/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 31 Ocak. Kutsal ve mucize yapıcı, maddî çıkar gözetmeyen Azizler Kiros ve Yuhanna

31 Ocak. Kutsal ve mucize yapıcı, maddî çıkar gözetmeyen Azizler Kiros ve Yuhanna

31 Ocak. Kutsal ve mucize yapıcı, maddî çıkar gözetmeyen Azizler Kiros ve Yuhanna

Diyokletyan döneminde yaşadılar; Kiros İskenderiyeli, Yuhanna ise Mezopotamya’daki Edessa’dandı. O zamanlar ortalığı kasıp kavuran işkencelerden kaçıp Arap Körfezi yakınındaki bir manastıra sığındılar. Orada keşiş olup yaşamlarını her tür erdemi uygulayıp ve Mesih’in kayrası sayesinde her tür hastalığı ve illeti iyileştirerek geçirdiler. Ancak Athanasiya adlı bir kadının Theodoti, Theoktisti ve Evdohiya isimli üç kızıyla tutuklandığını ve iman ikrarından dolayı yargılanacağını öğrenince kadınlar işkenceler karşısında yılıp Mesih’i yadsır diye korkarak onları şehitlik için cesaretlendirmeye gittiler. Kendileri de tutuklandı ve bu kutsal Kadınlarla birlikte mahkûm edildiler; 292 yılında hepsinin başı kesildi.

Apolytikion. Ton 5.

Mesih Tanrı, bizlere kutsal Şehitlerinin mucizelerini yıkılmaz bir duvar olarak verdin. Onların yakarışlarıyla ulusların tasarılarını dağıt, Krallığın asalarını kuvvetlendir; çünkü yalnız Sen iyisin ve insanlığı seversin.

Kontakion. Ton 3.

Ey Kutsallar, tanrısal kayradan mucize yapma armağanını karşılıksız almış olarak görünmez ameliyatlarla tüm tutkularımızı kesip durmaksızın harikalar gerçekleştirirsiniz, esinlenmiş Kiros ve tanrısal Yuhanna. Çünkü siz tanrısal hekimlersiniz.

31 Ocak. Kutsal ve mucize yapıcı, maddî çıkar gözetmeyen Azizler Kiros ve Yuhanna