/ Kategori / Çarmıh

Çarmıh

                                                       İskenderiyeli Kirillos Aziz Yuhanna’ nın İncil’i Üstüne Herkes için ölüyorum, diyor Rab, herkesi aracılığımla yeniden yaşatmak için. Etim…
  Kudüslü aziz Kirillos Mesih çarmıhtan mezara götürüldüğü gibi biz de kutsal kaynağa, tanrısal vaftize götürüldük. Herkes sorgulandı. Baba’nın ve…
Aziz Kudüslü Kirillos’un kateşezlerinden Hiç kuşkusuz Mesih’in her eylemi Kilise için şan kaynağıdır. Haç ise şanların şanıdır. Pavlus’ un söylediği…
Mesih’te yaşam
29/02/2016
   Günümüzde Ortodoksluğun, özellikle de geçmiş kuşaklara hâkim olan liberalizmden önemli ölçüde sıyrılmakta olan gençliğin önündeki kutsal görev, Kilisenin günlük…
  Suriyeli Aziz Efremin vaazlarından Ölüm Rabbimizi ezdi, ama ona karşılık Rabbimiz de ölümü ezen yolu açtı. Ölüme baş eğdi…
  Suriyeli Aziz Efremin vaazlarından Seni bilmenin bağışladığı aydınlıkla zihnimizin karanlığını dağıt, Rabbim. Dağıt ki aydınlanan ruhumuz saflıkla yenilenmiş olarak…
Dokuzuncu Saat duası (İkindi vakti)
22/10/2014
Dokuzuncu Saat duası (İkindi vakti) Ruhani: Kutludur Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Topluluk: Âmin Ruhani: Yücelikler Sana ey…