/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 17 Kasım Niksarlı Aziz Grigorios

17 Kasım Niksarlı Aziz Grigorios

17 Kasım Niksarlı Aziz Grigorios

Mücizeler yaratan Aziz Grigorios, İS 213 yılları civarında Neokesaria’da (Bugün Tokat – Niksar, o zamanlar Pontus bölgesinin başkenti) varlıklı ve pagan bir ailede dünyaya gelmiştir. Aslında adı “Theodor” yani “Tanrı’nın Armağanı” olup, bu isim o zamanlar tamamen Hıristiyan bir isim değildi. 14 yaşındayken babasının vefatından sonra Hıristiyanlığı tanıdı.
           Athenodorus adında bir kardeşi vardı. O ve kardeşi eğitmenlerinden birisinin tavsiyesi üzerine o zamanlar Helen dünyasının ünlü 4-5 okulundan birinin bulunduğu Beyrut’a gitmek istediler. O esnada üvey kardeşleri de Filistin’deki Roma Valisine hukuk müşaviri olarak atanınca, kardeşler bunu fırsat bilerek oraya gittiler. Kasabaya vardıklarında İskenderiye İlahiyat Okulu’nun başkanı olan bir din öğretmeninin de orada ikamet ettiğini öğrendiler. Bu konudaki merakları onları bu bilge kişiyle sohbet etmeye sürükledi. Kısa bir süre sonra da iki genç Beyrut’u ve diğer şeyleri unutup, kendilerini, onları yavaş yavaş Hıristiyanlığa kazandıran bu büyük öğretmene verdiler.
           Aziz Grigorios Pontus’a avukatlık yapma niyetiyle geri döndü, fakat onun planı yine yerine gelmedi çünkü Pontus Mitropoliti ve Amasya Piskoposu Foedimus tarafından kendi memleketi Niksar’ın piskoposluğuna takdis edildi. Niksar’da o zamanlar yalnızca 17 kişilik bir Hıristiyan cemaat vardı, buna rağmen oraya Piskopos olarak atandı. Eski kanonik belgelere gösteriyor ki 10 kişiden oluşan bir cemaatin bile kendi Piskoposu olması mümkündü. Aziz Grigorios atandığında 40 yaşındaydı ve 13 yıl boyunca piskoposluğunu yönetti. Roma’nın şiddetlerinden gizlenmek için cemaatiyle birlikte kullandığı katakomp ve tüneller bugün hala Tokat ilinin Niksar ilçesinde durmaktadır. Bölgesinde Hıristiyanlığı yaymak için çok çaba sarf etmiştir. Öyle ki eski bir kaynak onun azimli müjdeciliğinden şöyle bahsediyor: “Grigorios görevine başladığında 17 Hıristiyan vardı, vefat ettiğinde ise Hıristiyan olmayanların sayısı 17 idi”. Bu harika işlerinden ötürüdür ki ona “Thavmaturgus” yani “Mucizeler-işçisi” sıfatı layık görülmüştür.

Apolitikion (4. Makam)
Harika işlerinde devamlılık ve duada uyanıklık ile, sen başarılarının armağanını bir sıfat olarak kazandın; niçin, ey Peder Grigorios, günah içinde ölüme uyumayalım diye, Mesih Allah’ımıza şefaat et.

                  Azizin kilisesinin bugünkü hali / Tokat – Niksar

17 Kasım Niksarlı Aziz Grigorios