/ Pazar Vaazlarι / Salgın Hastalıklar İçin Duâ (Yeni zuhur eden koronavirüs için)

Salgın Hastalıklar İçin Duâ (Yeni zuhur eden koronavirüs için)

Salgın Hastalıklar İçin Duâ (Yeni zuhur eden koronavirüs için)

 

Ey her şeye kadir Efendi, dünyanın koruyucusu ve Kurtarıcısı, acı çekenlerin hekimi ve yardımcısı, hastaların halâskârı ve Kurtarıcısı, insanların bedenî ve rûhî sıkıntılarına şifâ veren, ölüme galip gelen, Allah‘ımız, bizleri her türlü hastalıktan ve her türlü beden ve ruh kirliliğinden arındırıp azat etmeni dileriz.

Ya Rab, bizleri terk etme. Şifâ verici kuvvetini semâdan gönder. Her türlü gizli zayıflığı defet. Salgın zamanında bizlere yardım et, ve her türlü sıkıntı, kötülük ve acıdan bizleri kurtar. Şu anki illeti durdur, bizlere de bu zamanda sabır ver, ya Rab. Bizleri ihyâ et. Hepimizin hekimi sen ol, acı yatağından ve cefâ döşeğinden bizleri kaldır. Hastalara ihtimam, yardım ve bakım sağlayan hekimlerin, hasta bakıcıların ve sağlık alanında hizmet edenlerin tamâmının yakarışlarını kabul et. Onları insanseverliliğin uğruna güçlendir ve kuvvetinle destekle.

Bu melun salgın hastalığa yenik düşerek vefât etmiş olan kardeşlerimiz kullarını ferahlık mekânında rahatlat. Biz geride kalanları da sağlıklı ve şifâ bulmuş olarak mukaddes Kilise’nde, mukaddes adının secdesi ve izzeti için, muhafaza eyle. Çünkü bize merhamet eylemek ve bizi kurtarmak yalnız sana mahsustur, ey Allah’ımız, ve sana izzet sunarız, Peder’e, Oğul’a ve Mukaddes Ruh’a, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

(Ekümenik Patrikhane – Sağlık Alanında Mânevî Hizmet Portalı: http://www.pastoralhealth-ep.com/ )

Salgın Hastalıklar İçin Duâ (Yeni zuhur eden koronavirüs için)