolik müsamahalarına karşı 95 konusunu ve papalık kilisesinden bunları yeniden düzenlemesini veya uygulamayı bırakmasını talep ettiği diğer bazı dini meseleleri astı.

Luther’in başlangıçtaki amacı papalık kilisesinden ayrılmak değildi, ancak yanılmazlığı ve büyüklüğü üstün gören papaların eleştiri ve reformları kabul etmek istememeleri, olayların olumsuz bir şekilde gelişmesine yol açtı ve bu da Luther’in tamamen Katolik halkın büyük bir kısmı ile Roma’dan ayrılmasına yol açtı.

Luther’in papalığa karşı kilise reformuna başlamasının üzerinden birkaç yıl geçmemişti ve o, sözde reformcular inanılmaz bir şekilde çoğalmaya başlayana ve her biri diğerinden farklı kendi doktrinini yayana kadar hala hayattaydı. Bu, Martin Luther’in kendi zamanındaki reform durumuna karşı isyan etmesine neden oldu ve şöyle dedi: “Artık kafalar kadar çok inanç var.

Reform’un oğulları ona ters teptiler ve Luther’in reformunun başında papalığa söylediği “İnsanlardan çok Tanrı’ya itaat edilmelidir” demeye başladılar.

Baptist Evanjelikler, kendi içlerinde bölünmüş bu çok sayıda kilisenin varlığını haklı çıkarmak için, kilisenin görünmez bir şekilde tek olduğunu ve bölünmediğini, ancak görünür bir şekilde birden fazla kilise olabileceğini söylüyorlar.

Ortodoks Kilisesi bu sapkın öğretiyi tamamen reddediyor, çünkü Kutsal İncil açıkça görünür bir Kilise’den bahsediyor, çünkü Mesih, Kaiseria Philippi’de tanrısallığını itiraf ettikten sonra Petrus’a şöyle dedi: “Sen bir kayasın ve ben kilisemi bu kayanın üzerine (sağlam taş) inşa edeceğim.” “Kilisemi inşa edeceğim” sözünden kilisenin tek olduğu açıktır, çünkü “Kiliselerimi inşa edeceğim” dememiştir! Ve Elçi Pavlus şöyle der: “Çünkü hepimiz tek bedene (yani tek Kilise’ye) tek Ruh tarafından vaftiz edildik… ve hepimiz tek Ruh’tan içirildik” (1 Korintliler 12:13). Ayrıca şöyle der: “Tek Rab , tek iman ve tek bir vaftiz.  (Efesliler 4:5).

 

Keftin Meryem Ana Manastırı Başrahibi Archimandrite Gregorios Estephan’ın “Ortodoks İnancı ve Baptist Evanjelikler” kitabından alınmıştır. İkinci baskı, Eylül 2016, s. 21, 27, 42

 

Tercüme: Peder, Dimyan Yakupoğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısaca Protestan sistemi