/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 11 Ocak. Saygıdeğer Babamız Başkeşiş Theodosiyos

11 Ocak. Saygıdeğer Babamız Başkeşiş Theodosiyos

11 Ocak. Saygıdeğer Babamız Başkeşiş Theodosiyos

11 Ocak. Saygıdeğer Babamız Başkeşiş Theodosiyos

Kapadokya’nın yerlisiydi ve 457 yılından altıncı yüzyılın başlarına kadar hüküm sürmüş Trakyalı Leo’nun döneminde ünlendi. Çok kapsamlı bir manastırı sıfırdan inşa edip birçok keşişe çobanlık yaptı. 103 yaşına kadar yaşayıp huzur içinde öldü.

Şarap ve zeytinyağı serbesttir.

Apolytikion. Ton 8.

Sel gibi akan gözyaşlarınla kurak çölü işledin ve derin inleyişlerinle emeklerinin yüz kat meyve vermesini sağladın ve tüm dünyada mucizelerinle parlayarak bir ışık oldun: Saygıdeğer Baba Theodosiyos, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion. Ton 8.

Rabbin avlularında dikilmiş olarak erdemlerinle hoş bir şekilde çiçek açtın ve çölde gözyaşlarınla suladığın çocuklarını çoğalttın; Tanrı’nın dindar kuzularının sürü önderi, bu nedenle sana şöyle diyoruz: Selam, Baba Theodosiyos!

11 Ocak. Saygıdeğer Babamız Başkeşiş Theodosiyos