/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 5 Şubat Azize Agathe

5 Şubat Azize Agathe

5 Şubat Azize Agathe

5 Şubat Azize Agathe

  1. yüzyılda Sicilya’da doğdu; Zengin bir ailenin çocuğuydu. 15 yaşında anne ve basasız kaldıktan sonra bütün mal varlığını vafikrlere dağıtıp kendini Allah’a vakfetti. Hıristiyan olarak zulmedildi. O zamandi geleneğe göre göğüsleri büyük bir kerpetenle kesilmiş, fakat rüyasında gördüğü Aziz Petrus tarafından iyileştirilmiş..250 yıllarında şehit oldu.

Apolytikion. Ton 4.

Ey İsus, kuzun Sana sesleniyor: Ey Güveyim, Seni özlüyorum ve Seni arayıp mücadele ediyorum ve vaftizinde Seninle çarmıha gerilip gömülüyorum ve Senin uğruna acı çekiyorum. Öyle ki Seninle birlikte hüküm süreyim ve Senin için ölüyorum ki Sende yaşayayım. Ancak şimdi özlemle Senin uğruna öldürüleni lekesiz bir kurban olarak kabul et. Onun dularıyla, merhametli olduğun için, ruhlarımızı kurtar!

Kontakion. Ton 4.

Bugün Kilise ‘Selam, Katanya’nın övüncü!’ diye haykırırken Şehit Agatha’nın pak kanıyla boyanmış görkemli mor giysisini kuşansın.

5 Şubat Azize Agathe