/ Pazar Vaazlarι / Rabbin ikinci gelişi

Rabbin ikinci gelişi

Rabbin ikinci gelişi

 

(7.3.2021)

Hristiyanlık inancının en temel dogmatlarından biri, Rabbin bir gün «yaşayanları ve ölüleri görkemle yargılamaya» gelecek olması (İman İkrarımızda da belirtildiği gibi ). Bu öğreti, Kutsal Kitaba dayanmaktadır (Kilise’nin bütün öğretileri gibi).

Rab İsa Mesih, Kendisi, Kendi dönüşünden bahsediyordu. Sadece, bunun ne zaman olacağını açıklamadı. Bundan dolayı biz dikkatli olmalı ve zaman zaman ortaya çıkan, Mesih’in İkinci Gelişi’nin gününü duyuran sahte «peygamberlerden» sakınmalıyız. Bu «peygamberlikler» sadece çekişmelere ve kafa karışıklığına yol açıyor.

Elçi Petrus da bu büyük olay hakkında yazmıştı, Rabbin kimsenin beklemediği zamanda, gece gelen hırsız gibi gelip dünyayı yıkacağını duyurmuştu: «gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek» (2 Petrus. 3:10).

Bugünkü İncil okumasında da söylendiği gibi, O’nun İkini Gelişi, O’nun mütevazılık içinde geldiği Birincisine benzemeyecek. Rab geri döndüğünde, O, aziz Melekleriyle çevrelenmiş, bütün şanı ve görkemi içinde olacak. O, yaşayanları ve ölüleri, bu Dünya’da yaşamış olan herkesi yargılamak için gelecek (bkz. Matta 25, 31).

Bu dünyada yaşarken Mesih’i küçümseyenlerin Adil Yargıç önünde yaşayacakları korku ve dehşetini ancak hayal edilebiliriz. Onlar Tanrı’nın istemine uymayı reddettiler. Mesih’in sevgisini örnek almayıp acı çeken insanlara karşı eylemleriyle sevgi göstermediler. Adaletsizlik, dolandırıcılık, nefret, gurur, sitem ve bedensel günahlardan oluşan yıkım yolunu seçtiler. Dünyanın kurtuluşu için Mesih’in fedakarlığını göz ardı ettiler, O’nunla birleşmeyi reddettiler. Şefkatli Rab, eğer O’ndan (Çarmıhtaki hırsız gibi) af isteselerdi onları affedebilirdi, ama bunu bilmelerine rağmen onlar tövbe etmeyi reddettiler!

O’nun sevgisini ve merhametini reddeden bu tövbe etmeyen ruhların durumu, özellikle de yargı hükmünü duyacaklarında, trajik olacaktır: «Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin» (Matta 25:41).

Bu günün ilahileri, yargılanacak olanların dehşet verici durumunu çok canlı bir şekilde anlatıyorlar: «Kitaplar açılacak, dayanılmaz yargının önünde insanların bütün işleri açıklanacak, ve bütün feryat vadisi, Sen’in âdil yargınla sonsuz azaba gönderilen ve boşuna acı acı ağlayan bütün günahkarların görüntüsü karşısında korkunç diş gıcırdamasıyla dolacaktır. Ya Rab, Her Şeyi Elinde Tutan Tanrı, doğru ve adildir yargıların! » (etsiz Pazarın akşam ayininin 2. İlahi başlığı).

Tüm bunlar kesinlikle korkutucu olup, pek çok insan bu olay hakkındaki düşüncelerden kaçınmaktadırlar (ya da böyle olmayacağına kendilerini ikna etmeye çalışıyorlardır). Ancak gerçek şu ki, Rabbimiz ve Tanrı’mız İsa Mesih gelecek olan yargıyı Kendisi bize duyurdu.

Kardeşlerim, yargılanmaktan (ceza hükmünden) kaçınmak istiyor muyuz? Bunun için Rab’bin bize özel bir anlamlılıkla vahyettiği bir yol var: «Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip Beni Gönderen’e (Baba Tanrı’ya) iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir» (Yuhanna 5:24).

Bunu kavrayabiliyor muyuz? Rab’bin sözünü duyarsak ve onu yaşamaya çalışırsak, İkinci Geliş zamanında bu korkunç yargıdan geçmek zorunda kalmayacağız ve hemen Cennete gireceğiz! Bu yargı sadece tövbe etmeyenleri bekliyor. Ve hiçbir şüphe bırakmamak için, İsa şu sözleri ekledi: «Mezarda olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri saat geliyor (O’nun Gelişinin Günü). Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak … üzere dirilecekler» (Yuhanna 5:28-29). Rab’bin doğru kişilerin yargısı hakkında konuşmadığını fark ettiniz mi? İleride yargı hakkında konuşuyor olabilir ancak bu, günah içinde yaşayan ve tövbe etmek istemeyenler hakkında bir hükümdür. Rab, onları neyin beklediğini açıklıyor: kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler (Yuhanna 5:29).

Kardeşlerim, Mesih’in Müthiş Yargılamasında nerede duracağımızı düşünmememizin ve tüm insanları yargılamaya gelecek Olanla olan ilişkimizi ihmal etmemizin bizim için akıllıca olmayacağını kabul edeceğinizi düşünüyorum. Bu nedenle her gün ayin sırasında (ve İlahi Liturji sırasında) Ömrümüzün sonunun Hristiyanca, acısız, utanç verici olmaksızın, selâmet içinde olmasını ve Mesih’in korkunç yargı kürsüsü huzûrunda iyi hesap vermeyi Rab’den dilemekteyiz.

Öyleyse, samimi tövbe ve merhametle kutsal kılınan, canlı iman ve ruh paklığına sahip olup Rabbimiz’in dönüşüne hazırlanalım ki, o gün şu sözleri duymaya lâyık kılınalım: «Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin! Dünya kurtulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!» (Matta 25:34). Âmin.

Rabbin ikinci gelişi