/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Bartolomeos, Ekümenik Patrik’in 2021 Noel Mesajı

Bartolomeos, Ekümenik Patrik’in 2021 Noel Mesajı

Bartolomeos, Ekümenik Patrik’in 2021 Noel Mesajı

DOĞUŞ BAYRAMI HAKKINDA

773 PROTOKOL NUMARALI

PATRIKHANE GENELGESİ

 

† BARTOLOMEOS

TANRI’NIN İNAYETİYLE

KONSTANTİNOPOLİS-YENİ ROMA BAŞEPİSKOPOS’U

VE EKÜMENİK PATRİK

BEYTLEHEM’DE DOĞMUŞ OLAN KURTARICIMIZ MESİH‘İN LÜTFU, ESENLİĞİ VE İNAYETİ

TÜM KİLİSE CAMAATİNİN ÜZERİNE OLSUN! 

* * * 

Kardeş âyindaşlar ve mübârek evlâtlar,

Bir kez daha mukaddes adını mezmurlar ve ilahilerle yücelttiğimiz, göklerden gelip bizi ziyaret eden Kurtarıcımız Mesih’in bedende doğuşunun nurlu yortusu geldi. Allah’ın ezeli kelamının beden alması, tüm dünyevi mantığı aşan insan ve Allah’ın bir olmasının “ebedi gizemi’’ olan “kurtuluşumuzun başlangıcıdır’’.  İman İkrarcısı Aziz Maksimus’un çok manidar bir biçimde söylemiş olduğu gibi, “Sevgi dolu Allah olarak insan bedenine bürünmesi her zaman tarifsiz kalacak olsa da mantığımızı aşan bir biçimde, insan özünü alarak gerçekten insan oldu.’’ 

İlahi beden alma olayı Allah hakındaki gerçeğin bildirisi ile birlikte ayrıca insanın gerçeğini ve nihai amacını, lütuf vasıtasıyla tanrılaştırılmasını ortaya çıkartır. Aziz Nikolas Kabasilas bize teolojik olarak ifade eder ki, Mesih,  “bize gerçek ve kusursuz insanı gösteren ilk ve tek kişidir.”[1] O zaman Allah’ı onurlandıran kişi ayrıca insanı da onurlandırmalıdır ve insanı yeren kişiyse ayrıca insan özünü almış olan Allah’a da karşı gelmiş olur. Mesih’i baz alarak Allah hakkında teolojik konuşmalar yaptığımız zaman aynı zamanda  insan hakkında da konuşmuş oluruz. Beden alış yani Allah’ın ilahi tasarısı, O’nun zalim, cezalandırıcı ve insan düşmanı olduğu izlenimini tamamen ortadan kaldırır. Mesih her yerde, her zaman ve her şeyde insanın inkarına karşı çıkar ve insan özgürlüğünü müdafaa eder. Allah Kelamı ve Oğul’un vücut bulmasıyla beden olarak kabul edilen Kilise,[2], hem beşeri hem de ilahiliğin herkesi kurtaran gizemini temsil eder, açıklar ve buna hizmet eder.  

İnsanın bu “dönüşümü’’ ve tüm yaratılışın Mesih’te yenilenmesinin  işareti olarak kilise günümüzde insan kutsallığını ve yaratılışın bütünlüğünü tehdit eden her durumun karşısında iyi tanıklar sunar. Aslına uygun manevi yaşamın, sevgi ve dayanışma kültürünün doğru biçimini yaşar ve vaaz eder. “İçimizde yatan umudun’’(1. Petrus 3:15) tanıklığını yapan kilise, çağdaş dünyayı Yunus gibi başka bir günahkar Ninova olarak görerek ilahi gazabı çağırıp yok olmasını dilemez, aksine onun Mesih’e dönüşmesi için mücadele eder. Günümüzde bizim pastoral hayal gücüne, tartışmaya değil diyoloğa, çekimserliğe değil katılıma, soyut teoriye değil belirli eylemlere, silip atmaya değil yaratıcı önermelere ihtiyacımız var. Tüm bunlar manevi yaşantımız ve kilise düzenimizden ödün verecek kadar genişletilemez ancak kilisenin varlığının ve tanıklığının “yatay’’ ve “dikey’’ boyutları dediğimiz şeyin dokunulmaz birlikteliğini ortaya çıkarır. Kilise geleneğine bağlılık geçmişin tuzağına düşmek değil, geçmişin deneyiminin günümüz için yaratıcı bir biçimde kullanılmasıdır.

Bu geçen yılda da Kovid-19 koronavirüs salgını insanlığı sıkıntıya soktu. Bu krize karşı durabilmek amacıyla uzmanları ve bilim adamlarını etkili aşılar ve tedaviler geliştirmeleri için güçlendiren merhametin Allah’ına hamdediyor ve henüz aşılanmamış tüm insanları ve herkesi sağlık yetkililerinin koruyucu önlemlerine uymaya davet ediyoruz. Bilim, insanın hizmetkarı olarak işlev gördüğü ölçüde Allah’ın paha biçilemez bir armağanıdır. Bu hediyeyi minnet duyarak kabul etmeli ve Allah’ın temsilcileri ve doğru imanın danışmanları olduğunu söyleyen ama hayatlarını büyük tehlikeye soktukları kardeşlerine karşı duydukları sevginin yokluğu sebebiyle malesef kendilerini geçersiz kılan kişilere aldanmayın.

Pek değerli kardeşlerim ve sevgili evlatlar,

        Sarsılmaz bir inançla inanıyorum ki her birimizin hayatını ve gidişatını bilgelik ve sevgi Allah’ı yönlendiriyor.  Dış etkenlere ve gelişmelere rağmen herkes için kurtuluş yılı olacak olan 2022’yi gözlüyoruz. Seyri sırasında olduğu kadar tarihin akışı da insanlığı seven ve her şeyini umursayan, “bütün insanların kurtulup gerçeğin bilgisine erişmesini arzulayan’’ (1. Timoteos 2:4) Mesih tarafından yönlendirilir.

        Allah’ın isteğiyle, gelecek yılın Kutsal ve Büyük Haftası sırasında Kutsal Yağ’ı kutsama ayinini patrikhane kilisemizde gerçekleştireceğiz. Patrikhane’mizin bünyesinde bu çoşku ve huşu içinde icra edilecek ayine dördüncü kez başkanlık etmeye layık görülmemizi naçizliğimize eşsiz bir ilahi armağan olarak görüyoruz. Her şey için Allah’a hamdolsun!

Bu duygularla, Beytlehem’de doğan çocuk İsa’ya saygıyla tapınıyor, düşüncelerimizi oradaki Hristiyan kardeşlerimize yönlendiriyor ve kutsal topraklarda yaşayan herkesin barış ve uyum içerisinde bir arada yaşayabilmeleri için dua ediyoruz.

Bu ruhla hepinize, gerek yakındakilere gerek uzaktakilere, yücelik ve kudreti sahibi Allah’tan 12 kutsal günün bereketli olmasının yanı sıra sağlıklı, iyi işlerde verimli ve ilahi armağanlarla dolu yeni bir yıl diliyoruz. Amin

                                                                                                          Noel 2021

                                                                                         Allah’ın nezdinde herkesin hararetli duacısı 

+İstanbul Başepiskoposu Bartholomeos

——————————————–

Noel yortusunda ilahi litürji sırasında Kutsal İncil’in hemen ardından kiliselerde okunacak.

 

 

[1] Nicholas Cabassilas, Mesih’teki Yaşam Üzerine. S. 150. 680–681.

[2] Yuhanna Hrisostomos, Sürgün Öncesi Vaaz. S. 52. 429.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartolomeos, Ekümenik Patrik’in 2021 Noel Mesajı