/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Mesih işçilerine kendini veriyor

Mesih işçilerine kendini veriyor

Mesih işçilerine kendini veriyor

 

Kudüslü aziz Kirillos

Mesih çarmıhtan mezara götürüldüğü gibi biz de kutsal kaynağa, tanrısal vaftize götürüldük.

Herkes sorgulandı. Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un adına inanıp inanmadığı konusunda, kurtarıcı inancı açıkça kabul ettiniz. Üç kez suya batırıldınız ve de yüzeye çıktınız. Bu ayinle bir simgeyi ve bir imgeyi ifade ettiniz. Mesih’in mezarda geçirdiği üç günü temsil ettiniz.

Kurtarıcımız toprağın bağrında üç gün ve üç gece geçirdi. İlk yüzeye çıktığınızda Mesih’in toprak altında geçirdiği ilk günü simgelediniz; Batırıldığınızda ise geceyi. Nitekim gündüzde olan ışıkta bulunur, oysa gecenin içinde olan hiçbir şey görmez. Böylece siz batırıldığınızda, gecenin içinde sarılmış gibi hiçbir şey görmediniz. Yüze çıktığınızda ise kendinizi gündüzde bulur gibi oldunuz.

Aynı anda öldünüz ve doğdunuz ve aynı kurtarıcı dalga sizin için hem mezar hem de anne oldu. Süleyman’ın başka konuda söyle­dikleri tümü ile size de uyuyor: “Doğmak için bir zaman vardır, bir de ölmek için” (Vaiz 3. 2), oysa sizin için aksine, ölmek zamanı doğmak zamanı olmuştur. Tek bir zaman her iki şeyi nedenledi ve doğmanız ölmenizle çakıştı.

Ey yeni ve duyulmamış olay türü! Fiziksel gerçekler düzleminde biz ölmedik, gömülmedik, çarmıha çakılmadık ve dirilmedik. Oysa bu olayları kutsal gizlerin alanında yeniden sunduk. Böylece bizim için kurtuluş gerçekten bu olaylardan çıktı.

Buna karşın Mesih gerçekten çarmıha çakıldı, gerçekten gömüldü ve gerçekten yeniden dirildi. Tüm bunlar bizim için bir lütuf armağanı oldular. Böylece kutsal gizemsel temsilin sayesinde Mesih’in azabına katılarak kurtuluşu gerçekten elde edebiliriz.

Ey taşkın insan sevgisi! Mesih suçsuz ayaklarında ve ellerinde çivileri kabullendi, acıya göğüs gerdi ve hiçbir acı ya da zorluk çekmemiş olan bana, acılarının iletimi sayesinde ücretsiz kurtuluşu veriyor.

Hiç kimse vaftizin salt günahların affedilmesinden ve evlatlığa kabulünden oluştuğunu düşünmesin. Yalnızca günahların affım bahşeden Yahya’nın vaftizinde olduğu gibi. Aksine biz vaftizin, günahlardan kurtuluşu ve Kutsal Ruh’un armağanı verdiği gibi, Mesih’in çektiği azapların imgesi ve ifadesi olduğunu biliyoruz. Bu yüzdendir ki Pavlus: “Mesih İsa’ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O’nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Vaftiz yoluyla O’ nunla birlikte ölüme gömüldük” (Rom. 6,34) diye beyan ediyor.

Kaynak: Meryemana.net

 

Mesih işçilerine kendini veriyor