/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Pisidia Metropoliti Eyüp’ün 2022 Noel Mesajı

Pisidia Metropoliti Eyüp’ün 2022 Noel Mesajı

Pisidia Metropoliti Eyüp’ün 2022 Noel Mesajı

Saygıdeğer Pisidya Metropoliti,

Side ve Antalya Hipertimusu ve Eksarhı Eyüp’ün

Muhterem Ruhban ve Diyakozlara ve Kutsal Pisidya Metropolitliğinin Dindar Müminlerine Hitaben Kaleme Aldığı

Noel (Doğuş Bayramı) Kutlaması

 

Mesih’teki Sevgili Pederler ve Kardeşlerim,

Merhametli Tanrı bizleri efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih’in bedensel doğumunu ruhsal bir şekilde kutlamaya bir kez daha layık kıldı. “Eşi benzeri görülmemiş bu olağanüstü gizem” üzerine bir kez daha düşünme fırsatı bulduk. Beytüllahim bir kez daha gözlerimizin önünde ve yeniden anlıyoruz ki “Mağara cennet, Meryem Ana Kerubim Tahtı, Yemlik ise hiçbir yere sığmayan Tanrı’nın, Rab İsa Mesih’in yattığı yerdir” (Bayram kanonundaki 9. İlahi). Bu açıkça, bir zamanlar Kutsal Metropolitliğimiz Pisidya’nın yollarını aşan Kutsal Elçi Pavlus’un ifade ettiği gibi, “geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O’nun kutsallarına açıklanmış ve eksiksiz olarak duyurulmuş olan sır”dır (Koloseliler 1:25-26).

Kutsal Elçi ve İncil yazarı Luka, İsa’nın Doğumu öyküsünde, Roma İmparatoru Augustus’un döneminde yapılan nüfus sayımı sırasında Yusuf’un Celile’deki Nasıra Şehri’nden Yahudiye’ye, Davut’un şehri Beytüllahim’e gittiğini belirtir, çünkü doğacak bebek o haneye, Meryem üzerinden Davut’un soyuna aittir ve bebeğin doğum vakti orada geldiğinde annesi onu “handa (misafir odasında) yer olmadığından yemlikte doğurur (Luka 2:6). Kutsal Havari ve İncil yazarı Matta, Yusuf’a rüyasında Rab’bin Meleği’nin göründüğünü ve onu kalkıp çocuk ile annesini yanına alarak Mısır’a kaçması konusunda uyardığını anlatır, çünkü kral Herodes yok etmek amacıyla çocuğu arayacaktır (Matta 2:13).

Kutsal Yazılara göre insanlığın kurtuluş gizeminin hikâyesi böylece insanlık trajedisiyle iç içe geçmiş olur. Mesih cennetten gelmektedir, fakat bu karşılamada bir mağaradan başka onu ağırlayacak bir mesken yoktur! Mesih yeryüzündedir, fakat bazıları O’nu yüceltme yerine öldürme amacı gütmektedir! Ve tarih tekerrür etmeye devam eder, çünkü ruhunun Kurtarıcısı’nı kalbinde ağırlamak ve O’nun sevgi, barış ve dayanışma mesajını benimsemek varken, insanlık düşmanlıktan, çatışmadan ve birbirine kıymaktan asla vazgeçmez.

Ne yazık ki bu yılki Noel’in (Doğuş Bayramı’nın) harikulade hikâyesi, “eşi benzeri görülmemiş bu olağanüstü gizem”i kutlayacak bir evi bile olmayan veya bazen kendilerini anavatanlarının dışında bulan ve insanoğlunun birincil ihtiyaçlarından olan barınmadan yoksun kalan birçok kardeşimizin, akrabamızın ve sevdiklerimizin durumuyla birçok benzerlik taşımaktadır. Onları unutmayalım, onlara kardeşçe sevgimiz eşliğinde içten dayanışmamızı gösterelim ve İsa’nın doğumunda ziyarete gelen gökbilimcilerin yaptığı gibi, Hristiyan erdemlerimizden olan sevgi, sabır ve nezaket armağanlarını sunalım (Kıyasen: 1.Korintliler 13:4). Bebek İsa ancak bu yolla yüreklerimizde ikamet edecek ve aramızda krallığını kuracaktır.

Mesih’teki Sevgili Kardeşlerim,

Bu dünyada insanoğlu nice eziyet ve denenmeye maruz kaldı ve hâlâ daha kalmakta, ama bizler sarsılmaz bir sığınak olarak Tanrı’dan, göksel ve ölümsüz gizemlerinde bize ebedi yaşam ve günahların bağışlanması için kutsallık kaynağı olan yaşam ekmeğini ve iyiliği sunan kutlamalarıyla O’nun Kutsal Kilisesi’ni mesken aldık. Bu bizim gerçek sığınağımız, gerçek korunmamız, gerçek tesellimiz ve sevincimiz olsun. Bütün bunlar için Tanrı’ya şükredelim ve O’nun bu lütfunun kıymetini bilelim!

Sizlere güzel bir Doğuş Bayramı diliyor, Tanrı’nın Oğlu’nun bu dünyaya gelişinin, içinden geçmekte olduğumuz sınanmalarda her birimiz için birer destek, neşe ve umut kaynağı olması için sizler için dua ediyor ve Yeni Yılın Tanrı’yı hoşnut edecek biçimde geçmesi için sizlere en iyi dileklerimi sunuyorum. Tanrı bizleri meleksel ilahiyi yüreğimizde işitmeye layık kılsın: “En yücelerdeki Tanrı’ya yücelik, Yeryüzünde O’nu hoşnut eden insanlara esenlik.” (Luka 2:14)

Beden Alan Söz (Tanrı) hepinizi kutsasın!

Antalya, Noel 2022

+ Pisidya Metropoliti Eyüp

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisidia Metropoliti Eyüp’ün 2022 Noel Mesajı