/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(22)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(22)

Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(22)

(PEYNİRE VEDA PAZARI) 10/3/2019

(Romalılar 13:11-14:4)

Putperestliğin hüküm sürdüğü günlerde, Mart başında yıllık halk festivalleri düzenleniyordu. Bu festivaller cümbüşle, vahşi danslarla ve zengin yiyeceklerle doluydu. Bu tür putperest  bayramlar 7. Yüzyıla kadar Hristiyan çağında yer tutu. Ne yazık ki, vaftiz edilen birçok Hıristiyan da bu kalıcı gösterilere katılmaya devam etti. Bu nedenle 681’de Konstantinopolis’te bir araya gelen 6. Ekümenik Konseyinin doğrudan bu sorunu ele almasının nedeni budur. Konsey’den, Hıristiyanların kutsal bir yaşamda yeri olmayan bu müstehcen festivallere katılmalarını yasaklayan 62. Kanon geldi.

İmanlıları bu gibi şeylerden korumak için, Kilisemiz bugün Aziz Pavlus’un Romalılara gönderdiği Mektubu’ndan yukardaki pasajın okunmasına  karar vermiştir. İçinde, şöyle teşvik ediyor: “Düzgün yürüyelim… asi ve sarhoş değil, namussuz ve şehvetli değil…” (ayet 13). Ek olarak, bu bölüm okunur, çünkü yarın Büyük Oruç’un başlangıcıdır. Tefekkür, tövbe, dua etmek, nefse hakim olmak ve erdemi elde etmemize yardımcı olan diğer manevi uygulamalar için yılın en yoğun dönemi. Kilisemiz bizi bunlara dair hazırlamaya başlar. Büyük Oruç gayreti mücadele için bir fırsat olarak görülmüştür: “Erdemlerin arenası açıldı. Şimdi ödül için mücadele etmek isteyen herkes girsin, Oruc’un asil yarışması için kendilerini hazırlasınlar; çünkü yasalara uygun şekilde çaba gösterenler adilce taçlandırılacak. Haç zırhını alarak, düşmana karşı savaşalım. Görünmez siperimiz  İman, zırhımız dua ve miğferimiz sadaka; ve kılıcımız olarak yüreğimizden bütün kötülükleri kesip atan orucu kullanalım. Bunu yaparsak, Yargı Günü’ndeki gerçek tacı  her şeyin kralı Mesih’ten alacağız.”

(Af Pazarının sabah ayininde okunan Stiheralardan alınmıştır).

Bu yüzden bugün, manevi yarışta büyük savaşçı olan Pavlus tarafından uyandırılmaya teşvik ediliyoruz! “Uykudan uyanma zamanı … Gece bitti, gün yakında. Bu yüzden karanlığın işlerini çıkarıp atalım ve ışığın zırhını kuşanalım( ayet 11-12). Bu ilham verici sözler bugün bizim için uygun. Mesih’in, Kendisini arayan insanlara verdiği içsel neşe ve barıştan etkilenen birçok insan şimdi başka bir yerde bu neşeyi arıyor. Anlamsız eğlence ve ahlaksız yaşam tarzları ararlar. Sonuç, özlem duydukları kutsanmış mutluluk yerine, kendilerini daha kötü bir durumda bulmalarıdır. Acı, üzüntü ve umutsuzluğun karanlığına batarlar. Fakat, bir Hristiyan kötülerin tuzaklarından ve yollarından nasıl kaçınılacağını bilir. Orada hiçbir huzur bulunamadığını görüyorlar ve Tanrı’nın sözünün rehberliğini kabul ediyorlar.

Bugün Aziz Pavlus’tan şu sözleri duyduk: “Rab İsa Mesih’i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayu düşünmeyin” (ayet 14). Elçi Pavlus, Hıristiyan Vaftiziyle ilgili olarak, başka bir yerde de bahsetti: “Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi” (Galatyalılar 3:27). “Mesih’i giyindi” ne demek? Giysilerimizin bedenimize mükemmel bir şekilde uyduğu gibi, biz hristiyanlar da vaftizimizle  Mesih ile birlikteyiz, onunla birleştik. Mesih düşüncelerimizi ve duygularımızı aydınlatır ve yönlendirir. Bizi Işığı ve lütfu ile dolduruyor. İmanlı, Mesih ile bu kadar yakın ilişkideyken, günahkar tutkular ruha giremez. Havari Pavlus’un bu fikre geri dönmesinin nedeni budur. Kıyafetlerimiz bedenlerimize uygun olduğu gibi Mesih ile birleşik kalarak O’nun tarafından korunalım.

Kardeşlerim,  zaman geçtikçe Ruh’umuzu Tanrı’ya vereceğimiz güne daha da yaklaşıyoruz ve Havari Pavlus’un bugün bildirdiği gibi son kurtuluşumuzu izleyeceğiz (bakınız ayet 11). Kendimizi kandırmayalım ve şöyle demeyelim: “Bu vaazlar harika! Ancak ruhlarımızı kurtarmak için uzun zamanımız var.” Öyle düşünenler Havari Pavlus şöyle cevap veriyor: “İşte Kabul edilen zaman şimdidir; işte kurtuluş günü bugündür” (2. Korintliler 6:2). Geleceğimiz kesin değil, bu yüzden ebedi kurtuluşumuzun işini geciktirmeden sürdürmeliyiz.

Bu Kutsal ve Büyük Oruç sırasındaki mücadele için size hayırlı bir zafer diliyorum.

         

Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(22)