/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 31 Ağustos Meryem Annemizin Kutsal Kemeri

31 Ağustos Meryem Annemizin Kutsal Kemeri

31 Ağustos Meryem Annemizin Kutsal Kemeri

Kutsal Geleneğe göre, Pek Kutsal Tanrıdoğuran uyuduktan üç gün sonra dirildi ve bedenen cennete yükseldi. Yükselişi esnasında, Kutsal Kemerini Havari Aziz Thomas’a verdi. Thomas, diğer Aziz Havarilerle birlikte, Meryem Ana’nın mezarını açtı fakat bedenini bulamadı. Bu yolla da Kutsal Kemer Meryem Ana’nın dirilişinin ve göğe yükselişinin bir kanıtı olmuştu.
Kutsal Geleneğe göre bu kemer, Meryem Ana’nın bizzat kendisi tarafından deve tüyünden yapılmıştı. Kemer ilk olarak Yeruşalim’de muhafaza edildi. Daha sonra İmparator Arkadius döneminde(395-409) Kapadokya, Zile’den İstanbul’a getirildi, Tanrıdoğuran’ın Kilisesi’ne yerleştirildi. 458 yılında ise İmparator Bilge 6. Leo tarafından Vlaherna Kilisesine taşındı. İmparatorun eşi olan İmparatoriçe Zoi, mucizevî bir tedavinin minnettarlığı olarak Kutsal Kemeri altın ipliklerle kaplattı ki bu şekilde bugün bulundu fakat üç parçaya ayrılmış olarak. 12. Yüzyıl boyunca İmparator Komnenos 1. Manuel’in egemenliği altında (1143-1180), 31 Ağustos’ta kutlanmak üzere Kutsal Kemer için gün belirlendi; daha önce 1 Temmuz’da Bakire’nin Giyinmesi yortusuyla birlikte kutlanıyordu.

31 Ağustos Meryem Annemizin Kutsal Kemeri

12. Yüzyılda, İsakyus’un Bulgar Kralı Asan(1185) tarafından malup edilmesi döneminde, Kutsal Kemer çalındı ve Bulgaristan’a götürüldü, sonra oradan da Sırpların eline geçti. Sırp Prensi 1. Lazarus (1372-1389) tarafından Gerçek Haç’ın büyük bir parçasıyla birlikte Vatopedi Manastırı’na sunuldu. O zamandan bugüne Manastır’ın ana kilisesinde muhafaza edilmektedir.
Türk yönetimi altında Manastır’ın keşişleri Kutsal Kemeri, kutsiyetini paylaşıp Rum halkına moral vermek ve bulaşıcı hastalıklara şifa vermek amacıyla Girit, Makedonya, Trakya, İstanbul ve Küçük Asya’ya götürdüler.
Bugün Kutsal Kemer ile birçok mucizevî olay gerçekleşmektedir. Onun değeri paha biçilemez çünkü bizzat Meryem Ana’nın kendisine değmiştir. O lütufludur ve birçok inanana aracı olduğu mucizevî güç ona bahşedilmiştir.

31 Ağustos Meryem Annemizin Kutsal Kemeri

Kutsal Kemer Pek Kutsal Tanrıdoğuran’ın değiştirilmemiş lütfunu hâlâ muhafaza etmektedir. Çünkü onun bizzat kendisine değmiştir ve azizlerin manevî aracılıkları sadece onlar hayattayken değil onların ölümünden sonra da devam etmektedir. Kutsal Yazılar Peygamber İlyas ve Havarilerin de mucizelerini belirtmektedir çünkü onlar da azizlerin lütfuna sahiptirler. Ayrıca Kutsal Yazılar’da aziz kişilerin emanetlerinin şifa verdiği ve onların Mesih ile irtibatta olduğu da belirtilmiştir (Matta 17: 3). İşte bu sebepten dolayı Kilise Meryem Ana’nın kutsal kemerine ya da İsa Mesih’in gerildiği Çarmıh’a onurlandırma ve yüceltme atfetmiştir.

Apolitikyon 4. Ton
Ey Ebedî Bakire Tanrıdoğuran, insanlığın sığınağı, sen insanlarının üstüne güçlü bir kaftan, hatta senin tertemiz vücudunun giysisi ve kuşağını bağışladın, ki o vücut senin tohumsuz doğumundan bozulmadan kaldı;  senin içinde doğa ve çağ yenilensin diye. İşte bundan dolayı, yalvarırız sana, dünyaya barış ve ruhlarımıza da büyük merhameti bağışlaman için.

Kontakyon 2. Ton
Senin kutsal kemerin, ey Tanrıdoğuran, senin Allah-doğuran rahmini çevreleyen, senin sürün için yenilmez bir kuvvet ve her iyiliğin bitmez tükenmez hazinesidir, ey tek Ebedî bakire Anne!

31 Ağustos  Meryem Annemizin Kutsal Kemeri