/ Kutsal Kitap / İncil yazarlarının simgeleri

İncil yazarlarının simgeleri

İncil yazarlarının simgeleri

İncil yazarı Yuhanna’nın kaleme aldığı Vahiy Kitabının 4. bölümünde, dört hayvanın Tanrı’nın tahtı çevresinde var olduğu vizyonundan bahsediliyor. “Tahtın önünde billur gibi, sanki camdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde, önü ve arkası gözlerle kaplı dört yaratık duruyordu. Birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartalı andırıyordu.” (VAHİY 4:6-7)

Günümüzde  Lyon ismiyle bilinen Fransa’nın Lugdouna şehrinde Episkoposluk yapan ve bugün anısı anılan kutsal şanlı şehit Ireneus, bu vizyonun arkasında 4 İncil yazarını gören ilk kişi oldu. Bu yüzden  bu dört varlığın dört İncil yazarını simgelediğini ilk öğreten Irineos oldu. 

Markos, İncilinde, Mesih’in ebedi Krallığını belirttiği için aslanla sembolize edilmiştir, çünkü aslan hayvanların kralı olarak kabul edilir.

Luka, Mesih’in rahiplik görevini gösterdiği  için buzağı ile sembolize edilmiştir ve İncil’inde bununla ilgili atıflarda bulunmuştur. Ayrıca buzağı mükemmel bir kurban hayvanıdır. Kurtuluşumuz için kendini kurban eden ise Mesih’tir.

Matta, İnciline Mesih’in insan soyağacıyla başladığı için bir insan figürüyle sembolize edilir. Matta, Tanrı’nın, bizim kurtuluşumuz için  Beden almış olduğunu açığa çıkarır.

Son olarak Yuhanna, İncilinin yüksek teolojik içeriği nedeniyle kartalla sembolize edilmiştir ve tıpkı kartalın yükseklere uçması gibi, Yuhanna İncili’nin teolojik sözlerinin anlamı da öyledir.

Aslında,  İsa’nın pek çok tasvirinde, çevrede veya dört köşede, dört İncil yazarı, genellikle onları simgeleyen varlıklarla birlikte, bazen de sadece İncil’i tutan ve İncil yazarlarının isimlerini taşıyan varlıklar tasvir edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İncil yazarlarının simgeleri