/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 26 Kasım Kutsal aziz Stilyanos

26 Kasım Kutsal aziz Stilyanos

26 Kasım Kutsal aziz Stilyanos

Kutsal Aziz Stilyanos zengin bir ailenin çocuğu olarak 6. Yüzyılın sonlarında dünyaya geldi. (Kesin olmamakla birlikte Paflagonia[1]’da doğduğu rivayet edilir, çünkü kendisinin kutsal emanetleri orada korunmaktaydı). Stilyanos ailesinden küçük yaştan kendine hakim olabilmeyi parayı ise yoksulları ve hastaları rahat ettirebilecek bir araç olarak görmeyi öğrenmişti. Bu şekilde yetiştirilmiş olan aziz, ailesinin vefatından hemen sonra  ailesinden kalan mirasını yoksullarla paylaşarak çilekâr bir yaşam sürmek üzere ıssız çöllere çekildi. Rab İsa Mesih’i tüm kalbiyle sevdi. Ayak basmış olduğu kızgın çöllerde kendisi gibi münzevilik hayatı sürdüren münzevilerle tanışmış. Birlikte alçakgönüllük ve kardeşçesine büyük bir sevgi ile yaşadı. Kimseyi asla üzmedi aksine sıkıntı yaşayan insanların yüreğine esenliği getirmek onu pek memnun ederdi. Çilekâr yaşantısının ünü şehirlere kadar ulaşmış, dolaysıyla müminler kendisine koşar inançlı ve erdemli bir dini yaşam için ondan ögüt ve talimat alırlandı. Kutsal Aziz Stilyanos, münzevi bir hayat sürmesine rağmen Rab’bin de çok sevdiği çocuklara karşı şevkat ve yakınlık hissederdi. “Alçakgönüllülük erdemlerin temeliyse, o zaman çocuk olmak en büyük felsefeci olmaktan daha erdemli olmak demektir” derdi.

Bu yüzdendir ki büyük sıklıkla aileler çocuklarını Azizin yanına getirdiklerinde kendisi sevinçten uçarcasına mutlu olurdu. Geleneğe göre bir nevi kreş oluşturup çocuklarla kendisi ilgilenirdi. Bu sebeple Tanrı ona Kutsal Ruh’un yardımıyla hasta çocukları, çocuksuz biçâre kadınları tedavi etmesi için lütuflandırmıştır. Kutsal Aziz Stilyanos mükemmel, erdem ve fazilet dolu bir yaşam sonunda 7. Yüzyılın başlarında sonsuzluk uykusuna gözlerini yummuştur. Rab’de uyuduğunda yüzü güneş gibi parlamış ve ruhunu Cennet’e taşımak üzere bir melek belirmiştir. Duaları hem yaşadığı dönemde hem de o zamandan beri pek çok mucize yaratmıştır. Hasta çocukların ve çocuk sahibi olamayan çiftlerin yardımcısıdır. Yetimlerin koruyucusu olarak bilinir. Isim günü 26 Kasımda kutlanmaktadır.

Kaynak: Ortodoks Kilisesinin “Synaksaristis” kitabından tercüme edilmiştir.

[1] Paflagonia= Orta Karadeniz bölgesi

26 Kasım Kutsal aziz Stilyanos