/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 6 Ekim. Kutsal, yüce Elçi Tomas

6 Ekim. Kutsal, yüce Elçi Tomas

6 Ekim. Kutsal, yüce Elçi Tomas  

Adı, İkiz anlamına gelir. On İki Elçiden biriydi ve Galileliydi. Partiyalılara, Perslere, Medlere ve Hintlilere sözü duyurdu ve işkence görüp muhtemelen Meliapur veya bazılarına göre, hala Aziz Tomas olarak adlandırılan Maliapur şehrinde şehit olarak öldü. Bu yer, Koromandel adlı Hint Yarımadasının doğu kesiminde bulunmaktadır.

Yağ ve Şarap serbesttir.

Apolytikion. Ton 3.

Kutsal Elçi Tomas, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık et.

Kontakion. Ton 4.

Tanrı kayrasıyla dolu şekilde, Mesih’in Elçisi ve doğru hizmetkârı tövbe ederek şöyle dedi: Sen Rabbimsin ve Tanrımsın.

 

 

 

 

 

 

6 Ekim. Kutsal, yüce Elçi Tomas