/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Atanasius, Serapion’ a I. Mektup, 28.30

Atanasius, Serapion’ a I. Mektup, 28.30

 Atanasius, Serapion’ a I. Mektup, 28.30

Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun!

Rabbin bize öğrettiği, Havarilerin vaaz ettiği ve Kilise Babaları’nın koruduğu Evrensel Kilisesi’ nin eski geleneğini, öğretisini ve inancını araştırmak boşa bir uğraş olmaz. Çünkü Kilise bunlara dayanmaktadır ve ondan uzaklaşmış olan biri, hiçbir nedenle Hıristiyan olamayacaktır ve bu adı taşıyamayacaktır.

İnancımız şudur: Aziz ve kusursuz Üçlük-Birlik, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta ayrılmış olandır; yabancı veya dıştan eklenen hiçbir şeyi yoktur. Yaratıcı’ dan ve yaratılan gerçeklerden de oluşmaz, tümü ile yaratıcı güç ve işlevsel dayanıklılıktır. Doğası tek ve kendine benzerdir. Tektir faal ilkesi ve tektir işlem. Çünkü Peder, her şeyi Kutsal Ruh’taki Kelam’ın vasıtasıyla yapar ve bu şekilde Kutsal Üçlük-Birlik’ in birliği dokunulmamış kalır. Bu yüzden Kilisede her şeyin üstünde olan, her şey için faaliyet gösteren ve her şeyde varolan tek bir Allah ilan edilir (bak. Ef. 4, 6). Pek tabi ki Peder, ilke ve köken olarak her şeyin üstündedir. Kelam’ın aracılığı ile her şey için faaliyet gösterir. Nihayet Kutsal Ruh’un dahilinde her şeyde varolur.

Korint’ lilere tinsel gerçekler konusunda yazdığında Havari Pavlus, başlangıçta her şeyi tek bir Allah, Peder’e şu şekilde bağlar: “Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. Çeşitli görevler vardır, ama Rab bir’dir. Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı’dır” (I. Kor. 12, 4-6).

Çünkü Ruh’un bireylere dağıttığı şeyler Peder tarafından Kelam aracılığı ile verilmektedir. Doğrusu şu ki, Peder’den olan her şey Oğul’a aittir. Bu şekilde Oğul tarafından Kutsal Ruh yolu ile verilenler, Peder’in gerçek armağanlarıdır. Aynı şekilde Ruh bizde iken, aracılığı ile aldığımız Kelam da bizdedir ve Kelam da Peder’de varolmaktadır. Böylece “Ben ve Peder ona gelir, onunla birlikte yaşarız” (Yuh. 14,23) deyimi gerçekleşir. Çünkü ışık nerede ise parlaklık da orada ve parlaklığın olduğu yerde onun etkinliği ve görkemli lütfu da orada.

Bunu bu sözlerle Pavlus, Korint’ lilere ikinci mektubunda öğret­mektedir: “Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un beraberliği hepinizle birlikte olsun” (II. Kor. 13. 14). Çünkü lütuf, Üçlük-Birlikte verilen armağandır. Peder tarafından Kutsal Ruh’ta, Oğul vasıtasıyla verilmektedir. Nasıl ki Peder’den Oğul vasıtasıyla lütuf verilmektedir, aynı şekilde armağana katılış bizde salt Kutsal Ruh’ta olmaktadır. Ve o zaman buna katıldığımızda biz Peder’in sevgisine, Oğul’un lütfuna ve Ruh ile birleşmeye sahip olmaktayız. 

 

Kaynak:www.meryemana.net

 

 Atanasius, Serapion’ a I. Mektup, 28.30