/ Kutsal Kitap / Pentekost’u ve Kutsal Ruhun dünyaya gelişini kutluyoruz

Pentekost’u ve Kutsal Ruhun dünyaya gelişini kutluyoruz

Pentekost’u ve Kutsal Ruhun dünyaya gelişini kutluyoruz

Yılın mevsimleri birbirini takip ettiği gibi Kilise’de de bir yortu diğeriyle dönüşümlü olarak gelir. Kısa bir zaman önce Mesih’in Haç’ını, Çilesini, Diriliş’ini ve bunlardan sonra Rab’bin Göğe Yükselişi’ni kutladık ve “nihayetinde bugün bize sunulan nimetlerin zirvesine ve yortuların merkezine ulaştık” (Altın Ağızlı Yuhanna’nın nutuklarından). Yani Mesih’in gönüllü çilesinden önce bize vaaz ettiklerinin tamamlanmasına. Nitekim bugünkü Bayram Kutsal Ruh’un dünyaya gelişi, Mesih’in Bedeni ve kurtuluş sandığı olarak Kilise’nin tarihsel tezahürü ile yaratılışın yeniden yaratılması ve yenilenmesi ile ilgilidir.

Rab, Göğe Yükselişinden kısa bir zaman önce öğrencilerine, “Ben de Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın” (Luka 24:49) diyor. Pentekost Pazarı tam olarak Tanrı’nın bu aşılmaz gücünü kuşanmasıdır. Baba Tanrı’nın vaadini yerine getirme zamanı, zamanın doluluğudur. “Tüm asırlardan önce” Baba Tanrı’dan çıkan ve “zaman dolunca” Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih tarafından gönderilen Kutsal Ruh geldi. Kutsal Ruh, Tesellici, Tanrı olduduğundan “Kilisenin tümünü teşkil ediyor”.

Kutsal Üçlemenin bu üç Kişisi aynı doğa-öze ve aynı izzet-enerjiye sahiptir.  Başka bir deyişle özdeş, aynı yücelikte ve eşit derecede güçlüdürler. Bu gizemle ilgili vahiysel bir deneyim yaşayan Teolog Aziz Grigorios, etrafını saran üç ışıktan bahseder:     “birini kavramaya henüz başarmamışken üçü tarafından kuşatıldım; üçünü bölünmüş şekilde ayırt etmeyi becermemişken birinden bahsediyorum” (40.Nutuk, 41. ayet)

Kutsal Ruh’un dökülmesi

Apostolik okuma, rüzgâr ve ateş gibi ortaya çıkan Kutsal Ruh’un Mesih’in öğrencilerinin üzerine dökülmesinin somut işaretlerini betimler.  Ancak insanın, dünyanın sembolleri ve görüntüleri olmaksızın Tanrı’nın gizemlerini anlaması mümkün olmadığından, Kutsal Ruh’un inişi somut işaretlerle tezahür olmuştur. 

Buna ek olarak, İncil yazarı Luka, Kutsal Ruh’un rüzgâr veya ateş olmadığını ama güçlü bir rüzgâr duyulduğunu ve ateşten bir dil gibi göründüğünü göstermek için “güçlü bir yelin esişini andıran ses” ve “ateşten dillere benzer bir şeyler” (Elçilerin İşleri 2:2-3) ifadelerini kullanır.

Ve bu, Aziz Altın Ağızlı Yuhanna’nın yorumladığı gibi “Ruh’un hissedilen birşey olduğunu düşünmemen içindir”.  İlaveten Kutsal Ruh’un dökülmesi aynı zamanda “dil-konuşma yeteneği” olarak özel bir lütuf ile de ilan edildi. Bu, Tanrı’nın gücünün eseri olarak, dünyanın öbür ucundaki yabancılara ve farklı diller konuşan halklara İncil’in duyurulmasının sembolik bir ön bildirisiydi.   

İman birliğine davet

Günahın bencilliği ve uyumsuzluğu aynı dili konuşmalarına rağmen, Babil Kulesi’nde insanları bölünmeye ve birbirini anlamamaya sürüklemişti. Ama şimdi Kutsal Ruh onları Mesih’in sevgisinin birliğine ve paydaşlığına çağırdığına göre, Elçiler, orada kendisini dinleyen kalabalıktan farklı dillerde konuşmasına rağmen, Mesih’in kurtuluş vaazını mucizevi bir şekilde kendilerini ifade edebildiler.

Kutsal Ruh’un Etkileri

Merhametli Tanrı’nın Pentekost gizemiyle bizlere bağışladığı hediyeler büyük ve harikadır ve insan mantığını aşar. Kutsal Ruh, “yaşayan Tanrı’nın tapınağı” (2. Korintliler 6:16) olması için insanı varoluşunun doğal işlevine geri döndürür. Ayrıca yüce Sevgi Paydaşı olarak “güçsüzlüğümüzde bize yardım eder” (Romalılar 8:26),  güçsüzlüğümüzde ve üzüntülerimizde yardım etmeye gelir, günahlarımızı affeder ve Tanrı’ya bizim için aracılık eder.

Kutsal Ruh, insanların Mesih’te evlat edinmelerini, aralarında kardeşliğin yaşanılmasını ve Mesih’in sunduğu kurtuluşun benimsemeleri için çalışır. İstenen bizim O’nunla iş birliğimizdir. 

Öyleyse Tesellici’ye “gelip aramızda mesken kurmasını, ruhumuzu, yaşamımızı, ve tüm varlığımızı kurtarması için yalvaralım. Âmin.

 

Arhimandrit N. K.  Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 23 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 4 Haziran 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentekost’u ve Kutsal Ruhun dünyaya gelişini kutluyoruz