/ Pazarın Sesi / Paskalya’dan bir sonraki Pazar

Paskalya’dan bir sonraki Pazar

Paskalya’dan bir sonraki Pazar

 

ANTIFONLAR

1.Antifon

5.ton

 

Ayet: Ey yeryüzündeki bütün insanlar, Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın!

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

Ayet: Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, O’na görkemli övgüler sunun!

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

Ayet: “Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı’ya, “Öyle büyük gücün var ki, düşmanların eğiliyor önünde.

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

Ayet: Bütün yeryüzü sana tapınıyor, ilahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor.

Tanrıdoğuran’ın şefaati ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

 

2.Antifon

5.ton

Ayet: Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Ayet: Öyle ki, yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Ayet: Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, bütün halklar sana şükretsin!

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Ayet:Tanrı bize bolluk versin, dünyanın dört bucağındakiler O’ndan korksun!

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

Baba’ya…Simdi…Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun ve şimdi ve her zaman ebedlerin ebedine değin. Amin.

 Ey Tanrı’nın biricik oğlu ve Kelamı, Sen’ki ölümsüzsün, kurtulmamız için Tanrıdoğuran aziz ve daima bakire Meryem’den ten almağa tenezzül edip değişmeden insan oldun ve Sen çarmıha gerildin. Ey Tanrımız Mesih, Sen’ki ölüme ölümle galip geldin, Sen Kutsal Üçlemenin birisin ve Baba ve Kutsal Ruh’la yücelenmektesin, bizi kurtar.

3.Antifon

5.ton

Ayet: Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!

 

Apolitikion 5.ton

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ayet: Dağılsın onlar dağılan duman gibi; Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Αyet: Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde! Ancak doğrular sevinsin,

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Ayet: Bugün RAB’bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü ezerek mezardakilere hayat bağışladı.

 

Isodikon (Kűçűk giriş duası)

Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, Toplantılarınızda Tanrı’ya, RAB’be övgüler sunun!

Ey ölümden dirilmiş olan Tanrı’nın Oğlu, sana Aliluyia diyen bizleri kurtar.

 

Apolitikion

Mezar mühürlenmiş haldeyken, ey Mesih Tanrı, mezardan yaşam olarak çıktın ve öğrencilerine kapılar kapalıyken geldin, ey herkesin Dirilişi, yüce merhametin uyarınca öğrencilerin aracılığıyla bizler için dürüst bir ruh tazeleyerek. 

 

Baba’ya… Şimdi ve sürekli….

Kontakion. Tone 8.

 

Sabırsız parmağıylaTomas Senin yaşam veren bağrını inceledi; ey Mesih Tanrı; geldiğinde kapılar kapalı olduğundan Elçilerin tümüyle birlikte Sana şöyle haykırdı: “Sen benim Rabbim ve Tanrımsın”.

 

 

[Thomas Pazarında söylenen Kontakion ilahisi Paskalya’ya özgü olandır: 

 

Mezara indiğin halde, ey Ölümsüz olan, Ölüler Ülkesinin gücünü yok ettin ve galip olarak yeniden dirildin ey Tanrımız Mesih ve mür taşıyan kadınları “Sevinin” diyerek selamladın ve Elçilerine esenlik bahşettin: Ey Sen, düşmüş olanlara diriliş bağışlayan.

 

 

ΟΚUMALAR

RUHANİ

Dikkat edelim! Sofia Dikkat edelim!

OKUYUCU Başlık 3.ton Mezmur 147, 134

Ayet: Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür.

Ayet: RAB’be övgüler sunun, çünkü RAB iyidir.

Elçilerin Işlerinden okuma

12Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok mucizeler ve harikalar yaratılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman’ın Eyvanında toplanıyordu. 13Halk onlara büyük saygı duyduğu halde, dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. 14Buna rağmen, Rab’be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. 15Bütün bunların sonucu, yoldan geçen Petrus’un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk, hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. 16Kudüs’ün çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.17-18Bunun üzerine, kıskançlıkla dolan başkâhin ve beraberindekilerin hepsi, yani Saduki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet hapishanesine attırdılar. 19-20Ama geceleyin Rab’bin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. «Gidin! Tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun» dedi.

RUHANİ
Barış seninle olsun.

Koro:

Aleluya, aleluya, aleluya

Dyakon

Rab’be dua edelim

RUHANİ

Ya merhamet sahibi Rab Tanrımız, tanrısal bilginin temiz ışığını kalplerimize aksettir ve İncil’in mesajını anlıyabilmemiz için zihin açıklığı ver. Senin ilahi emirlerinin korkusunu kalplerimize yerleştir ki bütün bedensel arzuları terk edip manevi yaşama girelim ve seni hoşnut eden amelleri her zaman düşünelim ve yapalım. Çünki ruhumuzun ve bedenizim nurlandırıcısı Sensin ey Mesih Tanrımız, sana yücelik sunarız, önce’siz Baba’nla ve çok kutsal ve iyi ve yaşam veren Ruhunla ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.AMİN

Sofia. Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Hepinize barış olsun.
KORO
Ve senin Ruhunla.

RUHANİ
Dikkat edelim.

Aliluyia, aliluya. Aliluya. Ton 8 (Mezmur 95)

Ayet: Gelin, RAB’be sevinçle haykıralım, bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım.

Ayet: Çünkü RAB ulu Tanrı’dır, bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

19Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup onlara, «Size esenlik olsun!» dedi.
20Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab’bi görünce sevindiler. 21İsa yine onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. «Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizigönderiyorum.» 22Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, «Kutsal Ruh’u alın!» dedi. «Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.»24Onikilerden biri, İkiz diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. 25Öbür öğrenciler ona, «Biz Rab’bi gördük!» dediler.
Tomas ise, «O’nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam» dedi.
26Sekiz gün sonra İsa’nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, «Size esenlik olsun!» dedi. 27Sonra Tomas’a, «Parmağını uzat» dedi, «ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!»
28Tomas O’na, «Rabbim ve Tanrım!» diye cevap verdi.
29İsa ona, «Beni gördüğün için mi iman ettin?» dedi. «Görmeden iman edenlere ne mutlu!»
30İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. 31Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.

RUHANİ
Barış seninle olsun.

KORO
Yücelikler sana Ya Rab. Yücelikler sana.

Coşkun Yakarış Litanisi

 

 

Dyakon:

 

Tüm ruhumuzla ve tüm düşüncelerimizle söyleyelim,söyleyelim:

 

Koro: Ya Rab,merhamet eyle, Ya Rab,merhamet eyle, Ya Rab,merhamet eyle. (Her dilekten sonra)

 

Dyakon:

 

Herşeye kadir olan Rab,atalarımızın Tanrısı,sana yalvarıyoruz,bizi işit ve merhamet et.

 

Bize merhamet eyle,ey ya Rab.Senin ulu şefkatine dayanarak,sana yalvarıyoruz,işit bizi ve merhamet et.

Ayrıca dindar ve Ortodoks hristiyanlar dua ediyoruz.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) aziz pederler… Mesih’in dyakosları, tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’be dua ediyoruz.

 

Ayrıca hizmetkarlar, bűtűn dindar ve ortodoks hristiyanlar, bu şehirde  ikamet eden veya başka yerlerden gelenler, vasiler ve bu kilise için  bağış yapanlar için ve onların gűnahlarının af edilmesi, kurtuluşu, sağlığı, esenliği, hayatı ve merhameti içi dua ediyoruz.

 

 

Ayrıca hatırası aziz olan çok kadasetli bu mübarek kilisenin kutsal kurucuları ve burada ve her yerde istirahate çekilmiş olan,bizlerden önce bu dünyadan ebediyete intikal etmiş olan tüm pederlerimiz ve kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

 

 

Ayrıca bu kutsal ve övgüye layık olan kiliseye iyi işler ve amel ile gelenler,kilisenin hizmetinde görev alanlar,muganniler ve burada bulunanlar,senin engin ve sınırsız merhametine sığınanlar için dua ediyoruz.

 

Ruhani

 

Rabbimiz olan ya Tanrımız,hizmetkarlarının bu içten yakarışını kabul eyle ,üzerimize ve senden gelecek engin merhameti bekleyen diğer tüm insanlarının üzerine şefaatini gönder.

 

Sen ki,bağışlayan bir Rabsin ve insanoğlunu seversin;senin adına Baba’ya, Oğul’a ve de Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman,ebedler ebedince şan ve görkem olsun.

 

Koro:

Amin

 

KATEKÜMENLERİN DUASI

 

(Katekümenlerin litanisi boyunca, Dyakon sunak masasının üzerine İsa’nın gömülüşünü betimleyen bir örtü-kumaş serer.)

 

Dyakon: Rabbe dua edin,ey katekümenler.

 

Koro: Rab,merhamet eyle.

 

Dyakon: Siz imanlılar,katekümenler için dua edin ki;Rab onların üzerine merhametini bahşetsin.

 

Koro: Rab,merhamet eyle.

 

Dyakon: Öyle ki,(O) onlara gerçeğin sözünü öğretebilir.

 

Koro: Rab,merhamet eyle.

 

Dyakon: Öyle ki; (O) onlara doğruluğun ‘Müjde’sini  (İncil manasında) açıklayabilir.

 

Koro: Rab,merhamet eyle.

 

Dyakon: Öyle ki; (O) onları kendi kutsal,Evrensel ve Elçisel Kilisesi’nde birleştirebilir.

 

Koro: Rab,merhamet eyle.

 

Dyakon: Kurtar onları,üzerlerine merhametini bahşet,onları muhafaza et ve koru,ey Rab,senin inayetinle.

 

Koro: Rab,merhamet eyle.

 

Dyakon: Ey katekümenler,Rabbin önünde başlarınızı eğin.

 

Koro: Yalnız sana,ey Rab.

 

Dyakon: (kısık bir sesle)

Ey Rab,yürekte alçakgönüllü olan ,yükseklerde oturan Tanrımız; biricik ve tek Oğlu’nu insanlığın kurtuluşu için göndermiş olduğun,Rabbimiz İsa Mesih,başlarını senin için aşağıya eğmiş olan katekümenlerin;aşağıya, hizmetkarlarının üzerine bak;yenilenme kazanında onları bereketli ve işe yarar kıl.Onları senin kutsal,Evrensel ve Elçisel kilisenle birleştir ve onları seçilmiş halkın (sürün) olarak işaretle.

 

Dyakon:

Böylece onlar da bizlerle beraber ,senin en çok  saygıya değen ve görkemli ismini Baba’nın,Oğul’un ve de Kutsal Ruh’un adına şimdi ve her zaman,ebedler ebedince yüceltebilsinler.

 

Koro: Amin +

Özellikle 9. Ode sırasındaki Irmos

 

 

Yanar kandil ve Tanrı’nın annesi, gözler önündeki yücelik ve tüm yaratılanlardan üstün olan, seni ilahilerle yüceltiyoruz.

 

 

Kinonia Duası

Rabbi öv, ey Yeruşalim: Tanrına övgüler söyle, ey Siyon. Alleluya!

 

 

Gerçek ışığı gördük… yerine Mesih ölümden dirildi…. ilahisi söylenir.

 

Ambodaki duadan sonra her zamanki gibi:  Rabbin adı kutlu olsun. 

 

 

 

 

Paskalya’dan bir sonraki Pazar