/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 1 Eylül Aziz Pederimiz Stilit Simeon

1 Eylül Aziz Pederimiz Stilit Simeon

1 Eylül Aziz Pederimiz Stilit Simeon

 

Suriye’de doğdu ve çobanlık mesleğini yaptı, on sekiz yaşında evini bırakıp keşiş oldu. Çok katı çilecilik uyguluyordu. Kırk gün oruç tutuyordu. Manastırda birkaç yıl geçirdikten sonra o zamanlar henüz duyulmamış benzersiz bir çileci disiplin edindi; bir sütunun üstüne çıkıp, gece gündüz orada kalarak dua etmek. Hedefi dua ve inziva olmasına rağmen, kutsiyeti çabuk yayıldı, binlerce insan ondan bir kelime duyabilmek ya da bir kere kıyafetlerine dokunabilmek için hac yolculuklarına çıktı. Birçok göçebe Arap, onun duaları ile ve bu misalinin gücü ile Mesih’te imana geldi. Dünyadan daha fazla kaçabilmek için derece-derece daha uzun sütunlar kullanmaya başladı; ilk sütunu on adım yüksekliğindeyken son sütunu elli adım civarındaydı. O aynı zamanda katıldığı konsildeki sağlamlığıyla da bilinir: Khalkidona (Kadıköy) Konsili’nde Ortodoks doktrini onayladı ve monofizit inanç tarafından ayartılmış İmparatoriçe Evdokia’yı ikna edip Hıristiyan inancına geri döndürdü. Kırk yıl çilecilik içinde yaşadıktan sonra altmış dokuz yaşında barış içinde uyudu.
İlk başta onun seçtiği yaşam tarzında kibir olup olmadığı konusunda ondan şüphe duyuldu fakat onun manastır kardeşliği alçakgönüllülüğünü şu yolla ispatladı: Bir grup halinde ona gittiler ve kardeşliğin onun sütundan inip yeniden aralarına katılmasına karar kıldığını söylediler. O da derhal sütunundan aşağı inmeye başladı. Onun itaatini ve tevazusunu görünce, kendilerinin takdisiyle burada kalabileceğini söylediler. (459)

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

1 Eylül Aziz Pederimiz Stilit Simeon