/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(8)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(8)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(8)

LUKA’NIN 14. PAZARI 2/12/2018

(Efesliler 6:10-17)

 Aziz Pavlus’un Efeslilere mektubundan bu Havarisel okumada, Hıristiyanların savaş için ihtiyaç duyduğu zırh takımının ilham verici bir tasvirini görüyoruz. Elbette, Aziz Pavlus’un sunduğu örnekler manevidir, bir hristiyanın manevi savaşında etkinliği amaçlanır. Çünkü Hristiyanın değişmez bir düşmanı var, Şeytan, o hileleriyle insanları aldatmaya ve onları Mesih’ten uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu tehlikenin büyüklüğünü kavramamıza yardımcı olmak için, Aziz Petrus ekliyor: “…Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor” (1. Petrus 5:8).  Bu nedenle Aziz Pavlus, bir general gibi, askerleri için “Tanrı’nın bütün zırhını kuşanın” diye çağırıyor. Bu, şeytan geldiğinde onun saldırısına dayanabilin diye. Sağlam kalabilmek için gerekli her tedbiri almak ve savaşma pozisyonunda sabit kalmak, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek içindir. (13. Ayet)

O zaman, bir Hristiyanın ne tür silahları kuşanması gerekiyor? Bunların hepsi bugün dediğimiz gibi “savunmacı” silahlardır. Aziz Pavlus şöyle belirtiyor:

-“Belinizi gerçekle kuşatın” (14. Ayet) Herkes, savaşçının ya da askerin bütün cephanelerinin büyük kemerlerinden sarktığını bilir. Bu nedenle Aziz Pavlus, gerçeklere olan inancın Hıristiyan için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor, böylece kendini doğru bir şekilde donatabilir ve diğer silahlarını da koruyabilir. Eğer ki bir hristiyan Müjde’nin Gerçeğini ve Kilise’nin dogmatik öğretilerini bilmiyorsa ve gerçek bir inanca sahip değilse, diğer manevi silahlara nasıl sahip olabilir ya da onları nasıl koruyabilir? Bu imkansız! Bu nedenle, gerçek, mutlak bir gerekliliktir.

-“göğsünüze doğruluk zırhını takın”(14. Ayet). Tanrı dürüsttür ve dürüstlüğü sever. Yani siz de haksızlıklardan kaçınmalısınız ve asla kelime veya eylemle kimseye karşı münasebetsiz olmayın. Doğru olanı söyleyin, doğru olanı bildirin ve doğru olanı savunun. Yanlış bir şey görürseniz, bunu durdurmak için mümkün olan her şeyi yaptığınızdan emin olun. Sizin çıkarlarınıza aykırı olsa bile, adalet hayatınızın kuralı olsun. Aziz Petrus, Tanrı’nın iradesinde “doğruluk için yaşamak” gerektiğini söylüyor (bkz. 1. Petrus 2:24). Eğer dürüstlük ile zırhlanırsak, kötülük bizi incitemez.

 -“ iman kalkanını alın.” (16. Ayet). böylece aklınızı herhangi bir şüpheli düşünceden koruyabilirsiniz. Bugünkü askeri kask gibi eski savaşçıların miğferi, başı herhangi bir ölümcül saldırıya karşı korumaktı. Aynı şekilde, Mesih’i takip eden Hıristiyan için kurtuluş vaadleri kesin olup, onları ruhsal yaşamı bozabilecek düşüncelerden korur.

 -“ Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.” (bkz. 17. Ayet). Aziz Pavlus, Tanrı’nın sözünün bilgisine büyük önem vermektedir: “Mesih’in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın.” (bkz. Koloseliler 3:16). Kutsal İncil’den biliyoruz ki, İsa’nın kendisi, bir insan olarak, vaftizinden sonra dağda ayartıldı ve Kutsal Yazılar’ın sözlerini kullanarak Şeytan’a karşı zafer kazandı. Aynı şekilde, Hıristiyan savaşçı, Tanrı’nın sözlerini iyi bilerek, her türlü zafere karşı zafer kazanmayla sonuçlanır.

 Pavlus’un Hıristiyan’a da önerdiği diğer bir önlemli manevi silahı eklemeliyiz. Savaşçılar güvenli ve kolay koşabilmek için ayaklarının üzerinde sağlam ayakkabılar giyerler, yani siz de İsa’nın getirdiğini “ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun” (15. Ayet) diyor. Bu şekilde, sadece kendimizi değil, herkesi de kargaşaya sürüklemek isteyen kötü ayartmacıdan koruyoruz.

 Kardeşlerim! Düşmanımız şeytan gerçektir ve bizi Mesih’ten uzak tutmamız ve bizi esir etmesi için bizi sinsi yollara saldırma fırsatını kaçırmaz. Bu nedenle, kendimizi silahsız ve savunmasız bırakmayalım. Büyük mücadeleci Pavlus’un bize tavsiyede bulunduğu Tanrı’nın zırhını, hevesli bir şekilde ele geçirelim. Bu şekilde, ruhsal mücadelede Mesih’in gücü ile, biz muzaffer olacağımızdan emin olabiliriz! Amin.

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(8)