/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 10 Mayıs Mısırlı Mesih divanesi azize İsidora

10 Mayıs Mısırlı Mesih divanesi azize İsidora

10 Mayıs Mısırlı Mesih divanesi azize İsidora

 

Azize İsidora, Mısır’daki bir kadınlar manastırında rahibeydi.  Faziletli iman hayatının gösterişini yapmamak adına sıradan bir insan, hatta aklı noksan bir deli gibi davranarak bu kutsallığını gizledi. Hakir davranışlar sergiledi, diğer rahibelerin masasındaki kırıntılarla yaşadı ve kız kardeşleri tarafından hor görüldü. Bir gün bir melek Zahit Pitirim’e göründü ve ona İsidora’nın gerçek kutsallığını gösterdi. Çok geçmeden manastıra gelen Pitirim, İsidora’yı görüp önünde yere kapanınca, İsidora da aynı şekilde onun önünde yere kapandı. Diğer rahibeler Pitirim’e İsidora’nın deli olduğunu söylediklerinde ise o buna “Asıl sizler delisiniz, Rab’bin gözünde o sizden benden daha yücedir. Bu kutsallığın karşısında ancak ona bahşedileni bize de vermesi için Tanrı’ya yalvarabilirim,” diye yanıt verdi. Bunun üzerine tüm rahibeler gerçeğe aydılar, İsidora’ya hak ettiği gibi davranıp kendisini onurlandırdılar; fakat o kimse tarafından onurlandırılmak istemeyip bu muameleden kaçındı ve manastırdan ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınmadı.

MESİH DİVANESİ (δια Χριστόν σαλή): Ortodokslukta kendi erdemlerini alçakgönüllülükle gizlemek amacıyla divane taklidi yapan bazı azizler vardır. Bu azizler aslında akli yönden hasta kişiler değillerdir, aksine çok da erdemli ve nimet dolu kişilerdir; fakat insanlar tarafından yüceltilmeye karşın alçakgönüllülükle onların gözünde deli gibi gözükmeyi yeğlerler, bu yüzden başta anlaşılmayıp insanlar tarafından hor görüldükleri olur. Azize İsidora da bunlardan biridir. Yunanca’da bu gibi azizlere “Mesih uğruna deli / divane” anlamına gelen bir sıfat verilir (δια Χριστόν σαλοί), biz de bunu “Mesih Divanesi” olarak çevirmeyi uygun gördük.

 

10 Mayıs Mısırlı Mesih divanesi azize İsidora