/ Pazar Vaazlarι / Kurtarıcı Mesih’in Theofani Bayramı’na dair vaaz

Kurtarıcı Mesih’in Theofani Bayramı’na dair vaaz

 

6 ocak

(5 Ocak Pazar günü okunacak)

Bugün, Diriliş Bayramı’ndan sonra en büyük Bayram olan Rab’bimizin Kutsal Teofani ya da Epifani (İzhar-Belirme) Yortusunun ön kutlamasını yapıyoruz!!

Kutsal İncillerden öğrendiğimize göre, inanılmaz büyük bir olay olan İsa’nın doğuşundan haberi olan kişilerin sayısı pek azdı. İsa 30 yaşına varıncaya dek, Nasıra kentin sakinleri bile, insanlığın asırlar boyunca beklediği Mesih’in insan olup aralarında hatta kendi köylerinde yaşadığının farkına değillerdi. Kutsal İncillerdeki anlatışlara ve Aziz Pederlerimizin yorumlarına dayanarak, bu büyük Bayramın kapsadığı derin anlamlara dikkat edelim.

Tanrı’dan aldığı emri yerine getiren Peygamber Yahya, Ürdün Nehrin çevresine gelip tüm bölgeyi dolaşarak insanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip günah itirafından sonra vaftiz olmaya çağırıyordu. (bkz. Luka 3:2-3) Halk ona akın ediyordu. Bir gün Celile’nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Şeria Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edildi. (Markos 1:9) Ancak İsa, tamamen günahsız olduğundan diğer vaftiz edilenler gibi suyun içinde durup günah itirafında bulunmadı, çünkü O’nun itiraf edecek hiçbir günahı yoktu. İsa nehrin suyundan çıkar çıkmaz hayranlık uyandıran bazı olaylar oldu: İsa dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde O’nun üzerine indi. Gökten gelen bir ses de, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» dedi.(bkz. Luka 3:22)

Bu olağanüstü olay sırasında, Kutsal Üçleme’nin üç farklı şahısları ilk kez birlikte ve etkin şekilde ifşa oluyor: Gökyüzünden Baba Tanrı’nın sesi işitiliyor, Tanrı ve İnsan olan Oğul vaftiz ediliyor ve Baba’nın sözlerini doğrulamak için Oğlun üzerine Kutsal Ruh iniyor. Bayram apolitikionu (bayramın anlamını içeren kısa ezgi) yukardaki olayı netlikle ifade ediyor:

Sen Ürdün Nehri’nde vaftiz olunca, ya Rab, Üçlemeye tapınma göründü, çünkü Baba’nın sesi seni “Sevgili Oğul” diye çağırarak sana tanıklık etti ve bir güvercin sûretindeki Aziz Ruh, sözün doğruluğunu onayladı. Belirip dünyayı nurlandıran Mesih Allah, sana hamdolsun.

Rab’bin Vaftiz’i sırasında üç önemli olay gözlemleniyor:

Gökyüzü açılıyor! Tanrı’nın yarattığı ilk insanlar olan Adem ile Havva’nın itaatsizliği yüzünden sadece yeryüzündeki Cennetin kapıları değil Gökyüzününkinin de kapandı. Manevi semalar, Tanrı’nın semavi Krallığı, insanoğluna kapalıydı. Ama ne var ki vaftiz olup dua eden Rab’bimiz İsa Mesih’in gelişi ile gökyüzü açıldı. Dolayısıyla bizi de manevi Gökyüzüne götüren yeni Yol açılmıştır.

Kutsal Ruh, bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde iniyor. Gagasında kopmuş bir zeytin yaprağı taşıyan bir güvercin, Nuh’a tufanın sona erdiğine dair haber vermişti. Aynı şekilde (Mesih’in Vaftizi’yle) Kutsal Ruh, Tanrı’nın insanlarla barıştığı ve onlara lütfunu verdiği yeni bir dönemin başlangıcını belirtiyor.

Ayrıca:

      • Semalardan Baba Tanrı’nın sesi geliyor. Bu ses sayesinde herkesin gözü önünde insanları kurtarma görevi İsa Mesih’e verildiği belirleniyor. O andan itibaren, tam Tanrı ve tam insan olan Rab’bin resmen misyonu başlıyor.

Teofani Yortusu esnasında özel bir berekete, yani Büyük Su Kutsama Töreninin takdis edici lütfuna nail oluyoruz. Kilisemiz, müminler uğruna İsa’nın Vaftiz’ini sergileyen Büyük Su Kutsama Törenini düzenliyor. Rab, Ürdün Nehri’nin sularında vaftiz edilişiyle suları ve doğayı kutsadı. Büyük Su Kutsama Töreni “ Bugün suların doğası kutsanıyor” ifadesiyle başlar.

Büyük Su Kutsama Töreni esnasında papaz Kutsal Ruh’un işleyişiyle suyun kutsal kılınması, sudan alanların da kutsal kılınmaları, onların ruhlarının günahlardan temizlenmesi ve bedenlerinin her türlü hastalıktan korunması, bilgi ve gerçek Tanrı’nın ışığıyla aydınlanmaları ayrıca kutsanmış suyun sayesinde hiristiyanların şeytanın faaliyetinden korunmaları ve evlerinin kutsanması için dua eder. Bu nedenle Ortodoks Hristiyanlar, Kutsanmış Suyu, iman ve saygıyla almaya hazırlanırlar.

Büyük Su Kutsanma Töreni esnasında kutsanmış olan su mübarektir; bir yıl boyunca kiliselerde muhafaza edilir ancak hiçbir şekilde bozulmaz. Altınağızlı Yuhanna’nın döneminde olduğu gibi, normal suyun aksine aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, kutsanmış su berrak kalır.

Nitekim kardeşlerim, Teofani Yortusunun Su Kutsama Törenine iman ve saygıyla katılmak üzere, ruhen ve bedenen hazırlanalım, öyle ki ruhlarımız ve bedenlerimiz kutsal kılınsın.

Beliren Mesih’in Nur’u hayatımıza yön versin. Amin.

 

Kurtarıcı Mesih’in Theofani Bayramı’na dair vaaz