/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(23)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(23)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(23)

BÜYÜK ORUCUN İLK PAZARI ORTODOKSLUK ZAFERİ GÜNÜ

17 Mart 2019

(İbraniler 11: 24-26 ve 32-40)

 

Bugünkü Büyük Ortodoksluk Zafer Bayramı’nın anlamı, Sabah ayininde okunan stihiralarda zikredilmiştir:

    «Sevinçli ve neşe dolu bir gün bugün: çünkü doğru dogmatların ışığı parlıyor, ve Mesih’in Kilisesi şimdi, geri getirilmiş ikonalarla, ve suretlerle, ve güzelliklerinin parıltısıyla süslenmiş, ve sadıkların (imanlıların) Tanrı’yı hoşnut eden birliği gerçekleşiyor » (Hvaliteh’te 4. Stihira).

Sevinçli bir gün! Bugün biz, Ortodoks inancının yüzyıllardır Mesih Kilisesi’nde anlaşmazlıklara ve karışıklıklara neden olan, inanç sapmaları üzerinde zaferini kutluyoruz. Kutsal ikonalar kutsal kiliselerdeki eski yerlerine getirildi ve imanlılar arasında ilahi bir uyum hüküm sürmeye başladı. Böylece, Bir Evrensel ve Elçisel Kilise’yi, bazıları kendilerini kiliseler olarak adlandırılan çeşitli sapkın gruplardan ayırmak için Ortodoksluk ve Ortodoks Kilisesi terimleri belirlenmiştir.

Bugünkü Elçi Pavlus’un İbranilere Mektubu’nun okuması bize Eski Ahitteki doğru kişilerin inançlarının mucizevi örneklerini hatırlatıyor. Okuma bize, yaşamları boyunca, Tanrı’ya olan inançları ve ateşli sevgileri sayesinde şaşırtıcı mucizelere şahit olan doğru insanların örneklerini gösterir.

Kutsal Kitap’taki bu örnekleri hatırlayalım:

– Musa büyüdüğünde, Firavun kızının öz oğlu gibi yetiştirildiği Mısır’ın saraylarında yaşamayı reddetti ve günahkar zevkler yerine, gelecek ödül umuduyla Tanrı’nın halkıyla acı çekmeyi tercih etti. (İbraniler 11:24- 26).

    – Aç vahşi aslanlarla bir çukura atılan peygamber Daniel, imanıyla kurtarıldı ve vahşi hayvanlar kuzu gibi önünde uysallaştılar (İbraniler 11:33).
Daha sonra, Azize Tekla gibi diğer kutsal şehitlerle benzer mucizeler yaşandı.

 – Babil’de üç dindar kişi sahte tanrılara ibadet etmeyi reddettiler ve korkunç bir ölüme mahkum edildiler. Onları bağlayıp yanan ocağa attılar. Alev yükseldi, onlar ise ateşin ortasındayken bağlardan kurtuldular, alevler arasında yürüyüp Tanrı’ya övgüler sundular ve O’nu yücelttiler (bkz. Daniel 3: 23).

   Zareph Sidon’da yaşayan dul kadın, İlyas Peygamber’i kıtlık sırasında evine kabul etti ve oğlu hastalığa yakalanıp öldüğünde peygamber onu tekrar diriltti (3 Krallar 17:23). Bir Somaritan kadın, evinde peygamber Elyesa’nın her zaman yaşayabileceği bir oda ayırdı. Ve oğlu öldüğü zaman, gözyaşları içinde peygambere yalvardı ve o, çocuğu tekrar hayata döndürdü (4 Krallar 4: 35-37).

    – Bazı insanlar, ölümcül hastalıklardan kurtuldular, Tanrı’nın, yaşamını 15 yıl kadar uzattığı Hizkiya gibi. Diğerleri ise, Davut ve Gedeon gibi, birçok düşmanı yendiler ve vatanlarını savundular.

     – Gerçek Tanrı’ya olan inançları için şiddetli zulüm gören ve işkence görenler de vardı.
Doğaüstü bir güçle doluydular ve tüm denemeleri cesaretle, iç huzurla ve acı çektikleri zaman, Rab onları ebedi ihtişamla taçlandıracağının umuduyla karşıladılar.

Mucizevi olayların, Tanrı’ya olan gerçek inancın çok boyutlu olduğunu ve çeşitli yaşam koşullarında lütfu getirdiğini anlamamıza yardımcı olduğunu söylemek yeterlidir. Bir benzetme olarak elektrik örneğini verebiliriz. Elektrik enerjisi sayesinde ampul çevreyi aydınlatır; elektrikli ısıtıcı ısı verir, klima soğutur; çamaşır makinesi çamaşır yıkar; elektrikli süpürge alanı temizler; asansör (bizi) en üst katlara çıkarır. Elektrik, hastanelerde birçok karmaşık cihazın çalışmasını sağlar ve insan hayatı kurtarır. Aynı zamanda, bu eylemlerin kaynağına da dikkat edelim. Tüm bu makineler, cihazlar ve aparatlar, elektrik kaynağına bağlıyken etkin şekilde çalışır. Herhangi bir nedenle güç kaynağıyla bağlantı kesilirse, her şeyin çalışması durur. Elektrik kesintisi sırasında tüm ülkenin karanlığa nasıl daldığını ve her şeyin ölmüş gibi olduğunun örneklerini biliyoruz.

İnancını yitiren ve Rabbimiz ve Tanrımız, İsa Mesih’in sevgi dolu gücünün kaynağından kendisini kesen bir insana da benzer şey olur. Böyle bir kişi ruhen ölmüştür.

Bu yüzden Elçi Pavlus şu çağrıda bulunuyor: «İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın» (2 Korintliler 13: 5).
Sevdiklerim, umarım bugün duyduğumuz canlı inanç örnekleri ruhani açıdan gelişmemize yardımcı olur ve Mesih’e olan inancımızı ve sevgimizi daha da güçlendirir, böylece sevgi dolu Yüce Tanrı her birimize ihtiyaçlarımıza ve dualarımıza göre yardımını ve lütuf dolu merhametini gönderir.

 

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(23)