/ Ayinler, dualar / Saatlerde okunan dualar

Saatlerde okunan dualar

Dokuzuncu Saat duası (İkindi vakti)

Dokuzuncu Saat duası (İkindi vakti)

Ruhani:

Kutludur Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

Topluluk: Âmin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

 Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Göklerdeki Babamιz adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi ayartılmaktan koru ve kötülükten kurtar.

 Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve yücelik senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

Okuyucu: Αmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kralımız olan Tanrımıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrımız Isa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rabbimiz ve Tanrımız Isa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 83/84 Mezmur

Ey Her Şeye Egemen RAB, ne kadar severim konutunu! Canım senin avlularını özlüyor, içim çekiyor, yüreğim, bütün varlığım Sana, yaşayan Tanrı’ya sevinçle haykırıyor. Kuşlar bile bir yuva, kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu Senin sunaklarının  yanında. Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım! Ne mutlu senin evinde oturanlara, Seni sürekli överler! Ne mutlu gücünü senden alan insana! Aklı hep Siyon’u ziyaret etmekte. Baka Vadisi’nden geçerken, Pınar başına çevirirler orayı, güz yağmurları orayı berekete boğar. Gittikçe güçlenir, Siyon’da Tanrı’nın huzuruna çıkarlar. Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle, kulak ver, ey Yakup’un Tanrısı!  Ey Tanrı, kalkanımıza bak, Meshettiğin krala lütfet! Senin avlularında bir gün, başka yerdeki bin günden iyidir; Kötülerin çadırında yaşamaktansa, Tanrım’ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim. Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Ey Her Şeye Egemen RAB, ne mutlu sana güvenen insana!

 84/85 Mezmur

Ya RAB, ülkenden hoşnut kaldın, Yakup soyunu sürgünden geri getirdin. Halkının  suçlarını bağışladın, bütün günahlarını yok saydın. Bütün gazabını bir yana koydun, kızgın öfkenden vazgeçtin. Ey bizi kurtaran Tanrı, bizi eski halimize getir, bize karşı öfkeni dindir! Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize? Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni? Halkın sende sevinç bulsun diye bize yeniden yaşam vermeyecek misin? Ya RAB, sevgini göster bize, kurtarışını bağışla! Kulak vereceğim RAB Tanrı’nın ne diyeceğine; Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler. Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir, görkemi ülkemizde yaşasın diye. Sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla esenlik öpüşecek. Sadakat yerden bitecek, doğruluk gökten bakacak. Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek, toprağımızdan ürün fışkıracak. Doğruluk önüsıra yürüyecek, adımları için yol yapacak.

85/86 Mezmur

Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni, çünkü mazlum ve yoksulum. Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu! Acı bana, ya Rab, çünkü gün boyu sana yakarıyorum. Sevindir kulunu, ya Rab, çünkü dualarımı sana yükseltiyorum. Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. Kulak ver duama, ya RAB, yalvarışlarımı dikkate al! Sıkıntılı günümde sana yakarırım, çünkü yanıt verirsin bana. İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, eşsizdir işlerin. Yarattığın bütün uluslar gelip Sana tapınacaklar, ya Rab, Adını yüceltecekler, çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Tanrı sensin. Ya RAB, yolunu bana öğret, Senin gerçeğine göre yürüyeyim, kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım. Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim, Adını sonsuza dek yücelteceğim. Çünkü bana sevgin büyüktür, canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın. Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, zorbalar sürüsü, Sana aldırmayanlar canımı almak istiyor. Oysa sen, ya Rab, sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın. Yönel bana, acı halime, kuluna kendi gücünü ver, kurtar hizmetçinin oğlunu. İyiliğinin bir belirtisini göster bana; Benden nefret edenler görüp utansın; Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin, beni avuttun.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin. Alliluya (3 kere), Rab, merhamet eyle (3 kere).

1.Bayram günlerinde

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Apolitikion

2.Oruç günlerinde

Ey Mesih Tanrı, sen ki bu dokuzuncu saatte, bizim kurtuluşumuz için beden üzere ölüm kadehini içtin, bizim beden düşüncemizi öldür ve bizi kurtar.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Meryem Ana için

 Ey İyi olan, uğrumuza bir Bakireden doğmuş ve Çarmıh acılarına katlanmış, ölümü ölümle talan etmiş ve Tanrı olarak dirilişi ilan etmiş olan Sen, Kendi ellerinle şekillendirdiklerini hor görme, insanlığa sevgini göster ey Merhametli. Bizler için aracılık ettiğinden, Seni doğurmuş olan Tanrıdoğuranı kabul et ve ümitsizlik içindeki bir halkı kurtar, ey Kurtarıcı.

 Kutsal adın uğruna bizi sonsuza dek terk etme, antlaşmamızı iptal etme, sevdiğin İbrahim’in, kulun İshak’ın ve kutsalın olan İsrail’in uğruna merhametini bizden geri alma.

 Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

  Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Göklerdeki Babamιz adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi ayartılmaktan koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 1.Bayram günleri bayramın Kontakion’u okunur.

 2.Oruç günleri ise

Hayat başkanı olan Mesih’i hırsız Haç üzerinde asılmış gördüğünde derdi: Eğer ki bu bizimle haçlanan Allah olmamış olaydı, güneş ışınlarını gizleyip kararmazdı ve yeryüzü depremle hareket etmezdi, fakat hepsine bizim uğrumuza tahammül edip katlanan Rab hükümranlığında beni de hatırla.

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Ey Mesih Allah, senin Haçın iki hırsızlar arasında adalet terazisi oldu, onlardan birisi ağır küfürleri için cehennemin dibine indi, öbürüsü de samimi tövbesi için günahlarından kurtulup hafifleyerek ilâhî ilim bilgisine çıkıp cennete dahil oldu, ya Rab sana hamd olsun.

 şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Theotokion (Meryem Ana için)

Kuzu ve çoban olan dünyanın kurtarıcısı Mesih’i Validesi Haç’ta mıhlanmış gördüğünde ağlayarak derdi: Gerçi dünya seviniyor kurtuluş bulduğu için, ama senin Haç’ta herkesin uğruna eziyete katlandığını gördüğümde, benim içimde bağırlarım yanıyor, ey oğlum ve Allahım sana şükür olsun.

Rab, merhamet eyle. (40 kere)

Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.  Rab, merhamet eyle (3 kere).

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 Kerubimlerden daha yüce ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde daha görkemli olan Sen, bozulmadan Söz Tanrı’ya beden verdin. Gerçekten Tanrı’nın Annesisin, seni ululuyoruz.

 Efendi, Rab Isa Mesih, uzun zamandır bizim günahlarımıza katlanmış ve yaşam ağacında asılı dururken iyi Hayduda Cennet yolunu gösterdiğin ve ölümü ölümle yok ettiğin bu saate bizi getirmiş olan Tanrımız, biz günahkârlara ve değersiz kullarına da merhamet et.  Çünkü günaha düştük ve suç işledik ve gözlerimizi kaldırıp göğe bakmaya layık değiliz; çünkü Senin adalet yolundan ayrıldık ve kendi kalplerimizin istediği yolda yürüdük. Ancak Senin sonsuz iyiliğine yalvarıyoruz: kurtar bizi, ey Rab, merhametinin bolluğu uyarınca ve koru bizleri kutsal adın uğruna. Çünkü günlerimiz eriyip gidiyor. Kurtar bizi düşmanımızın elinden, bağışla günahlarımızı, öldür tensel arzularımızı, öyle ki eski benliğimizi üzerimizden çıkarıp yenisini giyelim ve Senin için yaşayalım, Efendimiz ve Bağışçımız. Böylece Senin emirlerini takip edip sevinç duyanların konutlarının bulunduğu yerde sonsuz huzura erişebilelim. Çünkü Sen Seni sevenlerin gerçek sevinci ve mutluluğusun, Mesih Tanrımız, Sana yücelik sunarız: Başlangıcı olmayan Baban ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.