/ Manevi yaşam / Kutsal Haç Bayramı

Kutsal Haç Bayramı

kutcal hac bayrami

Kutsal haç ın gücüyle, kral Konstantin ( 285-337 m.s ) düşmanlarını yenebildi ve doğu ile batı nın tek imparatoru oldu. O zamanlarda 3 önemli iş becerdi.

1- hiristiyanlığa karşı olan şiddeti durdurdu.

2- İstanbul şehrini kurdu ve başkenti Roma dan İstanbula taşıdı.

3- azize olan annesi Hileni yi, kutsal haç ı bulması için Yeruşaleme gönderdi.

Azize Hileni, bir asker ordusu ile, Mesih in üzerine gerildiği haç ı bulmak için Yeruşaleme gitti. Haç ı bulduğunda bütün insanlar ona secde kılmak istedi. O zamanın episkoposu Makarios kutsal haç ı alıp kilisenin ortasına koydu ve bütün insanlar ona secde kılarak merhamet eyle yarab dediler. Sonra Persler Bizans imparatorluğuna karşı savaş açıp ( 614 m.s ) kutsal haç ı kaçırdılar. Ama bu pek uzun sürmedi, çünkü kral Hiraklios ( 610-641 m.s ) Perslere karşı galip gelip kutsal haç ı Yeruşaleme geri getirdi. ( 630 m.s ) ve kutsal haç tan bir parça alıp İstanbul un agia sophia kilisesinin ortasına koydu ve bütün insanlar ona secde kılıp merhamet eyle yarab dediler. Ve aziz babalarımız, bu iki olayın ardından kutsal haç bayramının 14 eylül de kutlanmasını uygun görmüşlerdir.

Rab Mesih in çarmıha gerildiği gün, yanında 3 mecmua dan oluşan insan toplulukları vardı.

1- Mesih in ardından, onu çarmıha ger,   onu çarmıha ger,   onu çarmıha ger diye bağıran Yahudi topluluğu. İnsanların bu haykırışları Mesih ten ne kadar nefret ettiklerini ve onun, aralarında yaşamak istemediklerini kanıtlamakta dır. Ve maalesef bu vesileyle, o insanları kötülükten, zina dan, yalan dan hırsızlıktan vb.. gibi kötü işlerden kurtaran  Mesih in kutsal nimetini red etmiş oldular. Bu da, şimdiki zamanda yaşayan, kaprisleri yüzünden günaha düşen bütün insanlar gibi dir, sözde dinlerini ve tanrılarını savunuyorlar.

2- Mesih in, ölümü hak etmediğini öne süren lakin etrafında olan Yahudiler den korktuğundan dolayı Mesih i çarmıha geren Pilatos u temsil eden topluluk. Bu da maalesef bir çoğumuz gibidir. Mesih e iman ederiz ama etrafımızdaki insanlardan korktuğumuz için yada Mesih imanlıları olduğumuzdan dolayı utanç duyduğumuz için, bunu diğer insanlardan saklamaya çalışırız ve bu davranışla Mesih i yeniden çarmıha germiş oluruz. Çünkü biz imanımızın zayıflığından değil de korkumuzdan bunu yapmış oluyoruz.

3- Mesih in elçilerini ve validesini temsil eden mecmua: onlar Mesih in haç a gerilmesine ağlıyorlardı. Bunlar kiliseyi temsil etmektedirler. Onlar bu dünyanın karanlığını ve fesadını görüyorlar ama Mesih in bu sözüne dayanarak (onları bağışla yarab çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar) sabrediyorlar. Sabreden kilise, kendisi kıyametin cemaati (topluluğu) olacaktır. Çünkü haç ı kabul edip hayatından geri çevirmeyen insan, haç ın ölümünden sonra ebedi hayata intikal eden insana benzer.

Sevgili kardeşim, haç önünde yükselmiş, yapacağın tek şey hangi topluluğun yanında durman gerektiğine karar vermek: onu çarmıha ger, onu çarmıha ger, diye haykıran Yahudi topluluğunun yanında mı? Yoksa, Mesih i ölüme teslim eden Pilatos topluluğunun yanında mı? Yoksa, her şeye sabredip kıyametin sevincini görecek olan Mesih in kilisesinin yanında mı?

Karar ve hürriyet senin, çünkü neticesine sen katlanacaksın.

 PEDER: DİMYANOS YAKUPOĞLU    Kaynac : http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/elevation_of_cross.htm