/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Atanasius, Kelamın Vücut Bulması Üstüne Vaazlarından

Atanasius, Kelamın Vücut Bulması Üstüne Vaazlarından

Atanasius, Kelamın Vücut Bulması Üstüne Vaazlarından

Kelam, Meryem Ana’da bir tapınak kurdu.

Maddi olmayan, bozulabilen bir öze sahip olmayan Allah’ın Ke­lamı aramıza yerleşti, öteden beri uzak olmamasına karşın. Evrenin hiçbir bölgesi O’nun eksikliğini duymadı. Çünkü Pederi ile birlikte varolduğundan, her gerçeği varlığı ile dolduruyordu.

Sevgi uğruna böylece geldi ve doygun bir şekilde kendini bize gösterdi. İnsan türüne acıdığından ve sefaletimiz karşısında duygu­landığından, ölümün kurbanı olmamızı istemedi. Yaratılmış olanın kaybolup, Peder’in insanlığa karşı yaratıcı uğraşısının boşa gitmesi­ni istemedi. Bu yüzden kendi de bir vücut edindi ve bizimkine eşit bir vücut, çünkü salt bir vücudun içinde olmak veya salt bir insana benzemek istemedi. Nitekim salt insan gibi görünmek isteseydi, daha iyi bir vücudu seçmiş olabilirdi. Oysa bizimkini seçti.

Kendi, Meryem Ana’da bir tapınak kurdu, yani vücudu ve onda kalmakla onu belirlenmesine yarayan bir unsur haline getirdi. Bizimkisi gibi çürümeye mahkum bir vücut aldı ve sonsuz sevgisi ile ölümü kabullenip, Peder’e sundu. Böylece onunla birleşerek ölenlerde, ölüm yasasını iptal etti. Öyle oldu ki, onu vuran ölüm, zorlandığında tümden boşaldı ve başkalarına zarar vermenin tüm olanaklarını yitirdi. Ölümlülüğe düşen insanlar onun tarafından ölümsüzleştirilip, ölümden yaşama götürüldüler yeniden. Çünkü edindiği vücudun ve başardığı yeniden doğuşun sayesinde, ateşin kuru bir yaprakçığı yaktığı gibi ölümü yok etti. Demek ki, ölümlü bir vücut edinerek, yüce Kelam’a katılan bu vücut, herkesin adına ölümü yenmek için yeterli oldu. Edinilen vücut, Kelam’ı kapsa­dığında ölümsüz ve yeniden doğuşun vasıtasıyla bizim için bir ölümsüzlük çaresi oldu. Kurban olarak ölüme edindiği son derece arı vücudunu ikram etti ve vücudunu başkaları için Peder’e sunarak benzerlerini ölümden kurtardı.

Herkesten üstün olan Allah’ın Kelamı herkes için vücudunun tapınağını sunup kutsadı ve ölüme borcu olan ücreti ödedi. Böylece müşterek ölümlü vücutla herkes ile dayanışmalı olan Allah’ın. ölümsüz Oğlu yeniden doğuş sözü ile adalet adına herkesi ölümsüzlüğe kavuşturdu. Artık ölüm, onlara benzer bir vücutla ara­larında yerleşen Kelam’ın sayesinde, insanlar üzerindeki etkinliğini yitirdi. 

Kaynak:www.meryemana.net

 

Atanasius, Kelamın Vücut Bulması Üstüne Vaazlarından