/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 1 Şubat Rab İsα Mesih’i karşılamanın öncü bayramı ve kutsal Şehit Trifon’un anılması

1 Şubat Rab İsα Mesih’i karşılamanın öncü bayramı ve kutsal Şehit Trifon’un anılması

 1 Şubat Rab İsα Mesih’i karşılamanın öncü bayramı ve kutsal Şehit Trifon’un anılması

1 Şubat Rab İsα Mesih’i karşılamanın öncü bayramı ve kutsal Şehit Trifon’un anılması

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sayesinde çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça etti: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Bayram öncesine özgü bir başka ilahi Ton 1.

Göğün kubbesinden yeryüzüne eğilen ve tüm yaratılışın İlk-doğanının süt emen bir bebek olarak erkek bilmeyen bir Anne tarafından tapınağa getirildiğini gören bir göksel koro, korkuyla hayret edip şimdi bizlerle birlikte bayram öncesine özgü bir ilahi söylüyor.

Şehide özgü Kontakion Ton 8.

Onurlu Şehit, Üçlü Birlik’in kudretiyle çoktanrıcılığı yeryüzünün uçlarından kovdun ve Rabde değerli oldun; Kurtarıcı Mesih sayesinde zorbaları alt ederek yenilmez biçimde şehitliğinin tacını ve tanrısal şifa armağanını aldın.

1 Şubat Rab İsα Mesih’i karşılamanın öncü bayramı ve kutsal Şehit Trifon’un anılması