/ Ayinler, dualar / Kutsal Salı akşamının duası

Kutsal Salı akşamının duası

Kutsal Salı akşamının duası

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΌΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

KUTSAL SALI AKŞAMI (KUTSAL ÇARŞAMBA GŰΝŰΝŰN SABAH DUASΙ)

Μετ τν πόλυσιν το Μεσονυκτικο ερες κφωνε· 

Ελογητς Θες μν, πντοτε, νν, κα ε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δξα σο Θες, δξα σο.

Βασιλε ορνιε, Παρκλητε, τ Πνεμα τς ληθεας πανταχο παρν κα τ πντα πληρν θησαυρς τν γαθν κα ζως χορηγς, λθ κα σκνωσον ν μν κα καθρισον μς π πσης κηλδος κα σσον γαθ, τς ψυχς μν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος λησον μς (γ’).

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Παναγα Τρις, λησον μς. Κριε, λσθητι τας μαρταις μν. Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν. γιε, πσκεψαι κα ασαι τς σθενεας μν, νεκεν του νματς σου.

Κριε λησον (γ’)

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Πτερ μν, ν τος ορανος, γιασθτω τ νομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου ς ν οραν κα π τς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον κα φες μν τ φειλματα μν, ς κα μες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκς μς ες πειρασμν, λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σο στν βασιλεα κα δναμις κα δξα το Πατρς κα το Υο κα το γου Πνεματος, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  μν. Κριε λησον (ιβ‘)

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν τ βασιλε μν Θε.

Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν Χριστ τ βασιλε μν Θε.

Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν ατ, Χριστ τ βασιλε κα Θε μν.

ΨΑΛΜΟΣ 19

πακούσαι σου Κριος ν μρ θλψεως, περασπσαι σου τ νομα το Θεο ακβ. ξαποστελαι σοι βοθειαν ξ γου κα κ Σιν ντιλβοιτ σου. Μνησθεη πσης θυσας σου κα τ λοκατωμ σου πιαντω. Δη σοι Κριος κατ τν καρδαν σου κα πσαν τν βουλν σου πληρσαι. γαλλιασμεθα ν τ σωτηρίῳ σου κα ν νματι Κυρου Θεο μν μεγαλυνθησμεθα. πληρσαι Κριος πντα τ ατματ σου. Νν γνων τι σωσε Κριος τν χριστν ατο· πακοσεται ατο ξ ορανο γου ατο· ν δυναστεαις σωτηρα τς δεξις ατο. Οτοι ν ρμασι κα οτοι ν πποις, μες δ ν νματι Κυρου Θεο μν μεγαλυνθησμεθα. Ατο συνεποδσθησαν κα πεσαν, μες δ νστημεν κα νωρθθημεν. Κριε, σσον τν βασιλα, κα πκουσον μν, ν ν μρ πικαλεσμεθ σε.

ΨΑΛΜΟΣ 20

Κύριε, ν τ δυνμει σου εφρανθσεται βασιλες κα π τ σωτηρίῳ σου γαλλισεται σφδρα. Τν πιθυμαν τς καρδας ατο δωκας ατ κα τν θλησιν τν χειλων ατο οκ στρησας ατν. τι προφθασας ατν ν ελογαις χρησττητος, θηκας π τν κεφαλν ατο στφανον κ λθου τιμου. Ζων τσατ σε, κα δωκας ατ, μακρτητα μερν ες αἰῶνα αἰῶνος. Μεγλη δξα ατο ν τ σωτηρίῳ σου, δξαν κα μεγαλοπρπειαν πιθσεις π᾿ ατν· τι δσεις ατ ελογαν ες αἰῶνα αἰῶνος, εφρανες ατν ν χαρ μετ το προσπου σου. τι βασιλες λπζει π Κριον κα ν τ λει το ψστου ο μ σαλευθ. Ερεθεη χερ σου πσι τος χθρος σου, δεξι σου εροι πντας τος μισοντς σε. Θσεις ατος ες κλβανον πυρς ες καιρν το προσπου σου· Κριος ν ργ ατο συνταρξει ατος, κα καταφγεται ατος πρ. Τν καρπν ατν π τς γς πολες κα τ σπρμα ατν π υἱῶν νθρπων, τι κλιναν ες σ κακ, διελογσαντο βουλς, ας ο μ δνωνται στναι. τι θσεις ατος ντον· ν τος περιλοποις σου τοιμσεις τ πρσωπον ατν. ψθητι, Κριε, ν τ δυνμει σου· σομεν κα ψαλομεν τς δυναστεας σου.

Ruhani:

Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

Topluluk: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Okuyucu: Αmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

20/19

Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin, Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun! Yardım göndersin sana Kutsal Yer’den, Siyon’dan destek versin. Bütün tahıl sunularını anımsasın, Yakmalık sunularını kabul etsin! Gönlünce versin sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin! O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin. Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor. Bazıları savaş arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB’be güveniriz. Onlar çöküyor, düşüyorlar; Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz. Ya RAB, kralı kurtar! Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

21 (20)

Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin, Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir ömür. Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın, Varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak. Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin. Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,

Soylarını insanlar arasından. Düzenler kursalar sana, Aldatmaya çalışsalar, Yine de başarılı olamazlar. Çünkü sırtlarını döndüreceksin, Yayını yüzlerine doğru gerince. Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς. (γ’)

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Παναγα Τρις, λησον μς. Κριε, λσθητι τας μαρταις μν. Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν. γιε, πσκεψαι κα ασαι τς σθενεας μν, νεκεν του νματς σου.

Κριε λησον (γ’)

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Πτερ μν, ν τος ορανος, γιασθτω τ νομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου ς ν οραν κα π τς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον κα φες μν τ φειλματα μν, ς κα μες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκς μς ες πειρασμν, λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο.

ΙΕΡΕΥΣ τι σο στν βασιλεα…   

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Σσον, Κριε, τν λαν σου, κα ελγησον τν κληρονομαν σου, νκας τος βασιλεσι, κατ βαρβρων δωρομενος, κα τ σν φυλττων, δι το Σταυρο σου πολτευμα.

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι,

ψωθες ν τ Σταυρ κουσως, τ πωνμω σου καιν πολιτεα, τος οκτιρμος σου δρησαι, Χριστ Θες, εφρανον ν τ δυνμει σου, τος πιστος βασιλες μν, νκας χορηγν ατος, κατ τν πολεμων, τν συμμαχαν χοιεν τν σν, πλον ερνης, ἀήττητον τρπαιον.

Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Προστασα φοβερ κα κατασχυντε, μ παρδης, γαθ, τς κεσας μν, πανμνητε Θεοτκε, στριξον ρθοδξων πολιτεαν, σζε ος κλευσας βασιλεειν, κα χοργει ατος ορανθεν τν νκην, διτι τεκες τν Θεν, μνη ελογημνη.

ΙΕΡΕΥΣ: λησον μς Θες

ΧΟΡΟΣ: Κριε, λησον (γ‘). κα μετά πό κάθε ατηση.

τι δεμεθα πρ τν εσεβν κα ρθοδξων Χριστιανν.

τι δεμεθα πρ το πατρς κα ρχιεπισκπου μν

τι λεμων κα φιλνθρωπος Θες πρχεις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μν. ν νματι Κυρου, ελγησον, Πτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Δξα τ γίᾳ κα μοουσίῳ, κα ζωοποι κα διαιρτ Τριδι, πντοτε, νν, κα ε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μν.

ΞΑΨΑΛΜΟΣξ

Δξα ν ψστοις Θε, κα π γς ερνη, ν νθρποις εδοκα. (κ γ‘)

Κριε, τ χελη μου νοξεις, κα τ στμα μου ναγγελε τν ανεσν σου. (δς)

ΨΑΛΜΟΣ 3

Κριε τ πληθνθησαν ο θλβοντς με; πολλο πανστανται π᾿ μ· πολλο λγουσι τ ψυχ μου· οκ στι σωτηρα ατ ν τ Θε ατο. Σ δ, Κριε, ντιλπτωρ μου ε, δξα μου κα ψν τν κεφαλν μου. Φων μου πρς Κριον κκραξα, κα πκουσ μου ξ ρους γου ατο. γ κοιμθην κα πνωσα· ξηγρθην, τι Κριος ντιλψετα μου. Ο φοβηθσομαι π μυριδων λαο τν κκλ συνεπιτιθεμνων μοι. νστα, Κριε, σσν με, Θες μου, τι σ πταξας πντας τος χθρανοντς μοι ματαως, δντας μαρτωλν συντριψας. Το Κυρου σωτηρα, κα π τν λαν σου ελογα σου. γ κοιμθην κα πνωσα ξηγρθην τι κριος ντιλμψετα μου.

ΨΑΛΜΟΣ 37

Κριε, μ τ θυμ σου λγξς με, μηδ τ ργ σου παιδεσς με. τι τ βλη σου νεπγησν μοι, κα πεστριξας π᾿ μ τν χερ σου· οκ στιν ασις ν τ σαρκ μου π προσπου τς ργς σου, οκ στιν ερνη ν τος στοις μου π προσπου τν μαρτιν μου. τι α νομαι μου περραν τν κεφαλν μου, σε φορτον βαρ βαρνθησαν π᾿ μ. Προσζεσαν κα σπησαν ο μλωπς μου π προσπου τς φροσνης μου· ταλαιπρησα κα κατεκμφθην ως τλους, λην τν μραν σκυθρωπζων πορευμην. τι α ψαι μου πλσθησαν μπαιγμτων, κα οκ στιν ασις ν τ σαρκ μου· κακθην κα ταπεινθην ως σφδρα, ρυμην π στεναγμο τς καρδας μου. Κριε, ναντον σου πσα πιθυμα μου, κα στεναγμς μου π σο οκ πεκρβη. καρδα μου ταρχθη, γκατλιπ με σχς μου, κα τ φς τν φθαλμν μου, κα ατ οκ στι μετ᾿ μο. Ο φλοι μου κα ο πλησον μου ξ ναντας μου γγισαν κα στησαν, κα ο γγιστ μου π μακρθεν στησαν· κα ξεβιζοντο ο ζητοντες τν ψυχν μου, κα ο ζητοντες τ κακ μοι λλησαν ματαιτητας, κα δολιτητας λην τν μραν μελτησαν. γ δ σε κωφς οκ κουον κα σε λαλος οκ νογων τ στμα ατο· κα γενμην σε νθρωπος οκ κοων κα οκ χων ν τ στματι ατο λεγμος. τι π σο, Κριε, λπισα· σ εκακοσ, Κριε Θες μου. τι επα· μποτε πιχαρσ μοι ο χθρο μου· κα ν τ σαλευθναι πδας μου π᾿ μ μεγαλοῤῥημνησαν. τι γ ες μστιγας τοιμος, κα λγηδν μου νπιν μο στι διαπαντς. τι τν νομαν μου γ ναγγελ κα μεριμνσω πρ τς μαρτας μου. Ο δ χθρο μου ζσι κα κεκραταωνται πρ μ, κα πληθνθησαν ο μισοντς με δκως· ο νταποδιδντες μοι κακ ντ γαθν νδιβαλλν με, πε κατεδωκον γαθωσνην. Μ γκαταλπς με, Κριε· Θες μου, μ ποστς π᾿ μο· πρσχες ες τν βοθειν μου, Κριε τς σωτηρας μου. M γκαταλπης μ κριε Θες μου μ ποστς πμο Πρσχες ες τν βοθειν μου κριε τς σωτηρας μου

ΨΑΛΜΟΣ 62

Θες Θες μου, πρς σ ρθρζω· δψησ σε ψυχ μου, ποσαπλς σοι σρξ μου ν γ ρμ κα βτ κα νδρ. Οτως ν τ γίῳ φθην σοι το δεν τν δναμν σου κα τν δξαν σου. τι κρεσσον τ λες σου πρ ζως· τ χελη μου παινσουσ σε. Οτως ελογσω σε ν τ ζω μου κα ν τ νματ σου ρ τς χερς μου. ς κ στατος κα πιτητος μπλησθεη ψυχ μου, κα χελη γαλλισεως ανσει τ στμα μου. Ε μνημνευν σου π τς στρωμνς μου, ν τος ρθροις μελτων ες σ· τι γενθης βοηθς μου, κα ν τ σκπ τν πτεργων σου γαλλισομαι. κολλθη ψυχ μου πσω σου, μο δ ντελβετο δεξι σου. Ατο δ ες μτην ζτησαν τν ψυχν μου, εσελεσονται ες τ καττατα τς γς· παραδοθσονται ες χερας ομφαας, μερδες λωπκων σονται. δ βασιλες εφρανθσεται π τ Θε, παινεθσεται πς μνων ν ατ, τι νεφργη στμα λαλοντων δικα.

ν τος ρθροις μελτων ες σ τι γενθης βοηθς μου κα ν τ σκπη τν πτεργων σου γαλλισομαι.

κολλθη ψυχ μου πσω σου, μο ντελβετο δεξι σου.

ΔξαΚα νν

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα, Δξα σο Θες. (γ’) Κριε, λησον. (γ’)  

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

ΨΑΛΜΟΣ 87

Κριε Θες τς σωτηρας μου, μρας κκραξα κα ν νυκτ ναντον σου· εσελθτω νπιν σου προσευχ μου, κλνον τ ος σου ες τν δησν μου. τι πλσθη κακν ψυχ μου, κα ζω μου τ δ γγισε· προσελογσθην μετ τν καταβαινντων ες λκκον, γενθην σε νθρωπος βοθητος ν νεκρος λεθερος, σε τραυμαται καθεδοντες ν τφ, ν οκ μνσθης τι κα ατο κ τς χειρς σου πσθησαν. θεντ με ν λκκ κατωττ, ν σκοτεινος κα ν σκι θαντου. π᾿ μ πεστηρχθη θυμς σου, κα πντας τος μετεωρισμος σου πγαγες π᾿ μ. μκρυνας τος γνωστος μου π᾿ μο, θεντ με βδλυγμα αυτος, παρεδθην κα οκ ξεπορευμην. Ο φθαλμο μου σθνησαν π πτωχεας· κκραξα πρς σ, Κριε, λην τν μραν, διεπτασα πρς σ τς χερς μου· μ τος νεκρος ποισεις θαυμσια; ατρο ναστσουσι, κα ξομολογσοντα σοι; Μ διηγσετα τις ν τ τφ τ λες σου κα τν λθειν σου ν τ πωλείᾳ; Μ γνωσθσεται ν τ σκτει τ θαυμσι σου κα δικαιοσνη σου ν γ πιλελησμν; Κγ πρς σ, Κριε, κκραξα, κα τ πρω προσευχ μου προφθσει σε. νατ, Κριε, πωθ τν ψυχν μου, ποστρφεις τ πρσωπν σου π᾿ μο; Πτωχς εμι γ κα ν κποις κ νετητς μου, ψωθες δ ταπεινθην κα ξηπορθην. π᾿ μ διλθον α ργα σου, ο φοβερισμο σου ξετραξν με, κκλωσν με σε δωρ λην τν μραν, περισχον με μα. μκρυνας π᾿ μο φλον κα πλησον κα τος γνωστος μου π ταλαιπωρας.

Κριε Θες τς σωτηρας μου μρας κκραξα κα ν νυκτ ναντον σου

Εσελθτω νπιν σου προσευχ μου κλνον τ ος σου ες τν δησν μου

ΨΑΛΜΟΣ 102

Ελγει ψυχ μου, τν Κριον κα, πντα τ ντς μου, τ νομα τ γιον ατο· ελγει, ψυχ μου, τν Κριον κα μ πιλανθνου πσας τς νταποδσεις ατο· τν ειλατεοντα πσας τς νομας σου, τν ἰώμενον πσας τς νσους σου· τν λυτρομενον κ φθορς τν ζων σου, τν στεφανοντ σε ν λει κα οκτιρμος· τν μπιπλντα ν γαθος τν πιθυμαν σου, νακαινισθσεται ς ετο νετης σου. Ποιν λεημοσνας Κριος κα κρμα πσι τος δικουμνοις. γνρισε τς δος ατο τ Μωυσ, τος υος σραλ τ θελματα ατο. Οκτρμων κα λεμων Κριος, μακρθυμος κα πολυλεος· οκ ες τλος ργισθσεται, οδ ες τν αἰῶνα μηνιε· ο κατ τς νομας μν ποησεν μν, οδ κατ τς μαρτας μν νταπδωκεν μν, τι κατ τ ψος το ορανο π τς γς κραταωσε Κριος τ λεος ατο π τος φοβουμνους ατν· καθσον πχουσιν νατολα π δυσμν, μκρυνεν φ᾿ μν τς νομας μν. Καθς οκτερει πατρ υος, κτερησε Κριος τος φοβουμνους ατν, τι ατς γνω τ πλσμα μν, μνσθη τι χος σμεν. νθρωπος, σε χρτος α μραι ατο· σε νθος το γρο, οτως ξανθσει· τι πνεμα διλθεν ν ατ, κα οχ πρξει κα οκ πιγνσεται τι τν τπον ατο. Τ δ λεος το Κυρου π το αἰῶνος κα ως το αἰῶνος π τος φοβουμνους ατν, κα δικαιοσνη ατο π υος υἱῶν τος φυλσσουσι τν διαθκην ατο κα μεμνημνοις τν ντολν ατο το ποισαι ατς. Κριος ν τ οραν τομασε τν θρνον ατο, κα βασιλεα ατο πντων δεσπζει. Ελογετε τν Κριον, πντες ο γγελοι ατο, δυνατο σχϊ ποιοντες τν λγον ατο το κοσαι τς φωνς τν λγων ατο. Ελογετε τν Κριον, πσαι α δυνμεις ατο, λειτουργο ατο ποιοντες τ θλημα ατο· ελογετε τν Κριον, πντα τ ργα ατο, ν παντ τπ τς δεσποτεας ατο· ελγει, ψυχ μου, τν Κριον.

ν παντ τπω τς δεσποτεας ατο ελγει ψυχ μου τν κριον.

ΨΑΛΜΟΣ 142

Κριε, εσκουσον τς προσευχς μου, ντισαι τν δησν μου ν τ ληθείᾳ σου, εσκουσν μου ν τ δικαιοσν σου· κα μ εσλθς ες κρσιν μετ το δολου σου, τι ο δικαιωθσεται νπιν σου πς ζν. τι κατεδωξεν χθρς τν ψυχν μου, ταπενωσεν ες γν τν ζων μου, κθισ με ν σκοτεινος ς νεκρος αἰῶνος· κα κηδασεν π᾿ μ τ πνεμ μου, ν μο ταρχθη καρδα μου. μνσθην μερν ρχαων, μελτησα ν πσι τος ργοις σου, ν ποιμασι τν χειρν σου μελτων. Διεπτασα πρς σ τς χερς μου, ψυχ μου ς γ νυδρς σοι. Ταχ εσκουσν μου, Κριε, ξλιπε τ πνεμ μου· μ ποστρψς τ πρσωπν σου π᾿ μο, κα μοιωθσομαι τος καταβανουσιν ες λκκον. κουστν ποησν μοι τ πρω τ λες σου, τι π σο λπισα· γνρισν μοι, Κριε, δν, ν πορεσομαι, τι πρς σ ρα τν ψυχν μου· ξελο με κ τν χθρν μου, Κριε, τι πρς σ κατφυγον. Δδαξν με το ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου· τ πνεμ σου τ γαθν δηγσει με ν γ εθείᾳ. νεκεν το νματς σου, Κριε, ζσεις με, ν τ δικαιοσν σου ξξεις κ θλψεως τν ψυχν μου· κα ν τ λει σου ξολοθρεσεις τος χθρος μου κα πολες πντας τος θλβοντας τν ψυχν μου, τι γ δολς σο εμι.

πκουσν μου ν τ δικαιοσνη σου κα μ εσλθης ες κρσιν μετ το δολου σου. (2)

Τ πνεμ σου τ γαθν δηγσει μ ν γ εθεῖᾳ.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

OKUYUCU:

Halkını kurtar, ey Rab ve düşmanlarına karşı onlara zafer vererek mirasını kutlu kıl; ve Çarmıhın aracılığıyla Sen koru Sana bağlı olan ulusları.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Kendi iradenle Çarmıh üzerinde yükseltilmiş olan Sen, ey Mesih Tanrımız, şimdi Senin adını taşıyan yeni uluslar topluluğuna şefkatini bağışla. Kendi kudretinle onların düşmanlarına karşı zafer kazanmalarını sağlayıp dindar yöneticilerimizi mutlu et. Senin esenlik silahına, o yenilmez ganimetine birlik içinde sahip olsunlar.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Ey heybetli ve mahçup etmez koruyucu, ey Tanrı’nın iyi ve tüm övgüye layık Annesi, dualarımızı hor görme: Ortodoks halka güç ver: bizi yönetme görevi verdiğin kişileri kurtar ve onlara gökten zafer ver: çünkü sen Tanrı’ya vücut verdin, gerçekten tek kutsanmış olan.

RUHANI: Bize merhamet eyle, ey Tanrı…

TOPLULUK: Amin. Merhamet eyle ya Rab (ve her dilekten sonra)

Yine tüm dindar Ortodoks Hristiyanlar için dua edelim.

Yine Piskoposumuz…

Çünkü Sen merhametli ve insanlığı seven Tanrısın….

TOPLULUK: Rabbin adıyla kutsa, ey baba.

RUHANI:

Kutsal, özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçleme’ye yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Amin.

OKUYUCU: Amin.

ALTI MEZMUR

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. (3 kez)

Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. (2 kez)

3. Mezmur

Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, Hele bana karşı ayaklananlar!   Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. RAB’be seslenirim, Yanıt verir bana kutsal dağından. Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. Korkum yok Çevremi saran binlerce düşmandan. Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, Kır kötülerin dişlerini. Kurtuluş RAB’dedir, Halkının üzerinde olsun bereketin! Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

38/37

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni, Gazapla yola getirme! Okların içime saplandı, Elin üzerime indi. Öfken yüzünden sağlığım bozuldu, Günahım yüzünden rahatım kaçtı. Çünkü suçlarım başımdan aştı, Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. Akılsızlığım yüzünden Yaralarım iğrenç, irinli. Eğildim, iki büklüm oldum, Gün boyu yaslı dolaşıyorum. Çünkü belim ateş içinde, Sağlığım bozuk. Tükendim, ezildim alabildiğine, İnliyorum yüreğimin acısından. Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, İniltilerim senden gizli değil. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, Gözlerimin feri bile söndü. Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor, Gün boyu hileler düşünüyorlar. Ama ben bir sağır gibi duymuyorum, Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum; Duymaz, Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm. Umudum sende, ya RAB, Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim! Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler, Ayağım kayınca böbürlenmesinler!” Düşmek üzereyim, Acım hep içimde. Suçumu itiraf ediyorum, Günahım yüzünden kaygılanıyorum. Ama düşmanlarım güçlü ve dinç, Yok yere benden nefret edenler çok. İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar, İyiliğin peşinde olduğum için. Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma! Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim! Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma! Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

62/63

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal Yer’de baktım sana, Gücünü, görkemini görmek için.     Senin sevgin yaşamdan iyidir, Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım, Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur. Ama canımı almak isteyenler, Yerin dibine girecek, Kılıcın ağzına atılacak, Çakallara yem olacak. Kralsa Tanrı’da sevinç bulacak. Tanrı’nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.

 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya, Yücelik senindir ey Tanrιmιz, yücelik senindir. Ya Rab Merhamet Eyle (3 kere)

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

87/88

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum. Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.     Çünkü sıkıntıya doydum, Canım ölüler diyarına yaklaştı. Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum, Tükenmiş gibiyim; Ölüler arasına atılmış, Artık anımsamadığın, İlginden yoksun, Mezarda yatan cesetler gibiyim. Beni çukurun dibine, Karanlıklara, derinliklere attın. Öfken üzerime çöktü, Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, İğrenç kıldın beni gözlerinde. Kapalı kaldım, çıkamıyorum. Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, Her gün sana yakarıyorum, ya RAB, Ellerimi sana açıyorum. Harikalarını ölülere mi göstereceksin? Ölüler mi kalkıp seni övecek? Sevgin mezarda, Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? Karanlıklarda harikaların, Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni, Sabah duam sana varıyor. Niçin beni reddediyorsun, ya RAB, Neden yüzünü benden gizliyorsun? Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım, Dehşetlerinin altında tükendim. Şiddetli gazabın üzerimden geçti, Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. Bütün gün su gibi kuşattılar beni, Çevremi tümüyle sardılar. Eşi dostu benden uzaklaştırdın, Tek dostum karanlık kaldı.  

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum.

Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.

102/103

RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını çukurdan fidyeyle kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar. Kendi yöntemlerini Musa’ya, İşlerini İsrailoğulları’na açıkladı. RAB sevecen ve lütfedendir, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar. İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir; Rüzgar üzerine esince yok olur gider, Bulunduğu yer onu tanımaz. Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever, Antlaşmasına uyan Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır. RAB tahtını göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar. RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları! RAB’be övgüler sunun, Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

 

Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

MEZMUR 142/143

Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.  Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.(2)

Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σο Θες (κ γ‘). λπς μν, Κριε, δξα σο.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya, Yücelik senindir ey Tanrımız (3)

Umudumuz RAB, yűcelik senindir.

ΙΕΡΕΥΣ

ν ερν το Κυρου δεηθμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε λέησον. [κα μετ πό κάθε ατηση]

πρ τς νωθεν ερνης…

πρ τς ερνης το σμπαντος κσμου…

 πρ το γου οκου τοτου

πρ το πατρός κα ρχιεπισκπου μν (δενος)…

πρ τς Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς του Κυρίου δεηθώμεν,

πρ εκρασας ἀέρων…

πρ πλεντων, δοιποροντων…

πρ το υσθναι μς…

ντιλαβο, σσον, λησον…

Τς Παναγας, χρντου…

ΧΟΡΟΣ: Σο Κριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι πρπει σοι, πσα δξα…

XΟΡΟΣ:  μν.  

RUHANİ
Barışla Rabbimize yalvaralım.

TOPLULUK (her duadan sonra tekrarlanιr)
Ya Rab merhamet eyle.

Semavi barιş ve ruhlarιmιzιn kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Allah’ın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’bimize yalvaralım.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’bimize yalvaralım.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) aziz pederler… Mesih’in dyakosları, tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’bimize yalvaralım.

Μesih’in Kusal ve Βűyűk Kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve űlkeler için ve buralarda yaşayan műminler için Rabbimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’bimize yalvaralım.

Denizde, karada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’bimize yalvaralım.

Her türlü sıkıntı,öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rab’bimize yalvaralım.

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim.

TOPLULUK: Sana Ya Rab.

RUHANI: Çünkű her yücelik, saygı ve tapınma sana yaraşır. Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

TOPLULUK: Amin.

χον πλ. δ

κατχον. λγοντες πρτερον να κ τν φεξς Στχων. 

Στχ. α‘. κ νυκτς ρθρζει τ πνεμ μου πρς σ, Θες, διτι φς τ προστγματ σου π τς γς.

λληλοϊα. (κ γ‘)

Στχ. β‘. Δικαιοσνην μθετε, ο νοικοντες π τς γς.

λληλοϊα. (κ γ‘)

Στχ. γ‘. Ζλος λψεται λαν παδευτον, κα νν πρ τος πεναντους δεται.

λληλοϊα. (κ γ‘)

Στχ. δ‘. Πρσθες ατος κακ, Κριε, πρσθες ατος κακ, τος νδξοις τς γς.

λληλοϊα. (κ γ‘)

Geceleri canım sana susar,Evet, içimde ruhum seni özler;

Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde ιşιktιr,

Aleluya (3)

Yeryűzunde oturanlar doğruluğu öğrenin.

Aleluya(3)

Halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar.

Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.

Aleluya(3)

Ιερεύς, ψάλλοντας τό τροπάριον «δο Νυμφος» ξέρχεται το γίου Βήματος διά τς βορείας πύλης, κρατν τήν εκόνα το Νυμφίου κα λιτανεύων ταύτην ντός το ναο, προπορευομένων λαμπαδούχων, ξαπτερύγων, κα ετα το Διακόνου θυμιντος. λθών ες τό μέσον το ναο, που πάρχει δισκέλιον (ναλόγιον) ητρεπισμένον κα περιελθών τοτο τρίς. Ετα ποθέτει πί τό ναλόγιον τήν εκόνα κα θυμιά σταυροειδς. Μετά κάνει τρίς μεγάλες μετάνοιες κα σπάζεται τήν εκόνα. κολουθε κα λαός.

Ήχος πλ. δ’

χος πλ. δ’

δο Νυμφος ρχεται ν τ μσ τς νυκτς, κα μακριος δολος, ν ερσει γρηγοροντα, νξιος δ πλιν, ν ερσει αθυμοντα. Βλπε ον ψυχ μου, μ τ πνω κατενεχθς, να μ τ θαντω παραδοθς, κα τς βασιλεας ξω κλεισθς, λλ ννηψον κρζουσα. γιος, γιος, γιος ε Θες μν, προστασίαις τν σωμάτων σσον μς.  (εκ τρίτου)

Ες τό τέλος το α΄ λέγομεν «προστασίαις τν σωμάτων σσον μς. »

Ες τό τέλος το β΄ «πρεσβείαις το γίου (το Ναο) σσον μς.»

Ες τό τέλος το γ΄ «δι τς Θεοτκου λησον μς.»

Işte güvey, gecenin yarısında geliyor

geldiğinde uyanιk bulacağı hizmetkara ne mutlu

benzer şekilde layık değildir aldırış etmez bulacağı.

Öyleyse dikkatli o ey  ruhum,  uyku sana galip gelmesin,

ölűme de teslim edilmeyesin ve Krallιğın dışında bırakılmayasın.

Uyandır kendini  ve şöyle haykır:

Kutsal, Kutsal,Kutsalsιn Sen Tanrιmιz

Tanrι-doğuran’nιn aracιlιğιyla bize merhamet eyle.

ΙΕΡΕΥΣ

τι κα τι, ν ερήν το Κυρίου δεηθμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κριε, λησον. [κα μετά πό κάθε ατηση]

ντιλαβο, σσον, λέησον κα διαφύλαξον μς, Θεός, τ Σ χάριτι.

Τς Παναγίας, χράντου, περευλογημένης, νδόξου, Δεσποίνης μν, Θεοτόκου κα ειπαρθένου Μαρίας [περαγία Θεοτόκε σσον μς], μετ πάντων τν γίων μνημονεύσαντες, αυτος κα λλήλους, κα πσαν τν ζων μν Χριστ τ Θε παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι Σν τ κράτος, κα Σο στιν βασιλεία, κα δύναμις κα δόξα, το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν. .

RUHANI:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK: Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

RUHANI:

Çűnkű görkem, krallιk, gűç ve şeref Senindir, Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

TOPLULUK: Amin.

Tone 3. Awed by the beauty.

A harlot came to you, emptying with her tears sweet myrrh upon your feet, O Lover of humankind; and from the foul stench of her sins at your command she was released; but though he breathed your grace, the ungrateful disciple threw it all away, and with filth he was defiled, selling you for love of money. Glory, O Christ, to your compassion!

Glory. Both now.

A harlot came to you, emptying with her tears sweet myrrh upon your feet, O Lover of humankind; and from the foul stench of her sins at your command she was released; but though he breathed your grace, the ungrateful disciple threw it all away, and with filth he was defiled, selling you for love of money. Glory, O Christ, to your compassion!

Then Kathisma 15 [Psalms 105—108] of the Psalter is read and after it the following Kathisma.

Tone 4. Your Martyr, O Lord

The cunning Judas, in his love for money, cunningly thought to betray you, Lord, the treasury of life. Therefore like a drunkard he runs to the Jews, says to the lawless: What are you willing to give me, and I shall hand him over to you for you to crucify him?

Glory. Both now.

The cunning Judas, in his love for money, cunningly thought to betray you, Lord, the treasury of life. Therefore like a drunkard he runs to the Jews, says to the lawless: What are you willing to give me, and I shall hand him over to you for you to crucify him?

Then Kathisma 16 [Psalms 109—117] of the Psalter is read, and after it the following Kathisma:

Tone 1. The soldiers watching.

The harlot cried aloud with weeping and eagerly wiped your immaculate feet, O Merciful, with the hairs of her head, as she groaned from the depth of her heart, ‘Do not reject me, do not loathe me, my God, but accept as I repent, and save me, as you alone love humankind’.

Glory. Both now.

The harlot cried aloud with weeping and eagerly wiped your immaculate feet, O Merciful, with the hairs of her head, as she groaned from the depth of her heart, ‘Do not reject me, do not loathe me, my God, but accept as I repent, and save me, as you alone love mankind’.

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Κ α πρ του καταξιωθναι μς της κροσεως του γου Εαγγελου, Κριον τν Θεν μν κετεσωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κριε, λησον (γ‘).

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφα. ρθο, κοσωμεν το γου Εαγγελου.

ΙΕΡΕΥΣ: Ερνη πσι.

ΧΟΡΟΣ: Κα τ Πνεματ σου.

ΙΕΡΕΥΣ

κ το κατ Ματθαον γου Εαγγελου το νάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δξα σο, Κριε, δξα σο.

Ruhani:

Kutsal Incil okumalarιnι dinlememizi nasip etsin diye RAB Tanrιmιza yalvaralιm.

Topluluk: Ya Rab merhamet eyle.(3)

Bilgelik. Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

Topluluk: Ve senin Ruhunla.

Ruhani:

Mata tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma. Dikkat edelim.

Topluluk: Yűcelik sana Rab, yűcelik sana.

 

17Lazar’ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa’yla birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. 18İsa’nın bu mucizeyi yaptığını duyan halk O’nu karşılamaya çıktı. 19Ferisiler ise birbirlerine, «Görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Tüm dünya O’nun peşine takıldı» dediler.

İsa öleceğini önceden bildiriyor 20Bayramda tapınmak üzere Kudüs’e gidenler arasında bazı Grekler vardı. 21Bunlar, Celile’nin Beytsayda kentinden olan Filipus’a gelerek, «Efendimiz, İsa’yı görmek istiyoruz» diye rica ettiler.

22Filipus gitti, bunu Andreya’ya bildirdi. Andreya ve Filipus da gidip İsa’ya haber verdiler.

23İsa, «İnsanoğlu’nun yüceltileceği saat geldi» diye karşılık verdi. 24«Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. 25Canını seven, onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran[v], onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. 26Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. 27Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? `Baba, beni bu saatten kurtar’ mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. 28Baba, adını yücelt!»

Bunun üzerine gökten bir ses geldi: «Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim.»

29Orada duran ve bunu işiten kalabalık, «Gök gürledi» dedi.

Başkaları, «Bir melek O’nunla konuştu» dedi.

30İsa, «Bu ses benim için değil, sizin içindi» dedi. 31«Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. 32Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.» 33İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

34Kalabalık O’na şöyle karşılık verdi: «Kutsal Yasa’dan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, `İnsanoğlu yukarı kaldırılmalıdır’ diyorsun? Kimdir bu İnsanoğlu?»

35İsa, «Işık, kısa bir süre daha aranızdadır» dedi. «Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. 36Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışığın oğulları olasınız.»

İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi. Halkın inadı 37Gözleri önünde bunca mucize yaptığı halde O’na iman etmediler. 38Bütün bunlar Yeşaya peygamberin söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu: «Rab, verdiğimiz habere kim inandı?Rab’bin gücü[y] kime gösterildi?» 39-40İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti: «Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki, gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim.» 41Bunları söyleyen Yeşaya, İsa’nın yüceliğini görmüş ve O’nun hakkında konuşmuştu. 42Bununla beraber, önderlerin bile birçoğu İsa’ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden, havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. 43Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı’dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı.

44İsa yüksek sesle, «Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur» dedi. 45«Beni gören, beni göndereni de görür. 46Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim. 47Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. 48Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, söylediğim sözdür. 49Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen Baba’nın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. 50O’nun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam, Baba’nın bana söylediği gibi söylüyorum.»

We begin the Canon by St Kosmas, of which the Acrostic is:

On Wednesday I shall sing.

In each Ode the Irmos is sung twice and the troparia repeated to make 12. The Irmos is repeated as Katavasia.

Ode 3. Tone 2. Irmos.

Establishing me on the rock of the faith, you have broadened my mouth against my foes; for my spirit has rejoiced to sing: None is holy as our God, and none is just but you, O Lord.’

Troparia

In vain is the Sanhedrin of the lawless being assembled with evil intent, O Christ, to pass sentence of condemnation on you the Deliverer, to whom we sing: You are our God, and there is none holy but you, O Lord.

The dread council of the lawless, their souls making war on God, plans how to slay as a malefactor Christ, the just, to whom we sing: You are our God, and there is none holy but you, O Lord.

Katavasia

Establishing me on the rock of the faith, you have broadened my mouth against my foes; for my spirit has rejoiced to sing: None is holy as our God, and none is just but you, O Lord.

 
 

RUHANI:

Barışla Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK: Ya Rab merhamet eyle. (her defasιnda)

RUHANI:

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

RUHANI:

Çűnkű Sen barış Krallısın ve ruhlarımızın Kurtarıcısın ve Sana övgűler sunarız, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

After the small litany the Kontakion.
Tone 4. Lifted up on the Cross

I have transgressed far more than the harlot, O Good One, yet have never brought you showers of tears; but entreating in silence, I fall before you, as I kiss your immaculate feet with love, that as Master you may grant me forgiveness of offences, as I cry out, O Saviour: deliver me from the filth of my works.

The Ikos.

The woman, who before was dissolute, suddenly appeared temperate, hating the works of shameful sin and the pleasures of the body, as she thought on the great shame and the judgement of punishment, to which harlots and the dissolute bring themselves. Of them I am first, and I tremble, but I continue in my evil way, fool that I am; while the harlot, trembling and hastening with zeal, came crying to the Redeemer, ‘Merciful Lover of humankind, deliver me from the filth of my works’.

The Menologion of the day and then the following notice:

On holy and great Wednesday the most godly fathers ordered that the commemoration be kept of the harlot who anointed the Lord with sweet myrrh, because this occurred shortly before the saving passion.

Verses.
A woman casting myrrh upon Christ’s body.
Anticipates Nikσdemos’ anointing.

But, Christ our God, anointed with the spiritual myrrh, free us from the flowing passions, and have mercy on us, as you alone are good and love mankind. Amen.

Ode 8. Irmos.

Since the word of the tyrant prevailed, the furnace was once heated seven times. In it the youths, having trampled on the king’s decree, were not consumed by flames, but cried aloud, ‘All you works of the Lord praise the Lord, and highly exalt him to all the ages’.’

Troparia

A woman emptied out precious ointment on your royal, divine and awesome head, O Christ; with her polluted palms laid hold on your immaculate feet and cried aloud, ‘All you works of the Lord praise the Lord, and highly exalt him to all the ages.’

Guilty of sins, she washed with tears the feet of the Creator and wiped them with her hair; and so she did not fail to find redemption of all that she had done in life, but cried aloud, ‘All you works of the Lord praise the Lord, and highly exalt him to all the ages.’

Redemption was ministered to the grateful woman from the Saviour’s compassion and the fountain of her tears. Washed clean by which, through her confession, she was not ashamed, but cried aloud, ‘All you works of the Lord praise the Lord, and highly exalt him to all the ages.’

Katavasia

Since the word of the tyrant prevailed, the furnace was once heated seven times. In it the youths, having trampled on the king’s decree, were not consumed by flames, but cried aloud, ‘All you works of the Lord praise the Lord, and highly exalt him to all the ages.’

The Magnificat is not sung, but instead the 9th Ode.

Ode 9. The Irmos.

With pure souls and undefiled lips, come, let us magnify the unsullied and all-pure Mother of Emmanuel, as through her we offer intercession to the one born of her, ‘Spare our souls, Christ God, and save us’.

Troparia

Revealed as ungrateful, wicked and envious, the wretched Judas calculates the price of a gift worthy of God, through which she was released from the debt of her sins, and he traffics in the grace of God’s love. Spare our souls, Christ God, and save us.

Judas goes to the lawless rulers and says, ‘What are you willing to give me, and I shall hand over to you who want him Christ whom you seek?’ So he exchanged Christ’s fellowship for gold. Spare our souls, Christ God, and save us.

Unrelenting in blind avarice, why have you forgotten that the world is not equal to the soul, as you were taught; for in despair, traitor, you hanged yourself. Spare our souls, Christ God, and save us.

Katavasia

With pure souls and undefiled lips, come, let us magnify the unsullied and all-pure Mother of Emmanuel, as through her we offer intercession to the one born of her, ‘Spare our souls, Christ God, and save us’.

Priest: Again and again in peace, let us pray to the Lord.

Reader: Lord, have mercy.

Priest: Help us, save us, have mercy on us and keep us, O God, by your grace.

Reader: Lord, have mercy.

Priest: Calling to remembrance our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady, Mother of God and Ever-Virgin Mary, with all the Saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Reader: To you, O Lord.

Priest: For all the Powers of heaven praise you, and to you we give glory, Father, Son and Holy Spirit, now and for ever and to the ages of ages.

Reader: Amen.

After the small litany, the Exapostilarion sung slowly and solemnly:
Tone 3. Model Melody.

Your bridal chamber, O my Saviour, I see all adorned, but I have no garment so that I may enter it. Make bright the mantle of my soul, O Giver of light, and save me! (x3)

At Lauds we insert 4 Idiomel Stichera, doubling them.

Tone 1

Psalm 148
[A] Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the heavens; praise him in the highest. To you praise is due, O God.

[B] Praise him, all his angels: Praise him, all his Powers. To you praise is due, O God.

[A] Praise him, sun and moon; praise him, all you stars and light.

[B] Praise him, you highest heavens and you waters that are above the heavens. Let them praise the name of the Lord.

[A] For he spoke and they came into being; he commanded and they were created.

[B] He established them for ever and ever; he made an ordinance, and it shall not pass away.

[A] Praise the Lord from the earth; praise him, you sea-monsters and all deeps;

[B] Fire and hail, snow and ice and storm-wind; things that do his word.

[A] Mountains and all hills, fruiting trees and all cedars;

[B] Beasts of the wild, and all cattle, creeping things and winged birds;

[A] Kings of the earth and all peoples, rulers and all judges of the earth;

[B] Young men and maidens: old men and youths together, let them praise the name of the Lord; for his name alone has been exalted.

[A] His praise is above earth and heaven, and he will exalt the horn of his people.

[B] A hymn for all his holy ones; for the children of Israel, a people that draws near him.

Psalm 149
[A] Sing to the Lord a new song, his praise in the Church of the holy ones.

[B] Let Israel rejoice in him that made him, let the children of Sion be joyful in their king.

[A] Let them praise his name in the dance; let them sing his praise with timbrel and with harp.

[B] For the Lord is well-pleased with his people; he will exalt the meek with salvation.

[A] His holy ones will exult in glory, and rejoice upon their beds.

[B] The high praises of God in their mouths, and two-edged swords in their hands,

[A] To exact vengeance among the nations, punishments among the peoples.

[B] To bind their kings in fetters; and their nobles in shackles of iron.

[A] To execute upon them the judgement that is decreed; such glory will be for all his holy ones.

Psalm 150
[B] Praise God in his saints; praise him in the firmament of his power.

[A] Praise him for his mighty acts; praise him according to the greatness of his majesty.

By Monk Kosmas. Tone 1

A harlot knowing you, the Son of the Virgin, to be God, imploring you with weeping, for she had done things worthy of tears, said, ‘Loose my debt, as I unloose my hair; love one who loves, though justly hated, and along with tax-collectors I shall proclaim you, O Benefactor, who love humankind’.

[B] Praise him with the sound of the trumpet; praise him with lute and harp.

The harlot mixed the sweet myrrh of great price with tears, poured it over your immaculate feet and kissed them. Her you justified at once, but grant us pardon, who suffered for us and save us.

[A] Praise him with timbrel and dance; praise him with strings and pipe.

When the sinful woman offered myrrh, then the disciple made an agreement with the lawless. The one rejoiced as she emptied out something of great price, while the other hurried to sell the One beyond price. She acknowledged the Master; he was parted from the Master. She was set free while Judas became the slave of the foe. Dreadful is sloth! Great is repentance! Grant it to me, Saviour, who suffered for us, and save us.

[B] Praise him with tuneful cymbals; praise him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

O the wretchedness of Judas! He watched the harlot kissing your feet and began plotting with guile the kiss of betrayal. She untied her locks and he was being bound by rage, bringing foul-smelling wickedness instead of myrrh; for envy does not know how to prefer its advantage. O the wretchedness of Judas! From it, O God, deliver our souls.

[A] Glory. Tone 2

The sinful woman ran for the myrrh, to buy myrrh of great price, to anoint with myrrh the Benefactor, and to the myrrh-seller she cried, ‘Give me the myrrh, that I may anoint the One who has wiped away all my sins’.

[B] Both now. Tone 6. Rejected.

The woman drowned by sin found you, the harbour of salvation, and emptying out myrrh with tears, she cried out to you, ‘See, the one who has authority to pardon sins. See, the One who waits for the repentance of the sinful. But, Master, save me from the tempest of my sin through your great mercy’.

Then the Superior says:

To you glory is due, O Lord, our God, and to you we give glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and for ever and to ages of ages. Amen.

Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill among men. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you, we thank you for your great glory. O Lord, heavenly King, God the almighty Father. O Lord, only-begotten Son, Jesus Christ and the Holy Spirit. Lord God, lamb of God, Son of the Father, who takes away the sin of the world, have mercy upon us, who takes away the sins of the world. Receive our prayer, you who sit on the right hand of the Father and have mercy upon us. For you alone are holy, you alone are Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen.

Every day I will bless you, and praise your name for ever and ever. I said, Lord, have mercy upon me; heal my soul, for I have sinned against you. Lord, I have run to you for refuge; teach me to do your will for you are my God. For with you is the source of life, and in your light we shall see light. O continue your merciful kindness toward those who know you.

Grant, Lord, this day to keep us without sin. Blessed are you, Lord, the God of our fathers, and praised and glorified is your name for to the ages. Amen. May your mercy, Lord, be upon us, as we have hoped in you. Blessed are you, Lord, teach me your statutes. Blessed are you, Master, make me understand your statutes. Blessed are you, Holy One, enlighten me with your statutes. Lord, your mercy is for ever; do not scorn the work of your hands. To you praise is due, to you song is due, to you glory is due, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, and to the ages of ages. Amen.

Priest: Let us complete our morning prayer to the Lord.

Reader: Lord, have mercy.

Help us, save, have mercy on us and keep us, O God, by your grace.

That the whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask the Lord.

Reader: Grant this, O Lord.

Priest: An Angel of peace, a faithful guide and guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord.

Pardon and forgiveness of our sins and offences, let us ask of the Lord.

Things good, and profitable for our souls, and peace for the world, let us ask of the Lord.

That we may live out the rest of our days in peace and repentance, let us ask of the Lord.

A Christian end to our life, painless, unashamed and peaceful, and a good defence before the dread judgement seat of Christ, let us ask.

Commemorating our all-holy, pure, most blessed and glorious Lady, Mother of God and Ever-Virgin Mary, with all the Saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Reader: To you, O Lord.

Priest: For you are a God of mercies and of pity, and to you we give glory, to the Father, the Son and the Holy Spirit, now and for ever, and to the ages of ages.

Reader: Amen.

Priest: Peace to all.

Reader: And to your spirit.

Priest: Let us bow our heads to the Lord.

Reader: To you, O Lord.

Priest: For yours it is to show mercy and to save us, O our God, and to you we give glory, to the Father, the Son and the Holy Spirit, now and for ever, and to the ages of ages.

Reader: Amen.

After the Litany and the Prayer at the Bowing down of heads, the Aposticha:
Tone 6

Today Christ comes to the house of the Pharisee and a sinful woman draws near and flings herself at his feet, crying, ‘See one who has been drowned by sin, without hope because of her deeds, yet not rejected with loathing from your goodness, and give me, Lord, forgiveness of my evil deeds and save me’.

Verse 1. We have been filled in the morning with your mercy, O Lord, and we have rejoiced and been glad in all our days.

The harlot spread out her hair for you, the Master; Judas spread out his hands to the lawless: she to receive forgiveness, he to receive silver. And so we cry to you, sold and who set us free, ‘Lord, glory to you!’

Verse 2: Let us be glad, for all the days you have afflicted us, for the years we have suffered adversity. Look upon your servants and your works, and guide their children.

A woman foul-smelling and defiled drew near, pouring tears upon your feet, O Saviour, and proclaiming your passion. ‘How can I gaze upon you, Master? For you have come yourself to save a harlot. You roused Lazarus from the tomb after four days, raise me who am dead from the deep. Accept me in my misery, Lord, and save me’.

Verse 3. And may the brightness of the Lord our God be upon us. Direct the work of our hands, O direct the work of our hands.

By Monk John. Same Tone. Model melody.

Rejected because of her life, well-known because of her ways, she approached you carrying sweet myrrh and crying, ‘You, who were born of a Virgin, do not cast me out, who am a harlot. Joy of the Angels, do not despise my tears; but, Lord, as I repent, accept me, whom you did not thrust from you when I sinned, through your great mercy’.

 

Glory. Both now. Tone 8.
By the Nun Kassiani.

Lord, the woman who had fallen into many sins, perceiving your divinity, took up the role of myrrh-bearer, and with lamentation brings sweet myrrh to you before your burial. ‘Alas!’, she says, ‘for night is for me a frenzy of lust, a dark and moonless love of sin. Accept the fountains of my tears, you who from the clouds draw out the water of the sea; bow yourself down to the groanings of my heart, you who bowed the heavens by your ineffable self-emptying. I shall kiss your immaculate feet, and wipe them again with the locks of my hair, those feet whose sound Eve heard at dusk in Paradise, and hid herself in fear. Who can search out the multitude of my sins and the depths of your judgements, my Saviour, saviour of souls? Do not despise me, your servant, for you have mercy without measure’.

Then the Superior says:

How good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High. To declare your love in the morning, and your truth every night.

Reader: Holy God, Holy Strong, Holy Immortal, have mercy on us (three times).

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; both now and for ever, and to the ages of ages. Amen.

All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy One, visit and heal our infirmities for your name’s sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; both now and for ever, and to the ages of ages. Amen

Our Father, in heaven, may your name be hallowed, your kingdom come; your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one.

Priest: For yours is the kingdom, the power and the glory, of the Father, the Son and the Holy Spirit, now and for ever, and to the ages of ages.

Reader: Amen.

After the Our Father, we say the following Apolytikion:

Standing in the temple of your glory, we think we stand in heaven, O Mother of God. O gate of heaven, open to us the door of your mercy.

[The modern Greek books replace this with the Kontakion of the day: Think, miserable soul, on the hour of the end, and made fearful by the cutting down of the fig tree, work with love of toil at the talent given you, as you watch and cry: May we not be left outside Christ’s bridal chamber!]

Then Lord have mercy (x40). Greater in honour than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, without corruption you gave birth to God the Word, truly the Mother of God we magnify you. In the name of the Lord, bless, Father.

Priest: Blessed be he who is.

The Superior: Heavenly King, establish our rulers: strengthen the faith: calm the nations: make the world peaceful: guard well this holy [monastery]: assign our fathers and brothers who have gone before us to the tents of the just, and accept us in repentance and confession, as you are good and love humankind.

Then the prayer of St Ephrem with 4 full and 12 small metanias

Lord and Master of my life, do not give me a spirit of sloth, idle curiosity, love of power and useless chatter. (Prostration)

Rather accord to me, your servant, a spirit of chastity, humility, patience and love. (Prostration)

Yes, Lord and King, grant me to see my own faults, and not to condemn my brother; for you are blessed to the ages of ages. Amen. (Prostration)

We then make 12 small metanias, then one further great metania as we repeat the last line of the prayer.

Then at once Come let us worship, and the First Hour, during which we do not add a Kathisma of the Psalter, nor at the Ninth Hour.

 

 

Rab, birçok günaha düşmüş olan kadın Senin tanrılığının bilincine varıp mür taşıyıcısının görevini üstlendi ve gömülmenden önce yas tutup Sana güzel kokulu mür getirdi. “Çok yazık!” diyor “çünkü gece benim için tutkuların çılgınlığı, karanlık ve mehtapsız günaha olan sevgi. Bulutlardan denizin sularını çeken Sen, kaynak gibi akan göz yaşlarımı kabul et. Yüceliğinden sözle açıklanamaz biçimde soyunarak gökleri eğmiş olan Sen, kalbimin inleyişlerine eğil. Senin pak ayaklarını öpeceğim ve onları yine saç buklelerimle kurulayacağım; o ayaklar ki Havva Cennette günbatımında onların sesini duydu ve korkuyla gizlendi. Kim günahlarımın sayısını ve Senin yargılarının derinliğini araştırıp bulabilir, Kurtarıcım, ruhların kurtarıcısı? Kulun olan beni hor görme; çünkü Sen sınırsz merhamet sahibisin”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsal Salı akşamının duası