/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 12 Mayıs Kıbrıs Piskoposu Aziz Epifanios

12 Mayıs Kıbrıs Piskoposu Aziz Epifanios

12 Mayıs Kıbrıs Piskoposu Aziz Epifanios

 

Aziz Epifanios Filistin’de bir Yahudi olarak doğdu, ama daha sonra kız kardeşiyle Mesih inancını benimseyip birlikte vaftiz oldular. Epifanios tüm mal varlığını fakirler için harcadıktan sonra keşiş oldu. Büyük Hilarion’u (31 Ekim) tanıdı, yol ve bilgeliklerini öğrenmek için Mısır’daki keşişlerin arasına katıldı. Onu önce Mısır’da ve ardından Kıbrıs’ra piskopos etmek istediklerini öğrendikten sonra da alçakgönüllülüğünden ötürü orayı terk etti, ne var ki sonunda yine piskopos ilan edildi. Cemaatini tüm içtenliğiyle korudu, birçok mucize gerçekleştirdi, kilisesini Aryan sapkınlığına karşı savundu, Panarion gibi çeşitli kitaplar derledi. “Beş dilli” olarak anılırdı, çünkü İbranice, Eski Mısırca, Süryanice, Yunanca ve Latince bilir ve hepsini akıcı konuşurdu. Kıbrıs Piskoposu Aziz Epifanios daima Konstantinopolis Başpiskoposu Aziz Germanos (740) ile birlikte anılır (403).

 

12 Mayıs Kıbrıs Piskoposu Aziz Epifanios