/ Pazar Vaazlarι / Tamamlayıcı ilave Niyaz Duaları

Tamamlayıcı ilave Niyaz Duaları

Tamamlayıcı ilave Niyaz Duaları

(10.4.2022)

Sevgili  Kardeşler,

Önceki konuşmamızda, Büyük Giriş esnasında, Kutsal Armağanların Prothesis Sunağından Kutsal Sunak’a taşınırken  okunan duaları ve icra edilenleri basit kelimelerle anlatmaya çalıştık. Artık Kutsal Armağanlarının kutsama anı yaklaşıyor. Bu yüzden Kilise, bir kez daha, cemaati, niyazlarını tamamlamasına davet ediyor.

 

İlahi Liturji’nin başlangıcında, ‘Selametle Rabbe yalvaralım’‘ diye başlayan ve bu yüzden ” Selamet-Esenlik”  niyazları olarak bilinen bir dizi Niyaz Duasından bahsetmiştik. Ayrıca talep ve Özel Dualarıyla birlikte, On Niyaz içerdiği için ”Hararetli Niyazlar” olarak bildiğimiz Niyaz Dualarının dizisindenden söz etmiştik. Bu  dizi “Rab’be yalvarışımızı tamamlayalım.” diye başlıyor. Diyakozun bize çağrıda bulunduğu üçüncü Niyaz dizisiyle Tanrı’ya hitap ediyoruz ve ”Tamamlayalım” diye başladıkları için bu Niyazlara ”Tamamlayıcı” olarak nitelendiriyoruz. Diyakoz bizi, Kutsal Kurbanın sunulmasına geçmeden evvel taleplerimizi tamamlamamız için davet ediyor.

 

Sunulan armağanların Rab tarafından kabul edilmesi ve bize  İlahi Lütfunu  geri vermesi için ilk talebimizle “Sunulan değerli armağanlar için Rab’be yalvaralım. ” diye niyaz ediyoruz.

 

İkinci dilek ise şöyle: ‘Bu kutsal ev ve buraya  iman, saygı ve Allah korkusuyla girenler için Allah’a yalvaralım.” çünkü o anda  Kutsal Efharistia sakramentiyle Kilise cemaati oluşuyor.

 

Üçüncü niyaz şöyle: Her türlü sıkıntı, gazap, tehlike ve zarüretten  kurtulmamız için Rab’be yalvaralım”, çünkü Kilise insanın günlük yaşamına kayıtsız değildir. Hepimiz birçok sorunla karşı karşıyayız ve hayatımızda sıkıntılı durumlardan kaçınmamız imkansızdır. Fakat mümin Tanrı’nın Kutsal Evi’ne girince, O’nun lütfu sayesinde, Tanrı ile temas kurup ruhsal yükseliş içindedir ve bu nedenle günlük sorunlarıyla daha iyi yüzleşebiliyor.

 

Daha önce okunmuş olan ”Selamet-Esenlik ” niyazlarından da bilinen bu üç talepten sonra, yeni bir niyaz dizisi başlıyor. Bu taleplerin içeriğine dikkat edersek her müminin  manevi ihtiyaçlarıyla ilgli olduğunu göreceğiz:Bütün günün  mükemmel, kutsal, Selamet içinde ve günahsız olmasını Rab’den dileyelim”.

”Bu nedenle her gününümüz  ve bütün günümüzün mükemmel olmasını nasip eyle ey Tanrımız çünkü senin istemin bizim mükemmel olmamızdır. (bkz.Matta 5:48).

 

‘Bütün günün… kutsal olmasını’‘, Tanrı’nın her şeyi gördüğünü sürekli aklımızda tutarak, tüm günü kutsal bir şekilde geçirmek için özen gösterelim.

 

‘Bütün günün  ….selamet içinde olmasını İç huzurun ve barışa susayan bir yüreğin olduğu yerde Barışın Efendisi, Tanrı ve insan olan Rab’bimiz mevcuttur. O halde Rab’bin hayatımızın tüm günlerinde bize huzurunu verme talebine ihtiyaç duyuyoruz.

 

‘Tüm günümüzün günahsız olmasına” Herşeyin mükemmel olduğu yerde, günahın yaklaşmadığı doğrudur, kutsallığın olduğu yerde tıpkı ışığın aydınlandığı anda karanlığın dağıldığı gibi günah da ortadan yok oluyor. Böylece, bu niyaz günah ve suç işlememek Tanrı’nın özel bir nitelliği olduğu için günahtan tiksinmemiz gerektiğini hatırlamamıza ve hangi şartlar altında olursa olsun günahtan kaçınmamıza yardım etmek istiyor.

 

Yukardaki dileklere devamındakilere de, cemaat, evet, bunu bize ver anlamına gelen “İhsan eyle, ya Rab” cümlesiyle karşılık veriyor. Mümin bu mütevazi taleple niyaz ettiklerinin ne kadar değerli olduklarını hissediyor aynı zamanda insanın yeryüzündeki yaşamının hedefi olan bu ilahi nimetlere kendi gücüyle sahip olmasının imkansız olduğuna kanaat getiriyor.

 

Tamamlayıcı diye nitendiğmiz diğer niyazlara kısaca bir göz atalım.

 

Sadık, bir kılavuz canlarımızın ve bedenlerimizin koruyucusu olan selamet meleğini Rab’den dileyelim”. Hepimiz biliyoruz ki, Tanrımız her insan için bir koruyucu melek ve rehber gödermiştir. Melek bizi kötünün tesirinden uzak tutuyor ve ruhumuzla bedenimizi koruyor. Bu yüzden O’nun gece ve gündüz devamlı yanımızda olması kesinlikle gereklidir. Bu nedenle Rab’bimizden Koruyucu Meleğimizin tüm yaşamımız boyunca yanımızda kalmasını sağlamasını talep ediyoruz.

 

Günah ve kabahatlerimizin özrünü ve bağışlanmasını Rab’den dileyelim”

 

Bu niyazla Rab’den günahlarımızı merhametle yargılamasını diliyoruz. O’na, bizim kendi irademizle veya gaflet ve ayartma halinde işlediğimiz ve kaçınamadığımız günahlarımızı bağışlamasına ve bizi her türlü suçtan beraat ettirmesine yakarıyoruz. Evet, Rab’bimiz senden günah ve kabahatlerimizin özrünü ve bağışlanmasını diliyoruz.

 

Canlarımıza iyi ve faydalı olanları ve dünyada selameti Rab’den dileyelim”

 

Şayet insan Pek Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmezse bedeni ve bilhassa ruhu için nelerin iyi ve faydalı olacaklarını ayırtedebilmesi imkansızdır. Bu yüzden Kilise, cemaate, bu niyazla her insanın kendi ruhuna neyin yararlı oldğunu sadece Rab’bin bildiğini hatırlatıyor. Öyleyse ruhlarımız için neyin iyi ve yaralı olduğunu mutlak bir güvenle Rabbin seçmesine izin vermemiz manevi hayatımızın yararına olacaktır. Eğer samimiyetle bunları ifade etseydik, kendimizi ne kadar rahat hissedecektik: Rabbim Sen’den benim isteğimi yerine getirmeni dilemiyorum, ancak benim için en iyi olanı bana vermeni senin iradene bırakıyorum”.

 

Ömrümüzün geri kalan vaktinin selâmet ve tövbeyle geçmesini Rab’den dileyelim.”

 

Bu niyazla Rab’den selamet ve tövbe diliyoruz. Bu iki unsur İlahi Liturji’ye katılmamız ve aynı zamanda tüm ömrümüz boyunca gereklidir.

 

“Ömrümüzün sonunun Hristiyanca, acısız, utanç verici olmaksızın, selamet içinde olmasını ve Mesih’in korkunç yargı kürsüsü huzurunda iyi hesap vermeyi Rab’den dileyelim”.

 

Bu taleple Rab’e hayatımızı gerçek Hristiyanlara yaraşır şekilde iyilik ve selamet içinde noktalamasını diliyoruz, öyle ki Mesih’in Yargı Kürsüsü’nün önüne iyi hesap vermemiz nasip olsun aynı zamanda selamet içinde yaşamayı sürdüğümüz için iyi hesap verelim.

 

Bu talepten sonra “Selamet- esenlik“ niyazlar dizisinin son kısmını tekrarlıyoruz: ”Tamamen kutsal, lekesiz,ziyadesiyle mübarek,izzetli Hanımefendimiz Allahdoğuran ve daima bakire Meryem ile bütün Azizleri anarak,ömrümüzü Mesih Tanrı’ya emanet edelim”. Amin.

 

İLAHİ LITURJİ’NİN YORUMLANMASI   28ci Konuşma

 

                                                                                      Pisidia Metropoliti Sotirios

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı ilave Niyaz Duaları