/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 1 Haziran Şehit filosoz aziz Justin ve beraberindekiler

1 Haziran Şehit filosoz aziz Justin ve beraberindekiler

1 Haziran Şehit filosoz aziz Justin ve beraberindekiler

 

Şehit filozof Aziz Jüstin 103 yılında doğdu. Filistin’deki bir Samiriye şehri olan Shechem’de (Batı Şeria’da bulunan ve Filistin otoritesi altında bulunan şehir, Arapça Nablus diye geçer) hayatını gerçeği aramaya adayan bir filozoftu ve insani bilgelik konusunda Stoacı, Peripatetik, Pisagorcu ve son olarak da Platoncu olmak üzere birçok felsefi akımdan geçmişti: Bir gün adı sanı bilinmeyen yaşlı bir adam ona göründü ve ona kendi akıl ve çabalarıyla değil tanrısal lütufla Tanrı’yı bulan peygamberler ve elçilerden bahsetti. Kutsal Kitap’ı okuyunca Söz’ün gerçeğine ikna olan Aziz Jüstin Hıristiyanlığa karşı olan Paganların savunmalarını sınayıncaya kadar vaftiz olmaktan ve kendini bir Hıristiyan olarak görmekten kaçındı. Nihayetinde bir felsefe toplantısında bu konu üzerine tartışmaya gireceği Roma’ya gitti ve orada bilgeliğiyle herkesi etkiledi. Aynı zamanda Roma’da Aziz Ptolemi ile Aziz Lucian’ın şehit edilişlerine tanık oldu; bu olay onun İmparator Antoninus’a ve senatoya vereceği, Hıristiyanlığın ve Hıristiyanların bir savunusu olan Apologia’yı yazmasını sağladı. Bu belge sayesinde İmparator, Hıristiyanlara yapılan zulme son verilmesini emretti. Ömrünün geri kalanında Aziz Jüstin bütün çabasını İncil’i duyurmaya ve Hıristiyanları savunmaya adadı. Son günlerinde Mesih’in sözünü nerede vaaz ederse etsin daima filozof kıyafetini giydi. Apologia’sına ek olarak inancın bir dizi bilge savunusunu daha kaleme aldı. Sonunda karşıtlarından kıskanç bir Sinik filozofun asılsız suçlamaları sonucu hapse düştü. Roma’da 167 yılında Antoninus’un varisi Marcus Aurelius’un hükümdarlığı sırasında, bir kaynağa göre başı vurularak diğerine göre ise zehirlenerek şehit oldu (167). (166)

 

 

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/june.html )

 

1 Haziran Şehit filosoz aziz Justin ve beraberindekiler