/ Kategori / Noel

Noel

 Anastasios’un Noel mesajı 2022 Doğuş Bayramı Barış yakarışı ve önkoşulları Selâmet Allah'ı ve merhamet Peder'i olduğun için bizlere selâmet bağışlayanı,…
07/01/2023
“Doğuda O’nun yıldızını gördük!” (Matta 2:2). “Mesih’in Doğuşu”nun parlak yıldızı ışığıyla insanlığa bir kez daha umut olarak tüm dünyamızı aydınlatıyor.…
Saygıdeğer Pisidya Metropoliti, Side ve Antalya Hipertimusu ve Eksarhı Eyüp’ün Muhterem Ruhban ve Diyakozlara ve Kutsal Pisidya Metropolitliğinin Dindar Müminlerine…
NOELE MAHSUS 725 PROTOKOL NUMARALI PATRİKLİK GENELGESİ † BARTOLOMEOS ALLAH’IN İNAYETİYLE KONSTANTİNOPOLİS-YENİ ROMA BAŞEPİSKOPOSU VE EKÜMENİK PATRİK TARAFINDAN BÜTÜN KİLİSE…
DOĞUŞ BAYRAMI HAKKINDA 773 PROTOKOL NUMARALI PATRIKHANE GENELGESİ   † BARTOLOMEOS TANRI’NIN İNAYETİYLE KONSTANTİNOPOLİS-YENİ ROMA BAŞEPİSKOPOS'U VE EKÜMENİK PATRİK BEYTLEHEM’DE…
“Yabancı ve tuhaf bir gizem görüyorum, mağarayı gökyüzü, Bâkire’yi Heruvdan taht...” Rab’bin dünyaya kurtuluş ve neşe getiren beden alması olayını…
  İsa Mesih’in Doğuşu (Noel) 2020 «En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!» Meleklerden insanlığa…
  KONSTANTİNOPOLİS VE YENİ ROMA BAŞPİSKOPOSU VE EKÜMENİK PATRİK BARTHOLOMEOS: TÜM KİLİSE TOPLULUĞUNA BETLEHEM’DE DOĞMUŞ OLAN KURTARICI MESIH’İN İNAYETİ, MERHAMETİ…
  Sevinçten dolup taşan kalplerle, Noel'i kutluyoruz! Kurtarıcımız, Mesih doğdu! Esarete düşmüş insanlık için ümit doğdu. Mesih'ten önce insanlığın vaziyeti,…
Noelden önceki Pazar vaazı
23/12/2019
  (22/12/2019) Noel Yaklaşıyor! Rab'bin Meleği tarafından Beythlehem çobanlarına duyurulan bu neşe şöleni, tüm dünya için geçerlidir: “Size, tüm halk…