/ Pazar Vaazlarι / Toplumdan soyutlanmak

Toplumdan soyutlanmak

Toplumdan soyutlanmak

 

Bugün, Aziz Lukas Incilinden pasajlar okuduğumuz 6.Pazar ve Aziz Havari Tanrı kardeşi Yakupʼun anma pazarı. Bugünün İnciliʼnden  kayıkla Galileʼnin karşısındaki Gerasiniler bölgesine geçen İsa Mesihin, senelerdir cine tutulmuş bir şekilde yaşayan bir adamla tanıştığını öğreniyoruz. Öyle bir yoksulluk noktasına ulaşmıştı ki, çıplak dolaşıyor ve mezarlıklarda yaşıyordu. Tüm insani erdemlerden yoksun bırakıldığı ve içinde yaşam olmadığı, en yakın çevresiyle bile bir arada olamayacağı düşünülebilirdi.

Sevginin kendisi olan İsa Mesih’i gördüğü an rahatsızlık duydu. İzole yaşayan bir insanın, bir başkasını kabul etmesi ve ona açılmaya karar vermesi zor bir şeydir. Bu durum, kendi yarattığı gerçeklikten uzaklaşması, huzursuzluk ve endişe yaratan bir şeydir.

Tanrıʼnın insanseverliği

Acı çeken adamın durumunu gören Rab, sayıları nedeniyle Tümen olarak adlandırılan cinlerin adamdan çıkması için buyruk verdi. Cinler, cezalarından korkup dipsiz derinliklere gönderilmemek için yalvarınca, onları hemen uçurumdan düşen bir domuz sürüsüne gönderdi. Olaya tanık olan çevredeki çobanlar, köylülere haber verdikten sonra onlarla birlikte geri döndü ve Oʼndan topraklarından uzaklaşmasını istedi.

Bu nedenle başlangıçta, İsa Mesih’in  cinlilere “iyi olmak ister misin?”(Yuhanna 5:6) ya da sırasıyla Beytsaydaʼdaki felçli ve Yerihaʼdaki kör adamın örneğinde olduğu gibi sana ne yapmamı istiyorsun?(Luka 18:41) diye sormadığını fark ediyoruz. Tanrıʼnın mucizevi enerjisini cezbeden şey, Oʼna olan imandır, Oʼndaki evet istiyorum”dur. İnsanın cinler tarafından ele geçirilmesi durumunda kendisi inisiyatif alır ve onu iyileştirir. Tanrı, insanı içinde bulunduğu çıkmazdan çıkarmak ve kendisiyle paydaşlığa getirmek için, esasen kişi bunu talep etmeden veya anlamadan, hayatına aktif olarak müdahale eder.

Bu nedenle Kutsal Ayinde Kurban Duasında rahip, Yaradan ve Babaʼya şöyle şükreder: Bütün bunlar için, bütün bildiğimiz ve bilmediğimiz, bize bahşedilen görünen ve görünmeyen nîmetler için sana, biricik Oğlun’a ve Kutsal Ruhun’a şükrederiz.”  

Gizli ilahi sevgi

Cinler tarafından ele geçirilenlerin hayatında Rabbin görünmesi istilacı değildir ama tek amacı olan kurtuluş olan müdahaledir. Doktor gibi Mesih de bir kişinin hayatını kurtarmak için acil bir duruma müdahale eder. Tanrı, insanın öz iradesini ortadan kaldırmaz ama varlığını göstermek için çeşitli şekillerde hayata müdahale eder.

Diğer yandan, sürülerinin düşüşünü gören çobanlar İsa’nın hemen oradan uzaklaşmasını istediler. Onların gerçeği, çıkarları ve kötü düşünceleri gereği, yasa dışı olarak sahip oldukları mal ve mülklere odaklandığından, köylü kardeşlerinin tedavisini görecek durumda değillerdi. İsa Mesih zenginliği yarattığı çılgınlıktan ve insanı bağlayan para hastalığından sık sık söz etmişti. Ancak insanın özgürlüğüne saygı duyarak ve onu ortadan kaldırmak istemeyerek “geri dönmek üzere kayığa bindi” (Luka 8:37).

Tanrı hayatımıza gelir ve yaşantımızın içinde çeşitli yollardan hareket eder. Oʼna olan inancımız ve güvenimiz, bizi denizin fırtınasından ve vahşiliğinden huzurlu bir limana, günlük yaşamın zahmetinden kurtulup biraz olsun nefes almaya ve ruhsal dinlenmeye götürür. İsa Mesih, “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin” (Matta 11:28) diyor. Oʼnun çağrısını, kişiliğine olan güvenle kabul edelim. Duamızla ve kilisenin kutsal gizemlerine katılarak, “İsaʼnın ayaklarının dibinde oturmuş halde bulunarak” (Luka 8:35) gündelik hayatın sertliğini bir kenara bırakalım.

Arhimandrit A.A. Foni Kiriou (Rabʼbin Sesi) 43 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 23 Ekim 2022

 

 

Toplumdan soyutlanmak