/ Pazar Vaazlarι / Sefalonia Adası’nda yaşamış olan Aziz Gerasimos hakkında vaaz

Sefalonia Adası’nda yaşamış olan Aziz Gerasimos hakkında vaaz

 Sefalonia Adası’nda yaşamış olan Aziz Gerasimos hakkında vaaz

 

Aziz Gerasimos, 1506’da Yunanistan’daki Korint Eyaletinin Trikala şehrinde doğdu. Babası Dimitrios, Konstantinopolis’teki bir aristokrat ailedendi. Dolayısıyla Aziz Gerasimos egemen sınıfın bir üyesi olarak yetiştirildi ve eğitildi. 20 yaşındayken, o dönemde büyük bir eğitim merkezi olan Zakynthos’a (Zante Adası’na) gitmeye karar verdi.

Mesih’e olan aşkı, ona günün en önemli manastır merkezlerine hacca gitmesi için ilham verdi. Konstantinopolis’i ziyaret edip Ekümenik Patrik’in kutsamalarını aldıktan sonra, Athos Kutsal Dağı’na gitti ve orada keşiş oldu. Aziz Gerasimos, Kutsal Dağ’da uzun süre ıssız bir Skitide1 kaldı. Aklında ve ruhunda Kutsal Toprakları (İsa Mesih’imizin yaşamış olduğu toprakları) ziyaret etme arzusu vardı. Oraya gittiğinde Kudüs Patrikliği, Keşiş Gerasimos’un kişiliğinden etkilendi ve onu önce diyakonluk hizmetine sonra da rahipliğe atadı. Aziz Gerasimos’un sürekli arzusu, aziz yaşamlarından dersler çıkarmak için birçok sofu ve erdemli Rahip ve münzevilerle tanışmaktı. Bu amaçla, Sina’nın Kutsal Manastırı’nı ve Mısır’daki Thebais (veya Thebaid) gibi diğer manastır merkezlerini ziyaret etti.

1548’de Aziz Gerasimos, bu büyük deneyimlerden çok şey yaşadıktan sonra Zakynthos’a geri döndü. Hayatlarını taklit etme arayışında önce Zakintos’ta bir mağaraya, daha sonra da yakındaki Sefalonya adasında yaşadı. 6 yıl mağarada yaşadıktan sonra bir manastır kurmaya karar verdi. Imanlılar günah itirafı, ruhsal rehberlik, onun öğretisini duymak ve birçok ciddi hastalıktan kurtulmak ve dualarını almak için oraya gelmeye başladı.

Aziz hayatı ve duaları sayesinde gerçekleşen birçok mucizelerden dolayı Hristiyan dünyasında ün salmıştı. Ölümünden sonra, kutsal naaşının bozulmamış ve hoş kokulu olarak bulunması onun azizliğinin bir göstergesidir. Naaşına saygı ile yaklaşan ve azizin şefaatlerini isteyen herkes günümüzde bile mücizeler yaşamaktadır.

Aziz Gerasimos, “Hosii” (όσιοι) adı verilen azizler grubuna aittir. Hosii, hayatlarını manastırlarda, kendilerini ıssız yerlere götüren ve basit fakir evlerde (hatta mağaralarda) geçiren Rahipler ve Rahibelerdir. Tek hedefleri, O’nu çok sevdikleri için bütün hayatlarını tamamen Mesih’e adamaktı. Bunu, devamlı dua ederek, yiyecek ve uykuyu en aza indirerek ve tüm Mesih’in emirlerini katı bir şekilde uygulamak için mücadele ederek yaptılar. Bunu yaparken, Mesih’in Kendisini hayatlarında taklit etmeyi ve Theosis’e (Tanrı’nın benzerliği) ulaşmayı amaçladılar. Bu mücadele, alçakgönüllülük, sevgi ve İsa aşkına fedakar bir ruhu temel alır. Pavlus’un yazdığı gibi Mesih onlarda oluşana kadar bunu yaparlar. (bakınız Galatyalılar 4:19) Bu mücadele onları kutsallaştırır ve yeryüzündeki Melekler gibi yapar. Bu katı münzevi yaşam onları insan tutkularından ve günahlarından arındırır; onların Tanrı’nın iradesine göre düşünmelerini ve hareket etmelerini sağlar; ve onlar için Kutsal Ruh’un lütfunu ve armağanlarını bolca sağlar.

Bu armağanlar, Aziz (Hosii) Babalarımız’ın Kilise’nin ruhsal yaşamını büyütmek için kullandıkları hediyelerdir. Tanrıdan ilham alan yazı ve kendilerine gelenlere sundukları rehberlikle, inananlara büyük destek, rahatlık ve güç veriyorlar. Bütün dünya uğruna duaları paha biçilemez. Şefaatlarından kaynaklanan mucizeler, Tanrı’ya iman edenler için büyük bir nimettir. Bu, asırlardır Aziz Gerasimos’un kutsal naaşının koruyan Sephalonia Kilisesi’nde gerçekleşen şeydir. Dünyanın her yerinden, çeşitli sorunları olan birçok insan kutsal hatırayı canlandırmaya ve rahmetini istemeye gelir. Bunların arasında şeytanın egemenliğinden kurtulmuş ve iyileşmiş insanlar da var.

Hosioi yani münzevilerin yaşamları hakkında bilgi edinmek bize birçok yönden çok yardımcıdır. Onların sıkı oruçlarını görerek (mesela günler boyu yemek yememelerini), kilisenin bizim için kurduğu hafif oruç dönemlerinde oruç tutmanın imkansız olmadığını fark ediyoruz. Hosiilerin basit bir yaşam sürdüğünü gördüğümüzde, dünyadaki önemli şeylerin hepsi olmazsa olmaz, tüketici toplumumuzun bize sunduğu bazı mallardan yoksun olursak, sıkılmamamız gerektiğini anlayabiliriz. Eğer Hosioi gündüz ve gece dua ediyorsa, biz de en azından haftada bir saat kiliseye gitmek için ayırabiliriz ve her gün sabah ve akşam kısa bir dua edebiliriz!

Kardeşlerim ve kız kardeşlerim, aziz Hosios Gerasimos ve tüm kutsal baba ve annelerin figürü bizim kutsallığa ulaşma mücadelemiz için bir ilham kaynağı olabilir. Havari Aziz Pavlus’un yazdığı gibi: Tanrı’nın isteği şudur: kutsal olmanız”(1. Selanikliler 4: 3).

1Skiti : Aynoros’daki (Kutsal Dağ) yirmi büyük manastırdan birine bağlı kalivi*’lerden oluşan site. XVIII. yy’da ortaya çıkan skitiler bir köy yapısındadır. Ortasında keşişlerin Pazar ve bayram günleri toplandıkları kilise (Kiryakon) yer alır. Aynoros’da manastır statüsünde olmamakla beraber, içinde manastır hayatı yaşanan “koinosbio” (senobitik, toplu yaşanan) skitiler de vardır. Her iki skiti türü de bir manastıra bağlıdır.

 Sefalonia Adası’nda yaşamış olan Aziz Gerasimos hakkında vaaz

Sefalonia Adası’nda yaşamış olan Aziz Gerasimos hakkında vaaz