/ Pazar Vaazlarι / Haç’ın Yüceltilmesi Sonrası Pazar Vaazı

Haç’ın Yüceltilmesi Sonrası Pazar Vaazı

Haç’ın  Yüceltilmesi Sonrası Pazar Vaazı

(16.09.18)  (Markos 8: 34-38; 9:1)

 

Bugünkü Kutsal İncil okumasında, Rab açıkça kişinin Mesih’i takip etmek için ne yapması gerektiğini, yani nasıl gerçek bir Hristiyan olacağını belirtir.

 

Rab’bin söylediği ilk kelimeler  “ Kim isterse….(ayet 34) Mesih’i takip etmemiz için ilk ve en temel gereksinim, her insanın özgür iradesidir. İsa hiç kimseyi zorlamadı. Tüm insanların rahat etmeleri için O’nun yanına yaklaşmalarını istiyor; “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm” (Matta 11:28). O davet ediyor, ama insanların O’na gelmeleri için hiç kimseyi zorlamıyor. “ O bütün insanların kurtulup, gerçeğin bilincine erişmesini ister” (1 Timoteos 2: 4), ancak baskıcı bir şekilde değil. Tanrı’nın bize verdiği bu özgürlükten ötürü insan hayran kalıyor! Sınırsız özgürlük, insan istediği her şeyi yapabilir; O’na yaklaşmak ya da O’ndan ayrılmak; Sözünü duymak ya da O’nu hor görmek.

 

Bu nedenle Mesih, O’nu gerçekten takip etmek isteyenlere hitap ediyor ve şöyle diyor: “Kendini inkar etsin.“    Bu Mesih’i takip etmek için ikinci şarttır. Bu, sadece kötü olanı inkar etmek anlamına gelir. Havari Pavlos şöyle tavsiye ediyor; “Aldatıcı tutkulardan yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atın…“ Egoizm, boş özlemler, yasalara aykırı çıkarlar, günahkâr arzular ve bizi kendi memfaatlerimize hapseden şeyler. Yani, kendimi başka biri için inkar ediyorum; ve her şeyden önce Mesih için. Havari Pavlus onun örneğiyle devam ediyor: “Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor.Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum” (Galatyalılar 2:20). Nitekim kendi “arzum” Mesih’in isteğine teslim edilir. İstediğimi yapmıyorum, ama Mesih’in benim yapmamı istediği şeyi yapmaya çalışıyorum, çünkü O’na mutlak güvenim var. Seçimlerimde yanılıyor olabilirim, ama Mesih “Gerçek” olduğu için, O Her Şeyi Bilir ve Yanılmaz. Onun istemini takip ederek, her zaman kazançlı çıkacağımdan eminim.

 

Fakat Mesih, duyduğumuz gibi, üçüncü bir koşuldan söz etmeye devam ediyor: “Çarmıhını yüklenip beni izlesin.“ Rab bu konuda ne demek istiyor? Golgota’da  yükseltimiş Haçını kaldırmak gibi mi? Kendi haçından söz etmiyor gibi duruyor, çünkü Mesih’in haçını kaldırabilecek kimse yok! Kutsal Müjde’ye dikkat edersek, Rab’bin “kendi haçı” dediğini göreceğiz; İsa, her inananın O’nu takip etmek için taşıması gereken kişisel haçtan bahsediyor. Bu haç ne olabilir? Her insanın taşıdığı üzüntülerin yüküdür; üzüntü, düşmanlık, adaletsizlik, hakaret, aile anlaşmazlıkları, hor görülme, iftiraya uğrama, hastalık, sevdiğimiz kişilerin erken ölmesi, yoksunluk, yoksulluk, işsizlik, mülteci konumuna düşme ya da kendi insanlarınımız tarafından  terk edilmenin yalnızlığı. Bunların hepsi kişiden kişiye değişir. Bu sıkıntılar hayatımızı bile feda etme noktasına kadar gelebilir, İmanlı Kutsal Şehitler ile olduğu gibi. Onlar bizim için Haç üzerinde ölmüş olan Mesih’e sevgisini ve inancını inkar etmekten ziyade şehit olmayı tercih ederler. Bu nedenle Rab, kişisel haçın,  kararlılıkla, sabırla ve söylenme, şikayet ya da ümitsizlik olmadan isteyerek ele alınması gerektiğini söylüyor. Tanrı’nın her birimize vermiş olduğu haçları, tahammül edebilme yeteneğimizin içinde olduğundan ve sonuna kadar taşıyabileceğimizden emin olalım.

 

Bu sayede, dünyadaki tüm hazinelerden daha değerli olan ruhumuzun kurtuluşunu kazanacağız. Amin.

 

Haç’ın  Yüceltilmesi Sonrası Pazar Vaazı