/ Hiçbir kategori / Pisidia Metropoliti Sotirios’un 2019 Paskalya Mesajı

Pisidia Metropoliti Sotirios’un 2019 Paskalya Mesajı

Pisidia Metropoliti Sotirios'un 2019 Paskalya Mesajı

Paskalya! “Yortuların yortusu ve bayramların bayramı!” Bu akşam Diriliş’i kutluyoruz! Mesihimiz’in Dirilişi’ni! Bu yüzden kalplerimizden sevinç taşıyor, yüzlerimiz ışık saçıyor, gözler parlıyor, dudaklarımız da zafer cümlesini tekrar etmeyi bırakmıyor: “Mesih Dirildi!”.

Fakat hakikaten, neden bu akşam ruhlarımız böylesine bir sevinçle doluyor? Bu akşam yaşlı – genç, kadın – erkek bunca insanı Ortodoks kiliselerinde toplanmaya, Paskalya mumunu yakmaya ve “Mesih dirildi” ilahisini haykırmaya teşvik eden nedir? Düzenli olarak kiliseye gitmeyen insanlar bile Paskalya zamanı içlerinde, tüm imanlılarla birlikte diriliş sevincine katılma ihtiyacını hissediyorlar!

Her insanın aklı bu duruma bir açıklama getiremeyebilir, fakat insanın ruhu, Mesih’in Dirilişi’nin kendisine lütfettiği büyük iyilikleri hisseder!

    İnsan ruhu ağır, çaresi bulunmayan ve ölümcül hastalıkların eline düşmüşken Mesih, Dirilişi ile bu ruhun tek kelimeyle “günah” diye adlandırılabilecek tüm hastalıklarını iyileştirdi.

Ruhumuz, insanın en büyük düşmanı olan şeytanın esiriydi ve Dirilmiş olan Mesih onu bu zalim efendinin boyunduruğundan kurtarıp Allah’ın çocuklarının sahip olduğu özgürlüğü bahşetti!

Ruhumuz kurnaz yılan, şeytan tarafından zehirlenmişti ve manevî ölümle burun buruna gelmişti, yani yaşamın kaynağı olan Allah ile tüm bağları kopmak üzereydi, fakat Dirilmiş olan Mesih gelip ruhumuzu canlandırdı ve ona ebedî yaşamı hediye etti!

İşte bu vesileyle her Ortodoks Hristiyan’ın ruhu sevinçle doludur, Mesih’in Dirilişi’nin kendisine verdiği lütuf için. Adeta ölmek üzere olan bir hastanın hastaneye girip tamamen iyileşmiş olarak çıkması gibi.

Tıpkı haydutlar tarafından kaçırılmış bir kişinin, gönüllü bir kişi tarafından fidyesi ödendikten sonra evine özgür olarak dönerken hissettiği sevinç gibi.

Tıpkı ölü olup Mesih tarafından dirilen Yair’in kızının, Nainli kadının oğlunun ve Lazar’ın sevinci gibi! Ayrıca onların dirildiğini gören yakınlarının hissettiği sevinci de hayal edebilir miyiz?           

Kardeşlerim, Haç ve Diriliş aracılığıyla tüm dünyaya gelen bu sevinç, ruhlarımızı her türlü hüzün, sıkıntı ve gündelik hayatın üzücü olaylarının getirdiği vicdan azabından arındırma gücüne sahip. Nasıl ki güneş doğduğu zaman karanlık dağılıyor işte aynı şekilde yaşadığımız sorunların karanlığı da Diriliş’in Işığı tarafından dağıtılıyor.

Işık saçan Diriliş gününden, Dirilmiş olan Mesih’e gerçekten inanan, Kutsal Vaftiz aracılığıyla O’nunla bir olan ve O’nun adımlarından ilerlemek için mücadele eden herkes için dünya değişti. Tabii ki Ortodoks imanlı da bu dünyada yaşıyor, fakat hayatında gerçekleşen her olayı Diriliş’in ışığı altında, başka bir gözle, başka bir zihniyetle, “Mesih zihniyetiyle” görüyor. İşte böyle, Mesih’in Dirilişi aracılığıyla verdiği sevinci, Kendisinin de dediği gibi “kimse bizden alamaz”. Ne yoksulluk, ne hastalık, ne terk edilmişlik ve yalnızlık, ne haksızlık ve ne de Mesih’in geçersiz kıldığı ölüm. O ki “ölümle ölümü yenerek mezardakilere hayatı bağışladı”. Bunun için, bu akşam Aziz Altınağızlı Yuhanna’nın Kateşizm Nutkundan şu sözleri duyduk: “Kimse yoksulluk için yas tutmasın, çünkü Allah’ın umumi krallığı bizlere gösterildi. Kimse hataları için kederlenmesin, çünkü Mesih’in mezarından af doğdu. Kimse ölümden korkmasın, çünkü onun boyunduruğundan, Kurtarıcı’nın ölümü bizi hür kıldı”.

Diriliş sevincinin ruhlarınıza egemen olmasını ve sizleri her türlü nahoş olaydan muaf tutmasını içtenlikle temenni ederim.

Mesih Dirildi!

 

 

 

 

 

 

Pisidia Metropoliti Sotirios’un 2019 Paskalya Mesajı