/ Pazar Vaazlarι / Aziz Meleklerin Yortu Günü Konuşması

Aziz Meleklerin Yortu Günü Konuşması

Aziz Meleklerin Yortu Günü Konuşması

 

3.1.2019 Pazar günü

(Yortu Günü 8 Kasım’da kutlanıyor)

«İman İkranı’nın» başında Allah’a olan imanımızı «…göğün ve yerin görünen ve görünmeyelerin Υaradanına…» diyerek ikrar ediyoruz. Allah’ın bu görünmeyen yaratıklarına Melekler de dahil oluyor.

Kitab-ı Mukaddes’in bizlere bildirdiği gibi, Allah yeryüzünü, güneşi, yıldızları ve bütün maddi dünyayı yaratmadan önce Aziz Melekleri yarattı. Peygamber Eyüp’ün kıtabında şu sözleri okuyoruz: «…yıldızlar doğduğunda, Meleklerim beni çağrışlarıyla övdüler» .(Eğüp 38,7)

Melekler bizim gibi maddi vücutlara sahip olmayan ruhsal varlıklardır, bu yüzden de onları bedenimizdeki gözlerle göremeyiz. Fakat Allah’ın onlara verdiği bir görevi yerine getirmek için Kitab-ı Mükaddes’te ve Kilise Geleneğinde insan biçiminde göründüklerinden bahsedilmektedir.

Meleklerin görevlerinden biri insanları kötü ruhların saldırılarından korumak ve onları Allah’ın yoluna iletmektir, öyleki Allah’ın Hükümdarlığına girebinsinler (İbr. 1,14).

Vaftiz esnasında Papaz şu duayı okuyor: «Ya Rab kulunun hayatını nurlu bir Melekle birleştir, öyle ki onu(kulunu) kötü olanın saldırılarından ayartılmadan ve öğlen şeytanından muaf tutsun…» Bu duanın ardından her vaftizli kişinin Koruyucu Meleği onun yanındadır.

Bunu asla unutmamalıyız. Biz uyurken Meleğimiz uyanık durur. Her nereye gidersek gidelim bizim yanımızdadır. Biz tehlikedeyken bizi korur. Ayartıcının okları bize yöneldiğinde bizi güçlendirerek korunmamıza yardımcı olur. Bir sorunla karşılaşdığımızda aklımıza gereken düşünceleri getirir ki bu sorunu çözebilelim.

Kardeşlerim, hepimizin daima yanında Koruyucu Meleğinin bulunması ve bize yardım etmesi; Allah’ın nekadar büyük bir nimeti olduğunu hiç düşündük mü?

Koruyucu Meleğimizin varlığını her zaman hissedersek hayatımızın ne kadar daha güzel olacağının farkında mıyız?

Aziz Meleğimin yanımda olduğunun bilincindeyken, beni ve yaptıklarımı gördüğünü, sözlerimi duyduğunu, düşüncelerimi, isteklerimi ve planlarımı algıladığını bilirken günahkar işlerle uğraşmam mümküm mü? Çünkü genellikle ahlaksızlıklar, hırsızlıklar, cinayetler ve diğer kötü şeyler karanlıkta, gizlice ve diğerlerinin gözlerinden uzakta gerçekleşiyor. Fakat Aziz Meleğimin işleyeceğim günahı gördüğünün farkındayken onun gözlerinin önünde bunu yapmaya cürret edebilir miyim? Içimde barındırdığım kötü alışkanlıklar ve tutkular beni yalan söylemeye, ahlaksızca konuşmaya, çevremdeki insanları yargılamaya itiyorsa bu günahları Meleğimin önünde işlemekten utanmayacak mıyım?

Ancak Meleğimiz yalnızca yaptıklarımızı görüp söylediklerimizi işitmez; Allah’ın akıllı ve ruhsal varlığı olarak düşüncelerimizi de bilir. Aziz Paisios, Aziz Porfirios gibi Allah’ın nurlandırdığı, aziz kimseler düşüncelerimizi anlayabildiklerini biliyoruz. Öyleyse meleklerin de düşüncelerimizi anlamaları çok daha kolaydır (ruhsal varlıklar oldukları için). Tüm bunları aklımızda tutarsak zihimizden kötü düşünceler ya da günahkar fikirler geçirmemek husunuzda daha dikkatlı olmaz mıyız?

Kötü düşüncelerden, sözlerden ve eylemlerden bize sağladığı korunma dışında Meleğimiz aynı zamanda bizleri gündelik maddi ve manevi olası tehlikelerden de korur. Biliyoruz ki Kitab-ı Mükaddes’te “insan katili” ya da “birisini yutmak için ağzını açmış bekleyen bir aslan”(1. Petrus 5,8) olarak tarif edilen şeytan mütemadiyen bize karşı savaş halindedir. Onun Peygamber Eyüp’e yaptıklarını hatırlayalım! İşte tüm bu saldırılardan da Koruyucu Meleğimiz bizleri korur. Eğer manevi gözlerimiz olsaydı Meleğimizin bizim için verdiği daimi manevi mücadeleyi, şeytanın kızgın oklarından ve şeytanın bize kurduğu pusulardan ve tehlikelerden nasıl koruduğunu görürdük.

Bu yüzden biz inanlılar Koruyucu Meleklerimize ayrıca tüm Aziz Meleklere, kurtuluşumuz için yaptıkları her şey ve bize karşı duydukları sevgi için minnet duyarız. Bundan ötürü de her akşam Gece Duası’nın sonuna doğru Koruyucu Meleklerimize de bir dua okuruz: Onlara bize sağladıkları koruma için teşekkür ederiz, günahlarımızla onları üzdüğümüz için af dileriz ve bizleri hiçbir zaman korumanız bırakmamalarını isteriz. Zaten tüm ayinlerde de Allah’a bizlere “sadık, yol gösterici, ruhlarımızın ve bedeblerimizin koruyucusu olan bir esenlik Meleğini” vermesi için yalvarırız.

Kardeşlerim, hayatımızla Koruyucu Meleklerimizi üzmeyelim, aksine Allah’ın Göksel Hükümdarlığına girene kadar bizlerden memnun olmalarını ve kuvetli korumalarını bizden esirgememelerini sağlayalım.

Aziz Meleklerin Yortu Günü Konuşması